8 Μαΐου 2012

09:40
Μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από 35 - 150 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα, θα καταβάλουν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Η κοινή υπουργική απόφαση που τέθηκε σε ισχύ κατατάσσει τους εργαζομένους σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, και προβλέπει:

Επίδομα 150 ευρώ για την πρώτη κατηγορία που περιλαμβάνονται νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, απασχολούμενοι στην Α' Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, εργάτες καθαριότητας, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, πυροτεχνουργοί, μηχανικοί στρατού, αεροπορίας, ναυτικού κ.ά.

70 ευρώ

Επίδομα 70 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και τον ιματισμό νοσοκομείων κ.ά., σε εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, χημικούς εργαστηρίων, στην πίστα αερολιμένων, τεχνικούς στρατιωτικών εργοστασίων, εργάτες λιμένων, ναυτεργάτες, εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις κεραιών κά..

Επίδομα 35 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (απασχολούμενοι στη Γ΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου, του Εθνικού Τυπογραφείου και των τυπογραφείων ΓΕΣ, ΓΕΑ και ΓΕΝ στις τυπογραφικές εργασίες, ψήστες και λατζέρηδες σχολών εκπαίδευσης σε στρατιωτικές μονάδες κ.ά.).

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η παροχή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στους χώρους και στις ειδικότητες.

Το επίδομα καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι είναι σε άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως 2 μηνών, διευκόλυνσης με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως 6 ημερών κατ' έτος.


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.