25 Νοεμβρίου 2009
Σε πλήρη λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στον ΗΛΠΑΠ

00:16

Με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας πληροφοριακής υποδομής που θα υποστηρίζει την αποτελεσματική λειτουργία του ΗΛΠΑΠ για ταΤρόλλευ Αττικής ...

Διαβάστε περισσότερα »
no image

00:10

Επιχειρησιακές ανάγκες Ο Η.Λ.Π.Α.Π. συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια για την αναβάθμιση κι ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών διέγνωσε την ...

Διαβάστε περισσότερα »