16 Απριλίου 2011
Τα πρώτα «κέρδη» για τις συγκοινωνίες

16:09

Αυξηµένα κατά 7,64%, σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2010, ήταν τον περασµένοµήνα τα έσοδα του ΟργανισµούΑστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) α...

Διαβάστε περισσότερα »