12 Νοεμβρίου 2009
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΗΛΠΑΠ-απόσπασμα)

17:35

9.5. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.5.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Ο Η.Λ.Π.Α.Π. κατά πάγια τακτική ασφάλιζε το προσωπικό του έναντι κινδύνων θανάτου και...

Διαβάστε περισσότερα »