2 Ιουλίου 2016

20:06
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στo Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 36275/27.5.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στo Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 6Η324653ΟΞ-Λ7Α.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.