25 Νοεμβρίου 2009

00:10
Επιχειρησιακές ανάγκες
Ο Η.Λ.Π.Α.Π. συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια για την αναβάθμιση κι ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών διέγνωσε την ανάγκη ανάπτυξής του, μέσα από άμεσα εφαρμόσιμα επιχειρησιακά σχέδια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξε παράλληλα με την ενίσχυσή του σε υποδομές και τροχαίο υλικό, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου του συνόλου των διαδικασιών του, με την εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρία ήταν πολύ αυξημένες για να επιλυθούν με το προηγούμενο, παλιάς τεχνολογίας σύστημα, που χαρακτήριζε η περιορισμένη λειτουργικότητα, οι πολλές ανεξάρτητες και μη διασυνδεδεμένες εφαρμογές (αυτόνομα συστήματα), κι η συχνά χειρόγραφη παρακολούθηση κρισίμων δραστηριοτήτων του (πχ. συντήρηση). Στοιχεία που σε συνδυασμό με την απουσία των αυτοματισμών και διαδικασιών που ένα σύγχρονο ΟΠΣ μπορεί να προσφέρει, έκαναν κάθε αίτημα για κεντρική πληροφόρηση ένα εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο έργο.

Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας (στο βαθμό που ήταν μηχανογραφικά διαθέσιμη) ήταν πολύ περιορισμένη και σίγουρα πολύ κατώτερη των απαιτήσεων και των στόχων της διοίκησης της εταιρίας, καθώς λαμβάνονταν με ξεπερασμένα εργαλεία χαμηλής παραγωγικότητας
Το ημι-χειρόγραφο σύστημα παρακολούθησης απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, το λογιστικό σύστημα αυτόματη ενημέρωση, οι αυτοματισμοί όλων των υπαρχόντων διαδικασιών σημαντική ενίσχυση κ.ο.κ.

Παράλληλα, στο επίπεδο της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες της εταιρίας συνεχώς αυξάνονταν και απαιτούσαν άμεση επίλυση.

Η Λύση
Η πλέον ενδεδειγμένη λύση έπρεπε να συνδυάζει αρμονικά χαρακτηριστικά όπως, ολοκλήρωση, επιχειρησιακή πληρότητα, διασύνδεση, ευελιξία, επεκτασιμότητα, αξιοπιστία. Κι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με ένα λογικό κόστος αγοράς και λειτουργίας, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, δυνατότητα του ΗΛΠΑΠ να προχωρά ο ίδιος σε μεταβολές ή επεκτάσεις κλπ. Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να είναι απόλυτα ανοιχτό και να συνοδεύεται από ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής πληροφορίας (BI).

Η επιλογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Thesis.net ERP, σε συνδυασμό με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας Thesis.net BI, το σύστημα διαχείρισης των Συντηρήσεων και τα πολλά εξειδικευμένα επί μέρους υποσυστήματα που αναπτύχθηκαν ειδικά για τον ΗΛΠΑΠ (όλα πλήρως διασυνδεδεμένα σ’ ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον) κέρδισε άμεσα και μ’
εξαιρετική επιτυχία την πρόκληση, αφού
επιτυγχάνει να ανταποκριθεί πλήρως στους στόχους της διοίκηση της εταιρίας. Το Thesis.net, ένα εξαιρετικά ανοιχτό, σύγχρονο κι επεκτάσιμο σύστημα, μπορεί να διασυνδεθεί και να εξυπηρετήσει άμεσα τις μελλοντικές ανάγκες του ΗΛΠΑΠ, με τον ΟΑΣΑ αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών με απευθείας ενημέρωσή του.

Τα οφέλη
Η λειτουργία του Ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος προσφέρει ήδη τα μέγιστα στην λειτουργία του ΗΛΠΑΠ.

Οι διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί, η επιχειρησιακή πληροφορία (δείκτες) είναι άμεσα αξιοποιήσιμη για την αξιολόγηση και λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων, ώστε τελικά να υλοποιηθεί με επιτυχία το κύριο προϊόν της εταιρίας, που είναι η ανάπτυξη του δικτύου και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Τα λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν πλέον επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι γνωρίζουν που, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η εταιρία με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Το σύστημα εξασφαλίζει πλήρη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία και γίνεται πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης της εταιρίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.