26 Νοεμβρίου 2012

23:05
Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσαν τρεις σύνδεσμοι ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι, «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ», «Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας» και «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Άγιος Χριστόφορος».

Σύμφωνα με αυτή, οι παραπάνω ενώσεις στρέφονται κατά των δημοσίων ΚΤΕΟ, τα οποία όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Στις 21/11/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου των ιδιωτικών ΚΤΕΟ και του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Σταύρου Καλογιάννη.

Οι εκπρόσωποι των ΙΚΤΕΟ ενημέρωσαν τον αναπληρωτή υπουργό για την θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, την χρόνια αδυναμία προσαρμογής των Δημοσίων ΚΤΕΟ στις προϋποθέσεις διενεργείας του τεχνικού ελέγχου στη χώρα, όπως αυτές έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν για το σύνολο των ΚΤΕΟ και εξ' αυτού του λόγου την αδυναμία των αρμοδίων υπηρεσιών για συστηματική εποπτεία και ουσιαστικό έλεγχο στον κλάδο των ΚΤΕΟ, γεγονότα που εκτός άλλων ζητημάτων σχετικά με την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την απώλεια δημοσίων εσόδων, υπονομεύουν υλοποιημένες επενδύσεις και την εγχώρια ιδιωτική πρωτοβουλία στα ΚΤΕΟ.

Βασική αιτία αποτελεί το γεγονός ότι τα Δ.ΚΤΕΟ δεν διαθέτουν ακόμη, 10 χρόνια μετά την θέσπιση του νόμου, τις απαραίτητες και προβλεπόμενες από την ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή σχετική νομοθεσία υποδομές, κατά παράβαση της, συντηρώντας έτσι πλαίσιο δύο μέτρων και δύο σταθμών εις βάρος των ιδιωτών και αδυναμία στο αρμόδιο υπουργείο να ελέγξει τις εξελίξεις, να εποπτεύσει την σχετική αγορά και επιβάλλει πολιτικές που θα αποσκοπούν στην ορθή εφαρμογή του θεσμού.

Τα Δ.ΚΤΕΟ δεν διαθέτουν έως σήμερα ολοκληρωμένο μετρητικό εξοπλισμό, την απαραίτητη μηχανογράφηση και δυνατότητα online διασύνδεσης τους με το υπουργείο καθώς και το απαραίτητο προσωπικό. Η τελευταία παράταση που έλαβαν τον Απρίλιο του 2012 (6η στην σειρά από το 2002) λήγει στις 03/1/13 δίχως όπως φαίνεται να έχουν γίνει έως σήμερα οι απαραίτητες ενέργειες ενώ λίγες μέρες αργότερα, στις 10/1/13 εκπνέει και η προθεσμία για την πιστοποίησή τους. Μεγάλη ανησυχία στον κλάδο των Ιδιωτών προκαλεί το ενδεχόμενο νέας παράτασης καθώς σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ημερών μεθοδεύονται σιωπηρώς ενέργειες με σκοπό την έκδοση ακόμη μίας παράτασης προς τις Περιφέρειες ώστε να εκσυγχρονίσουν τα Δημόσια ΚΤΕΟ και εναρμονίσουν την λειτουργία τους στα πλαίσια του ισχύοντος νόμου και της λειτουργίας των Ι.ΚΤΕΟ.

Η ανησυχία που προκαλείται στις τάξεις του κλάδου των ΙΚΤΕΟ εντοπίζεται στο γεγονός ότι το υφιστάμενο έλλειμμα συντηρεί έως σήμερα ευνοϊκό πλαίσιο για όσους επιχειρούν με εικονικούς ελέγχους οχημάτων και διακίνησης πλαστών δελτίων ΚΤΕΟ και κατά συνέπεια διακίνησης μαύρου χρήματος. Επίσης, δημιουργεί βασική αδυναμία στην αντιμετώπιση του φαινομένου αποχής 2,5 εκ. ιδιοκτητών οχημάτων από τη διαδικασία ΚΤΕΟ, και δημοσιοοικονομικής απώλειας από μη εισπραχθέντα δημόσια έσοδα από τον αναλογούντα ΦΠΑ, τα προβλεπόμενα παράβολά και τα ανάλογα πρόστιμά βάση ΚΟΚ για ΚΤΕΟ, συνολικών ποσών άνω των 330εκ ευρώ κατ' έτος και μάλιστα την στιγμή που τα δημοσιοοικονομικά βρίσκονται ίσως στο κρισιμότερο σημείο στην ιστορία της χώρας μας.

Σε αυτά τα πλαίσια τονίστηκε και η άδικη υπερφορολόγηση των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ τα οποία ,εκτός άλλων, επιβαρύνονται με ένα καινοφανές τέλος 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους κατά παράβαση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Τα ΙΚΤΕΟ έτσι καταλήγουν να επιχειρούν σε ένα εχθρικό περιβάλλον που συντηρείται δυστυχώς με την πολιτική βούληση ή την απουσία αυτής, των εκάστοτε κυβερνήσεων. Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ζητούν από την Πολιτεία την άμεση προστασία τους έναντι ζητημάτων αθέμιτου ανταγωνισμού και άνισης μεταχείρισης και κατ' επέκταση ζητούν το αυτονόητο (και δεδομένο σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα), την απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας, διότι μόνο έτσι θα προκύψουν πολύπλευρα οφέλη.

Η ισχύουσα νοσηρή κατάσταση στα ΚΤΕΟ δεν ωφελεί κανέναν, ούτε τους πολίτες, ούτε τις νόμιμες επιχειρήσεις, ούτε τα δημοσιοοικονομικά της χώρας, ωφελεί μόνο όσους συνεχίζουν να κερδίζουν έως σήμερα από την παρανομία, την αδιαφάνεια και την διακίνηση μαύρου χρήματος πίσω από "αφανείς" υπηρεσίες τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ. Η υφιστάμενη νοσηρή κατάσταση στα ΚΤΕΟ πρέπει να ανατραπεί άμεσα και είναι στο χέρι της σημερινής Κυβέρνησης για να το πράξει καθόσον το μόνο που απαιτείται προς τούτο είναι η εφαρμογή των ορισθέντων ταυτόχρονα από όλους τους (ιδιωτικούς και δημοσίους) φορείς τεχνικού ελέγχου.

Αυτή την ανάγκη εφαρμογής του νόμου, για την θεραπεία των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, οι εκπρόσωποι των ΙΚΤΕΟ της χώρας μετέφεραν στον κ. Υπουργό αναμένοντας πλέον τις δικές του ενέργειες, ώστε με την σειρά τους να καθορίσουν τις δικές τους».

Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης
 www.zougla.gr