26 Νοεμβρίου 2012

23:39

Φωτογραφία για Το έργο που έγινε στην ΕΘΕΛ

Γράφει ο Στέργιος Γεωργίου

Το έργο της Διοίκησης της Ε.ΘΕ.Λ. και συνέχεια Ο.ΣΥ. Α.Ε. από τον Μάρτιο του 2010 έως και σήμερα αναπτύχθηκε κυρίως με τους εξής στόχους :

1. Την εξυπηρέτηση των πολιτών του λεκανοπεδίου και

2. Την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι :

• Εφαρμόσθηκαν εν πολλοίς οι διατάξεις του Ν. 3920/2011 «εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών» (Ν. 3920/ 3.3.2011). Σύμφωνα με αυτόν, οι εταιρείες Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και ταυτόχρονη μετονομασία της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. σε ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες).

• Έγιναν σημαντικότατα βήματα στην κατεύθυνση της ενοποίησης των δύο εταιρειών (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) και μπορεί να λεχθεί ότι η συγχώνευση έχει εν πολλοίς συντελεσθεί. Καταρτίσθηκαν πλήρως τα σχέδια του νέου οργανογράμματος και του νέου κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, τα οποία υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, προκειμένου στη συνέχεια να εισαχθούν προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

• Η συγχώνευση των εταιρειών Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. συνετελέσθη στις 05.07.2011, ήτοι στο μέσον του έτους και εξ’ αυτού του λόγου καθώς και λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας της χώρας. 
Δυστυχώς, το Δημόσιο δεν κατέβαλε τους οικονομικούς πόρους, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, για τα άτομα που διακινούνται με μειωμένο αντίτιμο εισιτηρίου. Σημειώνεται με έμφαση ότι εάν οι φορείς του δημοσίου είχαν καταβάλλει τα οφειλόμενα κατά τα ανωτέρω, ο Ισολογισμός της εταιρείας ως προς τα λειτουργικά του οικονομικά μεγέθη θα ήταν ισοσκελισμένος και δεν θα παρουσίαζε έλλειμμα της τάξεως των 78 εκατομμυρίων ευρώ. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εταιρία να βρίσκεται σήμερα ακόμη σε δύσκολη ταμειακή κατάσταση, αν και εξορθολογήσει το λειτουργικό κόστος της και να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Η εταιρεία παρ’ όλα αυτά συνέχισε να παρέχει με αξιοπιστία το συγκοινωνιακό έργο που της έχει ανατεθεί.

• Η Διοίκηση αντιμετωπίζοντας με τη δέουσα σοβαρότητα και ευελιξία τη δυσχερή κατάσταση λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση, κατάφερε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ίδιους πόρους, καθώς και όσους της διετέθησαν και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οδήγησε την Εταιρεία σε δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους της, στη μείωση του ετήσιου ελλείμματος χωρίς να προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη του ελλείμματος. Αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.

• Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, καταδεικνύουν τις συστηματικές προσπάθειες της Διοίκησης προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το λειτουργικό έλλειμμα το έτος 2009 ανέρχονταν στα 262 εκατ. ευρώ, ενώ για το έτος 2012 σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία 10μήνου, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 14 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 95% περίπου. Ο δραστικός περιορισμός του ελλείμματος προέκυψε κυρίως από τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργικών δαπανών και την πλήρη εφαρμογή των Νόμων που σχετίζονται με το κόστος της μισθοδοσίας.
 
 Δραστικός υπήρξε και ο περιορισμός της δαπάνης για ανταλλακτικά, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων και την προμήθεια μόνο των απαραίτητων υλικών. Μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία κατά την οποία το έλλειμμα λειτουργίας της Εταιρείας διευρυνόταν από έτους εις έτος, σήμερα εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι η Εταιρεία προσεγγίζει την πλήρη εξυγίανση των οικονομικών της μεγεθών, χωρίς να προσφεύγει σε δανεισμό.

• Καθώς ένα από τα σοβαρά προβλήματα της Εταιρείας είναι η λαθρεπιβίβαση, που στερεί από την Εταιρεία απόλυτα αναγκαίους οικονομικούς πόρους, ο πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης ήταν η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής. Προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύθηκε σημαντικά το σώμα των εθελοντών ελεγκτών κομίστρου, που αποτελείται από εργαζόμενους της Εταιρείας και σήμερα πλέον αριθμεί περίπου 450 άτομα.

• Υπήρξε ενίσχυση των εσόδων από διαφημίσεις, καθώς τα οχήματα της Εταιρείας έχουν πλέον εδραιωθεί ως διαφημιστικό μέσο και συνεπώς η καλύτερη αξιοποίηση τους μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα. Σε αυτό το πνεύμα, δημοσιεύτηκε η διακήρυξη νέου διαγωνισμού με βελτιωμένους όρους για την Εταιρεία.

• Εκσυγχρονίσθηκε πλήρως ο στόλος της εταιρείας μετά την οριστική παραλαβή των 100 αρθρωτών 18μετρων Solaris Urbino, των 220 μικρολεωφορείων 8,6μετρων Solaris Urbino και των 200 νέων οχημάτων φυσικού αερίου Citelis Irisbus. Ταυτόχρονα, αποσύρθηκαν και εκποιήθηκαν λεωφορεία με κινητήρα παλαιότερης τεχνολογίας (τύπου Euro 1 & 2), τα οποία επί σειρά ετών βρίσκονταν. Η διαδικασία της εκποίησης των παλιών λεωφορείων, μέσω δημοπρασιών, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Εταιρεία, εξασφαλίζοντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

• Τη δυναμική δράση της Διοίκησης σε όλους τους τομείς, καταδεικνύει η υλοποίηση της κατασκευής του νέου αμαξοστασίου της Ανθούσας, συνολικής δαπάνης 7.602 χιλ. €. Το έργο είχε κατακυρωθεί στην ανάδοχο εταιρεία τον Απρίλιο του 2009, αλλά η σύμβαση υπογράφηκε ένα χρόνο μετά, το Μάιο του 2010. Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν την αμέσως επόμενη μέρα της υπογραφής της σύμβασης και έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση των υποδομών και τη λειτουργία της Εταιρείας.

• Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Διοίκηση, ήταν η έλλειψη αδειοδοτήσεων των αμαξοστασίων της Εταιρείας. Μετά από επίμονες προσπάθειες εξασφαλίστηκε με νομοθετική ρύθμιση, η απρόσκοπτη λειτουργία των αμαξοστασιών.
I-Reporter
 
http://www.newsnow.gr/article/282998/to-ergo-pou-egine-stin-ethel.html
 
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ