6 Ιουνίου 2012

09:48
Tο έργο, που χρηματοδοτήθηκε 100% από πόρους της ΓΑΙΑΟΣΕ, κατασκευάσθηκε από την εταιρεία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. σε διάστημα 4 μηνών και η διασύνδεσή του στο δίκτυο έγινε την 1η Ιουνίου του 2012. Τo φωτοβολταϊκό πάρκο κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες και πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία TUV Austria.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο σε στέγη κτιρίου στην Αττική, έναν από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και το πρώτο μεγάλο έργο στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ από τη ΓΑΙΑΟΣΕ με εκτιμώμενα ετήσια έσοδα άνω των 550.000, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της κερδοφορίας της ΓΑΙΑΟΣΕ και τον περιορισμό των ελλειμμάτων του ΟΣΕ Α.Ε.

Παράλληλα, η λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού θα συμβάλει στην αποφυγή ρίπων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ίσων με 1.500 τόνων CO2 ετησίως, που αντιστοιχούν στην ποσότητα που απορροφάται από 2000 στρέμματα δάσους. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι κατά τις πέντε πρώτες μέρες λειτουργίας του πάρκου, η παραγωγή ενέργειας ξεπέρασε τις 27ΜWh, που αντιστοιχεί σε έσοδα για την ΓΑΙΑΟΣΕ της τάξεως των ¤10.000.

Το έργο αποτελεί μέρος του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ μέσω της εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ειδικότερα, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει προωθήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων περίπου 32ΜW, μέσω τριών θυγατρικών εταιρειών ειδικού σκοπού.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει μελέτη από την οποία εντοπίσθηκαν εκτάσεις περίπου 2.600 στρεμμάτων γηπέδων και κτιρίων που κρίθηκαν κατάλληλες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων παραγωγής ενέργειας ισχύος 127MW οι οποίες και είναι στη διάθεση ιδιωτών επενδυτών που θα καταθέσουν προτάσεις εκμετάλλευσης στην ΓΑΙΑΟΣΕ. Ήδη ιδιώτες έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες για την εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την εγκατάσταση άνω των 24MW σε ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ με αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Με το νόμο 3891/2010 για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. απέκτησε αυξημένες αρμοδιότητες και θεσμικές δυνατότητες με σκοπό να συμβάλουν στη σταδιακή αύξηση των εσόδων από την ακίνητη περιουσία. Η εταιρεία έχει σύγχρονη και ευέλικτη οργανωτική δομή, απασχολεί μόλις 17 άτομα και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ δεν επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον ΟΣΕ και είναι κερδοφόρα εταιρεία.

Ειδικότερα και παρά την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία της χώρας και την αυξανόμενη επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς ακινήτων κατά το έτος 2011, η ΓΑΙΑΟΣΕ κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το έτος 2011 διαμορφώθηκε στα ¤3.716.155, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2010, και τα κέρδη, μετά φόρων, στις ¤1.168.189, αυξημένα κατά 24%.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.