31 Μαΐου 2011

10:36
Ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ διεξάγει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να αξιοποιήσει 20 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων, να επανεκκινήσει την οικονομία και να δώσει ανάσες ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» προς τον σκοπό αυτό εξετάζεται η δυνατότητα να προσαυξηθεί η κοινοτική συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και να ανασταλεί προσωρινά η υποχρέωση της εθνικής δημόσιας συμμετοχής. Ακόμη εξετάζεται η εγκατάλειψη όλων των δράσεων και προγραμμάτων που παραμένουν επί σειρά ετών σε εκκρεμότητα και η μεταφορά πόρων από αυτά σε προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται και η ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών στην διαχείριση έργων που αφορούν σε στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των ελεύθερων επαγγελματιών ειδικά στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ).

Η κυβέρνηση, αλλά και η Επιτροπή θεωρούν ότι εάν η διαχείριση των περισσοτέρων προγραμμάτων περάσει στις τράπεζες θα αυξηθεί η διαχειριστική ικανότητα, η προσπάθεια θα επιταχυνθεί και σε συνδυασμό με άλλες – παράλληλες- παρεμβάσεις θα ενισχυθεί και η διοχετευόμενη ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία.

Οι επιτελείς του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδιώκουν αύξηση της Κοινοτικής συμμετοχής και μείωση της εθνικής -ως ποσοστό στη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη- εξέλιξη που θα επιτρέψει άμεσα την εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ , προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άλλες αναπτυξιακές πολιτικές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ωστόσο, αυτό δεν το δέχεται εύκολα η Επιτροπή, καθώς η έγκριση του ελληνικού αιτήματος απαιτεί την αλλαγή του Κανονισμού του ΕΣΠΑ.

Η Κομισιόν ζητεί απόλυτη προσήλωση από την Ελλάδα στην διαχείριση του ΕΣΠΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος – εμπεριέχεται και στο Μνημόνιο- για τη διάθεση 5,5 δισ. ευρώ το 2011 και την εκταμίευση χρημάτων που θα διοχετευθούν σε δημόσια έργα, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Βάρος δίνεται στη στελέχωση ειδικών ομάδων καταρτισμένων στελεχών - διαχειριστών ανά Περιφέρεια με στόχο την ενίσχυση των Καλλικρατικών ΟΤΑ, ενώ σχεδιάζεται και η ένταξη στο ΕΣΠΑ μεγάλων έργων υποδομών ύψους 5 δισ. ευρώ.

Τέλος, προωθείται η συνεπένδυση σε τραπεζικά project και ειδικά σε δράσεις χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μικροδάνεια.

Newsroom ΔΟΛ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.