5 Μαρτίου 2011

00:11
Την προσεχή Τρίτη καλώς εχόντων των πραγμάτων ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής της Ασπίς Πρόνοια θα διαβιβάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις καταστάσεις με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Ασπίς.

Αυτό δήλωσε στο nextdeal.gr ο επόπτης κ. Γιάννης Παντελίδης, σημειώνοντας ότι υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Στη συνέχεια όπως εξήγησε ο κ. Παντελίδης η εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) θα προχωρήσει σε νέα ανάρτηση όλων των συμβολαίων είτε αυτά είναι εν ισχύ είτε ελεύθερα μαζί με τα ποσά που η εταιρεία αποδέχεται ως αποζημίωση ή απαίτηση για κάθε συμβόλαιο.

Η νέα ανάρτηση κρίθηκε επιβεβλημένη, από την νομοθεσία προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα στους ασφαλισμένους να προσφύγουν στα δικαστήρια σε σχέση με τα ποσά που τους αναλογούν.

Ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι στη συνέχεια και μετά από ένα δίμηνο περίπου και αφού επαναξιολογηθούν όλα η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανοίξει στη συνέχεια τη διαδικασία διαγωνισμού για την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί όπως και ο ίδιος αναγνώρισε ότι η διαδικασία είναι δύσκολη καθώς στην πράξη υπάρχουν σοβαρά νομικά θέματα προς εξέταση τα οποία προκύπτουν καθημερινά. Αναφέρει σαν παράδειγμα το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη από το νόμο πως θα αναλάβει ο ανάδοχος τις ανοικτές δίκες που είχε η Ασπίδα.


Επίσης ανοικτό είναι το θέμα του εγγυητικού κεφαλαίου και εάν θα καλύψει τον ανάδοχο.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την διαδικασία εάν μέχρι 3/8/2011 δεν έχει ολοκληρωθεί είτε η ανάθεση του χαρτοφυλακίου είτε η διαδικασία ένταξης των ασφαλισμένων στο εγγυητικό, τότε παύει οποιαδήποτε δέσμευση και οι ασφαλισμένοι θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις από την διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας.

Ο κ. Παντελίδης δεν απέκλεισε πάντως κάποια παράταση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.