5 Μαρτίου 2011

12:33
1
Το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2009 έως και τον Σεπτέμβριο 280 εργαζόμενοι της ΑΜΕΛ Α.Ε -εταιρίας που λειτουργούσε με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια βάσει του καταστατικού ιδρύσεως της- εκδιωχθήκαμε ως παράτυπα προσληφθέντες, στιγματισμένοι ως προεκλογικές προσλήψεις που έχουν κοινό τόπο καταγωγής.

Επιπλέον, κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε οι κύριοι υπαίτιοι για το έλλειμμα που προέκυψε κατά το έτος 2009 στην ΑΜΕΛ και ότι κατ’ ουσίαν παρασιτούσαμε εις βάρος της ως υπεράριθμο προσωπικό.

Σε απάντηση του συντονισμένου αυτού πολιτικού ρεβανσισμού οι απολυμένοι έχουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις προς ………

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

1. Παρατυπία πρόσληψης

Είμαστε παράτυποι όσο και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην ΑΜΕΛ. Η εταιρεία δεν υπαγόταν τη χρονική περίοδο των προσλήψεων σε καθεστώς ΑΣΕΠ, υπήρξε Α.Ε με ανεξάρτητο σύστημα προσλήψεων που διέπει τον ιδιωτικό τομέα γεγονός που ουδέποτε άλλαξε από ιδρύσεως της. Εφόσον απολυθήκαμε εμείς λόγω παρατυπίας τότε ΟΛΟΙ όσοι εργάζονται στην ΑΜΕΛ είναι παράτυποι και παράνομοι;

2. Προεκλογικά «ρουσφέτια»

Οι εκλογές του 2009 δεν είχαν ακόμη προκηρυχθεί μέχρι και την ημέρα εγκρίσεως των προσλήψεών μας. Με το ίδιο σκεπτικό οι συνάδελφοι που προσελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2004 σε επίσημα προεκλογική περίοδο γιατί δεν στιγματίστηκαν όπως εμείς; Γιατί δεν ελέγχθησαν οι προσλήψεις τους από τον τότε Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης όπως οι δικές μας; ΓΙΑΤΙ ο κ. Ρακιντζής δεν έλεγξε τις προσλήψεις στην ΑΜΕΛ από τον Φεβρουάριο του 2004; Μήπως τότε υπήρξαν πραγματικά προεκλογικές – ρουσφετολογικές προσλήψεις;

3. Κοινός τόπος καταγωγής

Κατά το επίσημο πόρισμα του ΓΕΔΔ, κ.Ρακιντζή φωτογραφίζονται μόνο 35 άτομα των οποίων η καταγωγή είναι από περιοχές όπου πολιτεύονταν οι τότε αρμόδιοι υπουργοί. Θα πρέπει να αποκλειστούν από το δικαίωμα της εργασίας στην ΑΜΕΛ όσοι προέρχονται από τις περιοχές των εκάστοτε αρμοδίων υπουργών; Με το ίδιο σκεπτικό γιατί δεν αποκλείστηκαν από την ΑΜΕΛ και οι 619 συνάδελφοι από τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, τόπος καταγωγής του τότε αρμόδιου υπουργού κ. Βερελή καθώς και οι τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι που κατάγονται από τη Μεσσηνία, τόπος καταγωγής του τότε Διευθύνοντα Συμβούλου και Προέδρου της εταιρίας, κ. Οικονομόπουλου. Υπάρχει τελικά σκάνδαλο και πού;

Πού πραγματικά οφείλεται το έλλειμμα της ΑΜΕΛ;

· Μείωση επιχορήγησης εισιτηρίου από τον ΟΑΣΑ από 34% σε 22% με ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας του τμήματος Εθν.Άμυνα – Αεροδρόμιο για 6 μήνες. Η συγκεκριμένη διακοπή υπήρξε καταλυτική για τη μείωση των εσόδων της εταιρείας.

· Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας Παρασκευή και Σάββατο έως τις 02:45 με μεγάλο λειτουργικό κόστος (π.χ μετακίνηση 6 συρμών χωρητικότητας 1500 επιβατών έκαστος για τη μεταφορά 100 επιβατών, γεγονός που αποδεικνύεται από τις πωλήσεις - επικυρώσεις εισιτηρίων τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες).

· Καθυστέρηση στην παράδοση των 7 νέων σταθμών λόγω SIEMENS και των έργων που υλοποιεί σε θέματα εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου.

· Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών με μηνιαίο ενοίκιο 18.000€ και μίσθωση αποθήκης στον Ασπρόπυργο με μηνιαίο ενοίκιο 10.000€ τη στιγμή που η εταιρεία διαθέτει ανεκμετάλλευτους χώρους τόσο εντός του αμαξοστασίου όσο και σε σταθμούς.

· Άνιση κατανομή προσωπικού - υπερστελέχωση τμημάτων.

Η ΑΜΕΛ σε σύνολο 1400 εργαζομένων, διαθέτει 600 αναβαθμισμένους υπαλλήλους. Ένα αξιοζήλευτο ποσοστό περίπου 45%, έχουν κάποιο από τα παρακάτω «αξιώματα»: Επιβλέπων, επόπτης, συντονιστής, προϊστάμενος, υπεύθυνος, διευθυντής και όλα αυτά χωρίς καθηκοντολόγιο.

Ειδικότερα:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων: 14 υπάλληλοι : 1 προϊστάμενος, 3 υπεύθυνοι, 4 επιβλέποντες και 6 απλοί υπάλληλοι.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού:19 υπάλληλοι : 1 προϊστάμενος, 2 συντονίστριες, 8 υπεύθυνες, 1 εξειδικευμένη ψυχολόγος, 7 απλοί υπάλληλοι.
Τμήμα Προστασίας: 9 υπάλληλοι : 1 διευθυντής, 2 προϊστάμενοι, 3 επόπτες, 3 επιβλέποντες για την επίβλεψη ιδιωτικής εταιρείας security.
Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Πόρων: «Στέγαση» υψηλόβαθμων στελεχών σε υπηρεσίες άνευ αντικειμένου.
· Εισροή εργολάβων – εξωτερικών συνεργατών (π.χ προσωπικό ασφαλείας, τεχνικοί, καθαριστές) και ανάθεση εργασιών με μεγάλο κόστος που θα μπορούσαν να γίνουν από το ήδη υπάρχον προσωπικό.

Προβλήματα που προκύπτουν από την απόλυση

των 280 δόκιμων – εκπαιδευμένων

· Μείωση Ασφάλειας Μετακίνησης των Επιβατών: Απολύσεις εκπαιδευμένου (9 – 12 μήνες) προσωπικού από το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (Κ.Ε.Λ), στο πιο υπεύθυνο και απαιτητικό πόστο της εταιρείας ο αριθμός των ατόμων δεν επαρκεί για την ομαλή κάλυψη των βαρδιών.

· Έλλειψη επαρκούς συντήρησης των συρμών και εγκαταστάσεων: λόγω απολύσεων εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού. Ανεπαρκής συντήρηση των συρμών, των εγκαταστάσεων και των αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης - ακύρωσης εισιτήριων.

· Αύξηση της λαθρεπιβίβασης: απόλυση εκπαιδευμένου δόκιμου προσωπικού ελεγκτών εισιτηρίων με μέσο όρο 10.000 πρόστιμα ανά μήνα προς 60 ευρώ έκαστο (χαρακτηριστικά τον μήνα Ιανουάριο του 2010 όταν η υπηρεσία ελέγχου ήταν στελεχωμένη και με τους απολυμένους ελεγκτές, ο αριθμός των προστίμων ήταν 11.650 ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011 κόπηκαν 1150 πρόστιμα. Το ποσοστό της λαθρεπιβίβασης ανέρχεται από 4% σε 25%.

· Κλειστά εκδοτήρια: αύξηση των διαφυγόντων κερδών από την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων λόγω απόλυσης εκδοτών εισιτήριων, συνωστισμός στο επίπεδο διακίνησης επιβατών, ταλαιπωρία και εκνευρισμός ευπαθών ομάδων.

· Αύξηση των χρονοαποστάσεων : λόγω επέκτασης του δικτύου και ελλείψει οδηγών συρμών τα δρομολόγια μειώθηκαν και πλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων στις αποβάθρες λόγω συνωστισμού.

· Έλλειψη Υπευθύνων Σταθμών: μειωμένη στελέχωση σταθμών, μείωση των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, αύξηση των υπερωριών, των δεδουλευμένων ρεπό και ανάκληση αδειών λόγω επέκτασης του δικτύου (π.χ. για το μήνα Δεκέμβριο στην ειδικότητα των υπευθύνων σταθμών έγιναν 209 δεδουλευμένα ρεπό)

· Μείωση διοικητικής μέριμνας: το διοικητικό προσωπικό που απολύθηκε κάλυπτε πάγιες και καίριες θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα η ΑΜΕΛ ΑΕ να έχει ελλείψεις σε καταρτισμένο και ποιοτικό προσωπικό.

· Έλλειψη προσωπικού συντήρησης χώρων πρασίνου: Πλήρη εγκατάλειψη των χώρων πρασίνου με την απόλυση 4 κηπουρών. Το έργο αυτό σε κόστος θα είναι 20πλάσιο από αυτό της μισθοδοσίας των 4 απολυμένων σε περίπτωση ανάληψης του από εργολάβο.

Οι ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ της τωρινής διοίκησης της ΑΜΕΛ.

Ασφάλεια Μετακίνησης - Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα Μετακίνησης

ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ πως υπάρχουν συρμοί οι οποίοι έχουν υπερβεί κατά πολύ τα όρια των προγραμματισμένων συντηρήσεων με προφανείς τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Σε ερώτηση του επιχειρησιακού σωματείου προς την διοίκηση για το θέμα αυτό δεν λάβαμε καμία απάντηση.
ΑΥΞΗΣΗ λαθρεπιβίβασης από το 4% σε 25%.
ΜΕΙΩΣΗ εσόδων – Αύξηση διαφυγόντων κερδών.
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ μισθοδοσίας με αναδρομικό χαρακτήρα σε μία εταιρεία που δεν ήταν ΔΕΚΟ.
ΑΝΙΣΗ μεταχείριση των υπαλλήλων. Επιλεκτική απόλυση εργαζομένων και παράνομες διακρίσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων εργαζομένων. (λ.χ Διατήρηση των συμβάσεων του Μαΐου αλλά απόλυση των υπολοίπων παρόλο που όλες οι συμβάσεις ήταν ίδιες).
Γιατί αυτή η διάκριση;
Η απάντηση της Διοίκησης ήταν……….: «ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ ΕΠΑΝΩ ΜΟΥ».

Γιατί αυτή η άνιση και μεροληπτική μεταχείριση; Θα πρέπει η διοίκηση να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη γι’ αυτή της την παρανομία.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ προσωπικού χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια με συνέπεια την αλόγιστη αύξηση μισθολογικών εξόδων.Εμείς, οι δόκιμοι - απολυμένοι - διωγμένοι υπάλληλοι του ΜΕΤΡΟ, του Αστικού φορέα που θέλει να έχει την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα σε όλα τα ΜΜΜ, σας προκαλούμε. Γυρίστε ένα χρόνο πίσω και με το χέρι στην καρδιά πείτε μας, πότε... λειτουργούσε καλύτερα αυτό, που ΗΤΑΝ το στολίδι της Αθήνας.

Ρωτήστε τον απλό κόσμο που το χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του αλλά δώστε του απάντηση όταν και αυτός σας πει «γιατί αργούν τα τρένα, γιατί γεμίσατε σκουπίδια; γιατί δεν βλέπω πια υπαλλήλους μέσα στα βαγόνια και γιατί να πληρώσω την αύξηση του εισιτηρίου;». Τότε μόνο θα καταλάβετε ότι οι απολύσεις μας ήταν πολιτικές διώξεις από κάποιους ανθρώπους που ήθελαν μόνο να παίξουν παιχνίδια στην πλάτη 280 οικογενειών για να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και όχι η λύση στα προβλήματα της εταιρείας. Να είστε σίγουροι πως όταν γυρίσουμε στη εργασία μας, θα εξακολουθήσουμε να σεβόμαστε αυτό το Μέσο όπως την πρώτη μέρα που περάσαμε την πύλη του αμαξοστασίου.

Με εκτίμηση
Οι 280 δόκιμοι – εκπαιδευμένοι – απολυμένοι της ΑΜΕΛ.

Πηγή

1 σχόλια:

  1. Αν και συμφωνώ ότι η ΑΜΕΛ χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, καθώς μειώθηκαν οι έλεγχοι εισιτηρίων και πολλά εκδοτήρια είναι κλειστά, εντούτοις η λήξη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου δεν ισοδυναμεί με απόλυση. Ας μην χρησιμοποιούν ακατάλληλες και "βαριές" λέξεις. Ας την κατηγορήσουν ότι, παρότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, δεν τους μονιμοποίησε. Η απάντηση σε αυτή τους την απορία εικάζω είναι η επικείμενη συγχώνευση με ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, όπου το πλεονάζων μόνιμο προσωπικό της τελευταίας, θα καλύψει αυτές τις θέσεις. Βέβαια, πολλοί μηχανοδηγοί της ΗΣΑΠ θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα 5 χρόνια και ίσως θα ήταν λογικό να αναλάβει με κατάλληλη εκπαίδευση το μόνιμο προσωπικό της ΤΡΑΜ τις θέσεις που θα μείνουν άδειες και να μην χρειαστούν να "απολυθούν" (εντός εισαγωγικών) οι εν λόγω της ΑΜΕΛ. Προφανώς το τμήμα προσωπικού της ΑΜΕΛ δεν ατενίζει το μέλλον. Ίσως και να τους ζητήσουν να ξαναεργαστούν μόνιμοι σε 5 χρόνια. Ποιός ζει, ποιός πεθαίνει, βέβαια...
    Όπως και να έχει, έχουν να συμβούν πολλά τη μέρα που το Δημόσιο θα προχωρήσει σε πραγματικές απολύσεις, αν αναλογιστεί κανείς τι έχουν κάνει πολλοί για να εξασφαλίσουν μια θέση εκεί ή ότι αποτελεί το όνειρο κάθε Έλληνα πολίτη...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.