5 Μαρτίου 2011

00:23
To Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θέτουν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Εταιρείες του ομίλου ΟΑΣΑ, με ΣΔΙΤ».

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής.

Με το έργο αυτό, το παραδοσιακό χάρτινο εισιτήριο θα αντικατασταθεί σταδιακά από ηλεκτρονικές «έξυπνες κάρτες», οι οποίες θα διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ θα επιτρέψουν στον ΟΑΣΑ να εφαρμόσει ευέλικτη και δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική για τις μετακινήσεις.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ θα είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσματικότερα το σύστημα πωλήσεων και επικυρώσεων εισιτηρίων, ενώ η κατανομή των εσόδων στους συγκοινωνιακούς φορείς θα γίνεται πλέον με βάση το παρεχόμενο μεταφορικό έργο.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά έργο υψηλής τεχνολογίας που δρομολογείται, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του ΟΑΣΑ και των Εταιρειών του Ομίλου του, καθώς παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής μέσω ΣΔΙΤ.

Νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ

Το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου, είναι το δεύτερο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μετά την τηλεματική), στο οποίο αξιοποιούνται παράλληλα και κοινοτικοί πόροι, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.

Οδηγίες συμμετοχής

Το σχέδιο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

• του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (http://www.yme.gr )

• της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (http://www.sdit.mnec.gr ), και

• της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού (www.digitalplan.gov.gr ).

Οι προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να σταλούν επωνύμως (επωνυμία φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, όνομα αρμοδίου προσώπου) μέχρι την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011 και ώρα 15:00 .

(α) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσω φαξ στο 210 6508097 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gg-office@yme.gov.gr, και

(β) στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μέσω φαξ στο 210 3375921 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sdit@mnec.grΗ παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού και δεν συνεπάγεται την ανάληψη οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης ή υποχρέωσης εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.