7 Ιουνίου 2012

22:29

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Η νέα εταιρία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., με διακριτικό τίτλο Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1454/Β/17.06.2011) προέκυψε από τη συγχώνευση της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.) με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιά Α.Ε.), με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη. Στις αρμοδιότητες της νέας εταιρίας ανήκει η εκτέλεση του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα (λεωφορεία και τρόλεϊ) στην περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..

Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου 2011, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3920 (Φ.Ε.Κ. 33/Β/03.03.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των εταιριών που συγχωνεύτηκαν προς όφελος του επιβατικού κοινού.
Ο νέος δικτυακός τόπος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. θα λειτουργήσει σύντομα.
http://www.osy.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.