12 Μαΐου 2012

09:29
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.098 εκατ. Ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στα 1.679 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 11.009 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3.262 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των
καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.193 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου (16.641 εκατ. ευρώ) κατά 448 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.654 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 335 χιλ. έναντι του στόχου (14.989 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.
H ως άνω υστέρηση οφείλεται αφενός στην απόκλιση των εισπράξεων Φ.Π.Α. (κατά 435 εκατ. ευρώ) έναντι του στόχου, λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και αφετέρου στην υστέρηση ορισμένων μη φορολογικών εσόδων ειδικού χαρακτήρα.
Ωστόσο, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων, αλλά και στις εισπράξεις από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.539 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1.652 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του 2012 ανήλθαν στα 25.291 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.359 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (27.650 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως το σημαντικό περιορισμό των δαπανών τακτικού προϋπολογισμού (μειωμένες 1.429 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο) που είναι αποτέλεσμα του αυστηρού ελέγχου των πρωτογενών δαπανών ύψους 16.319 εκατ. ευρώ (924 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου). Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα (127 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και η δαπάνη για τόκους σε καθαρή βάση ( 328 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επίσης περιορίστηκαν κατά 929 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο (1.885 εκατ. ευρώ) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, φτάνοντας τα επίπεδα των 956 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού έως το Απρίλιο 2012 παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 2.814 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, που είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα των σημαντικά υψηλότερων πληρωμών, για τόκους ( σε καθαρή βάση) κατά 3.600 εκατ. ευρώ ως μέρος της ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Οι συνολικές πρωτογενείς δαπάνες (χωρίς τόκους) του τακτικού προϋπολογισμού έως τον Απρίλιο 2012 είναι μειωμένες κατά 786 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011 που προέκυψε μετά τον εξορθολογισμό κυρίως της μισθολογικής δαπάνης αλλά και των αποδιδόμενων εσόδων τρίτων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.