10 Νοεμβρίου 2011

16:08
Tου Νίκου Σακελλαρίου
nsakel@pegasus.gr

Στα 640 εκατ. ευρώ ανέρχεται το «άνοιγμα» των υποχρεώσεων (μαθηματικά αποθέματα και εκκρεμείς αποζημιώσεις) της Ασπίς Πρόνοια Ζωής, ενώ η ασφαλιστική περιουσία του ομίλου στις 30/9/2011 ανέρχονταν περίπου σε 135 εκατ. Σε ό,τι αφορά την Commercial Value Ζωής, το απόθεμα και οι εκκρεμείς αποζημιώσεις προσδιορίστηκαν από την Ernst & Young στα 205 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την έκθεση που παραδόθηκε από τον επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής, κ. Ιωάννη Παντελίδη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ . Ο κ. Παντελίδης, κατήρτισε το Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, κάθε εταιρείας, στο οποίο περιλαμβάνονται, κατά την αντίστοιχη ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της:

Α. Το σύνολο των ασφαλισμένων τους.

Β. Το σύνολο των οφειλομένων παροχών τους προς αυτούς και τα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν για την κάλυψη των συγκεκριμένων παροχών.

Αποζημιώσεις

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ποσών που δικαιούνται αποζημιώσεων, ο κ. Παντελίδης αναφέρει ότι ο επόπτης θα εξετάσει τις παραδοχές και τα είδη των συμβολαίων που θα δικαιούνται αποζημίωσης. Ο επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής θα προχωρήσει τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης του μέρους ή και του συνόλου των χαρτοφυλακίων ζωής σε κάποια ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, αλλά και την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των διαδικασιών στην περίπτωση που (λόγω μη αναδοχής) επακολουθήσει το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προσδιορίζονται και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που είχαν διατεθεί ή δεσμεύθηκαν σε ασφαλιστική τοποθέτηση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της προς τους ασφαλισμένους της και τους δικαιούχους αποζημίωσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, ο κ. Παντελίδης αναφέρει ότι λόγω των οικονομικών συνθηκών οι αποτιμήσεις τους διαφοροποιούνται ανάλογα με τη συγκυρία.

Επίσης επισημαίνει ότι απαιτήθηκαν διαφορετικές διαδικασίες για τη γνωστοποίηση προς τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους αποζημίωσης, αφού για τον κλάδο ζωής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ για τους κλάδους Γενικών Ασφαλειών, ο επόπτης εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής θα υποβάλλουν κατάσταση στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Μη δεσμευτική

Η ΤτΕ αναφέρει ότι η ανάρτηση του «Προσωρινού Χαρτοφυλακίου» των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE που φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της με μόνον σκοπό την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, δεν δεσμεύει κατ' ουδένα τρόπο την Τράπεζα της Ελλάδος. Συνεπώς για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρεία.

Οι ασφαλισμένοι για οποιαδήποτε αντίρρησή τους για τα ανωτέρω οφείλουν να ασκήσουν Ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση, στον ημερήσιο Τύπο, της σχετικής ανακοίνωσης για την παρούσα ανάρτηση.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.