12 Οκτωβρίου 2011

08:51

Το χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των ακινήτων των ΔΕΚΟ θα εξετασθούν σήμερα Τετάρτη σε συνάντηση που θα έχουν οι διοικητές των ΔΕΚΟ με τη διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Οι επικεφαλής των δημοσίων οργανισμών κλήθηκαν σήμερα σε συνάντηση με εκπροσώπους του Ταμείου αλλά και της Εθνικής Τράπεζας ώστε να οριστεί ο το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων τους.

Στη συνάντηση θα ζητηθεί η συνδρομή των ΔΕΚΟ για τα εξής:

-Την απρόσκοπτη πρόσβαση του χρηματοοικονομικού συμβούλου (Εθνική Τράπεζα) σε απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τα ακίνητα που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της δημόσιας επιχείρησης.

-Την παροχή στον σύμβουλο τυχόν τεχνικών εκθέσεων, μελετών, αποτιμήσεων και λοιπών αναφορών σε σχέση με την ακίνητη περιουσία της δημόσιας επιχείρησης.

-Τη συνεργασία των στελεχών κάθε ΔΕΚΟ, προκειμένου να επικοινωνήσουν στον σύμβουλο τις ιδιαιτερότητες κάθε ακινήτου, καθώς και τις γενικότερες γνώσεις και απόψεις τους, βάσει της εμπειρίας τους.

-Τη διαθεσιμότητα των στελεχών των νομικών υπηρεσιών και των στελεχών διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των ακινήτων ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

Αν και αρχικά ο στόχος ήταν να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός ακινήτων του δημοσίου προς αξιοποίηση και οι τράπεζες σύμβουλοι σε συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες τράπεζες του εξωτερικού να αναζητήσουν επενδυτές για τις εκτάσεις αυτές, πλέον το σχέδιο αυτό εγκαταλείπεται, καθώς προκρίνεται η διάθεση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ σε έναν ενιαίο φορέα. Αυτό τον ρόλο θα αναλάβει αρχικά το ΤΑΙΠΕΔ, ωστόσο ακολούθως αναμένεται να μεταβιβάσει το πακέτο ακινήτων σε άλλη νομική μορφή.

Στόχος η άμεση δημιουργία ελκυστικών χαρτοφυλακίων ακινήτων τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφόρους τρόπους είτε με εκποίηση, είτε με πολυετή ενοικίαση. Σύμφωνα με υπολογισμούς τα ακίνητα των ΔΕΚΟ αποδίδουν μόλις το 0,20% της αξίας τους, όταν σε διεθνές επίπεδο η απόδοση των ακινήτων ανέρχεται σε 6%.

Newsroom ΔΟΛ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.