28 Ιουνίου 2011

17:09
O «Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μισέλ Μπαρνιέ θεωρεί ότι η πώληση των μετοχών του ΟΤΕ που κατείχε το δημόσιο στη Deutsche Telekom, το 2008, όπως και η πώληση του 10% των μετοχών που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, έγινε και γίνεται κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Αυτό απαντάει ο κ.Μπαρνιέ σε νέα ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, ο οποίος επίμονα θέτει το θέμα στην Κομισιόν.

Πιο συγκεκριμένα, στη γραπτή απάντησή του ο Γάλλος Επίτροπος αποκαλύπτει ότι η Κομισιόν «απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση στις 19 Μαρτίου 2010», με την οποία ενημερώνει την Ελλάδα ότι ο τρόπος που επιλέχτηκε για να γίνει η αρχική αγοραπωλησία του ΟΤΕ (και επομένως και αυτός που προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα), ελέγχεται ότι παραβιάζει την κοινοτική Οδηγία 2004/25/ΕΚ, αφού όπως έχει τονίσει ο Επίτροπος αναφερόμενος στη συγκεκριμένη αγοραπωλησία, «οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική προσφορά, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων, μπορεί να μην έχουν εφαρμοστεί ορθά και/ή η δυνατότητα των κρατών μελών να παρεκκλίνουν από τις εν λόγω διατάξεις μπορεί να έχει ερμηνευθεί κατά τρόπο πολύ διασταλτικό».

Όπως, επίσης, αποκαλύπτει ο κ. Μπαρνιέ, «διεξάγονται συζητήσεις της Κομισιόν με τις ελληνικές αρχές, με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και την πολυπλοκότητα των υπό εξέταση θεμάτων» και τονίζει ότι η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις επαφές της με τις ελληνικές αρχές και τη νομική της ανάλυση ως προς το συμβιβάσιμο με το δίκαιο της ΕΕ».

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.