28 Ιουνίου 2011

10:34
Σε υπολειτουργία βρίσκεται ο διαδικτυακός τόπος et.diavgeia.gov.gr, καθώς από τις 25 Ιουνίου δεν εκτελούνται κανονικά οι αναρτήσεις των αποφάσεων των υπουργείων.


Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr. Ο πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές.

Ο νόμος προβλέπει πως οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αναρτήσεις στο et.diavgeia.gov.gr έχουν σταματήσει από τις 24 Ιουνίου, είτε αφορούν υπουργεία, είτε σχετίζονται με εποπτευόμενους φορείς και νομικά πρόσωπα, είτε έχουν να κάνουν με τις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η αρμοδιότητα συντήρησης και ανάπτυξης του «Δι@υγεια» ανήκε στο υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες αναμένεται να μεταφερθούν στο νεοσύστατο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υφυπουργό κ. Παντελή Τζωρτζάκη.

Newsroom ΔΟΛ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.