23 Μαΐου 2011

06:25

Η «λίστα» των φορέων που επεξεργάστηκε η Διυπουργική Επιτροπή έχει αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προετοιμάζει τη σύνταξη νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου.


Καταργήσεις και συγχωνεύσεις 73 οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι με νομοσχέδιο που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Το «δεύτερο κύμα» συγχωνεύσεων και καταργήσεων δημόσιων οργανισμών έχει επεξεργαστεί η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, η οποία λειτουργεί υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου.

Η «λίστα» των φορέων που επεξεργάστηκε η Διυπουργική Επιτροπή έχει αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προετοιμάζει τη σύνταξη νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα καταθέσει αμέσως προς ψήφιση στη Βουλή, πιθανότατα στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, τις διατάξεις που αφορούν την υπαγωγή στο ΑΣΕΠ των μετατάξεων από τον ευρύτερο στον «στενό» δημόσιο τομέα.

Ετσι το πλεονάζον προσωπικό των δημόσιων οργανισμών (ΝΠΙΔ, ΑΕ, ΔΕΚΟ κ.τ.λ.) που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν, με το δεύτερο «πακέτο» φορέων που θα εισηγηθεί η κυβέρνηση, θα «περάσει» από την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ προκειμένου να διεκδικήσει την είσοδό του στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Μοιραία οι υπόλοιποι θα βρεθούν εκτός.

Εχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος καταγραφής των δημόσιων φορέων με την εθελοντική συνεισφορά των υπουργείων, από τον οποίο έχουν απογραφεί από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης 1.800 φορείς, ενώ υπάρχει εκτίμηση ότι ξεπερνούν τις 23.000.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Με ΑΣΕΠ οι μετακινήσεις, «ανοιχτές» οι απολύσεις

Με κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ θα πραγματοποιούνται οι μετατάξεις από τον ευρύτερο στον στενό δημόσιο τομέα. Ο αρμόδιος υπουργός κ. Γ. Ραγκούσης δήλωσε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και απολύσεις υπαλλήλων που δεν θα κριθούν ικανοί από το ΑΣΕΠ για να υπηρετήσουν στο Δημόσιο. Η διαδικασία των μετατάξεων από το δεύτερο κύμα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών θα πραγματοποιηθεί με το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Η «νέα» αξιολόγηση δεν θα ισχύει για υπαλλήλους αορίστου χρόνου του στενού δημόσιου τομέα και για εργαζόμενους στους ΟΤΑ. Οι υπάλληλοι φορέων (ΝΠΙΔ, ΑΕ) που θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται με ΝΠΔΔ ή θα χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό για τους νέους οργανισμούς, θα υποβάλλουν αιτήσεις για συγκεκριμένες κενές θέσεις του δημόσιου τομέα. Το ΑΣΕΠ για να εγκρίνει τη μετακίνησή τους θα μοριοδοτεί τις υποψηφιότητες με βάση:

Τον υπηρεσιακό φάκελο του υποψηφίου (αποδοτικότητα, συμπεριφορά κ.τ.λ.).
Τις πειθαρχικές ποινές που του έχουν επιβληθεί.
Τα προσόντα που διαθέτει για τη θέση στην οποία αιτείται να μεταταχθεί.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο να θεσμοθετηθεί και συνέντευξη μέσω ΑΣΕΠ για τους υποψηφίους, στα πρότυπα των συνεντεύξεων για τους υποψήφιους προϊστάμενους του Δημοσίου.

Με βάση τα σημερινά οργανογράμματα των δημόσιων υπηρεσιών υπάρχουν χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε όλη την επικράτεια. Επειδή όμως οι μετατάξεις προσμετρούνται στον αριθμό των προσλήψεων, υπάρχει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών που θα χαρακτηρίσουν πλεονάζον προσωπικό περισσότερους εργαζόμενους από αυτούς που μπορεί να δεχτεί το Δημόσιο με βάση την αναλογία «1 προς 5». Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνουν και απολύσεις υπαλλήλων αορίστου χρόνου που θα κριθούν ως υπεράριθμοι. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η διάθεση του υποψηφίου να μετακινηθεί εκτός του νομού όπου εργάζεται, εάν δεν υπάρχει κενή θέση αντίστοιχη των προσόντων του στα όρια του νομού όπου απασχολούνταν.

Oι πρώτες 700 μετατάξεις
Ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Νοέμβριο του 2010 προέβλεπε την κατάργηση 66 υπηρεσιών του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), τη λύση και εκκαθάριση 4 ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου, καθώς και τη συγχώνευση 13 δημόσιων οργανισμών οι οποίοι απασχολούσαν συνολικά 700 εργαζόμενους, που μετακινήθηκαν ή μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Από την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ απολύθηκαν 257 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των οποίων οι προσλήψεις κρίθηκαν παράνομες, ενώ 68 υπάλληλοι μετακινήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στους υπό κατάργηση οργανισμούς και στις υπό λύση ανώνυμες εταιρείες υπέβαλε στο εποπτεύον υπουργείο αίτηση μεταφοράς ή μετάταξης σε υπηρεσία του νομού που επιθυμούσε.

Σε οργανικές θέσεις
Οι υπάλληλοι μεταφέρθηκαν ή μετατάχθηκαν σε οργανικές θέσεις εντός του νομού που υπηρετούσαν, ενώ προβλεπόταν η δημιουργία προσωποπαγών θέσεων στην περίπτωση που δεν υφίσταντο κενές οργανικές θέσεις σε συναφείς υπηρεσίες και οργανισμούς.

Σε άλλα νομοσχέδια που κατέθεσαν τα αρμόδια υπουργεία καταργήθηκε η εταιρεία Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ και συγχωνεύτηκε η εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ. Καταργήθηκαν οι εταιρείες ΔΗΜΟΣ ΑΕ και ΝΟΜΟΣ ΑΕ και η εταιρεία Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικών Υποδομών απορροφήθηκε από τον ΟΤΕ.

Σε νομοσχέδιο του υπ. Πολιτισμού προβλέπεται η κατάργηση του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ και της ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕ.

Σε νομοσχέδιο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης που θα κατατεθεί στη Βουλή θα περιλαμβάνεται η συγχώνευση σε ένα ΝΠΙΔ των εξης φορέων: Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).

ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΑΖΟΥΝ ΛΟΥΚΕΤΟ 'Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕ
ΟΠΕΠ ΑΕ

Καταργούνται

Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
Εθνικός Οργανισμός Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ)
Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (ΕΚΕΔΥ)
Σταθμός Ελέγχου Κάπρων
Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού (ΕΚΕΘΕΧ)
Εργο Πολιτών
Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
Εκπαίδευσης στην Ιππασία

Λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ ΑΕ)
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ - ΟΕΕ)
28 Κέντρα Νεότητας (Κέντρων Εργαζόμενου Κοριτσιού - ΚΕΚ και Κέντρων Εργαζόμενων Νέων - ΚΕΝ)
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕ
ΟΠΕΠ ΑΕ

Συγχωνεύονται

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού
Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά - Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας - Ματθαίος Λιούγκας και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά - Πέτρος Καπαγέρωφ στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά
Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων
Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων
Η Οπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης (αυτοτελές τμήμα) με το Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος
Ο Οργανισμός Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισμός Διαχείρισης του Ελαιώνα και ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του Ποταμού Κηφισού σε νέο ΝΠΙΔ
Το Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο, το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο και το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας στη Θεσσαλονίκη σε ένα ΝΠΔΔ
Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών (ΕΚΕΠΥ ΑΕ) με την εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ) και η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ενδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ) σε μία εταιρεία.
Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων σε ένα ΝΠΙΔ.

Εχουν καταργηθεί από τις 12/5 με νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας
Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Ερευνας και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ)
Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

http://www.imerisia.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.