10 Απριλίου 2011

22:02
Χορός εκατομμυρίων ευρώ έχει στηθεί γύρω από την κατασκευή ηλεκτρονικών ιστοσελίδων υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που έστειλαν στη Βουλή τα υπουργεία, μετά από ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Νίκου Νικολόπουλου, υπάρχουν site που κατασκευάστηκαν εκ των ενόντων και δεν κοστίζουν παρά το κόστος των εργασιών συντήρησής τους αλλά και site για τα οποία δαπανήθηκαν 1 και 2 εκατομμύρια ευρώ! Διαβάστε και φρίξτε :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας, ανασχεδιάστηκε κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στην εταιρεία «SDC Α.Ε». Κόστος 9.987 ευρώ!

Άρειος Πάγος: η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με απ’ ευθείας ανάθεση στην «OTEnet Α.Ε». Κόστος: 4.130. ευρώ.

Το portal του Συμβουλίου της Επικρατείας, δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ανατέθηκε με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία UNISYSTEMS. Το επιμέρους σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, κόστος κατασκευής, ανήλθε στο ποσό των 60.000 ευρώ!

Η ιστοσελίδα των δικαστηρίων των Διοικητικών Εφετείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανατέθηκε με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία

UNISYSTEMS έναντι 1.406.363 ευρώ!!!!!!!!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, οι περισσότερες ιστοσελίδες είναι εσωτερικής ανάπτυξης, δηλαδή κατασκευάσθηκαν από προσωπικό του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα:

ΥΠΕΘΑ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία νέας ιστοσελίδας από προσωπικό της ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mod.mil.gr. Για την ανωτέρω ιστοσελίδα η οποία αναρτήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, δεν δαπανήθηκαν χρήματα.

ΓΕΕΘΑ

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με πάροχο την εταιρεία Forthnet με κόστος 8.000 ευρώ για την σχεδίαση, κατασκευή, υποστήριξη δοκιμών και λειτουργία.

ΓΕΣ

Η ιστοσελίδα www.army.gr κατασκευάστηκε με κόστος 14.000 ευρώ από την εταιρεία «ATCOM» η οποία κατόπιν διερεύνησης της αγοράς, προσέφερε την καλύτερη τιμή. Μέχρι σήμερα συντηρείται και αναπτύσσεται από εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό χωρίς επιπλέον κόστος.

Επίσης μέσω του ιστοτόπου του ΓΕΣ, για λόγους ασφάλειας και οικονομίας, προβάλλονται 35 ιστοσελίδες, διευθύνσεις του ΓΕΣ, κατασκευασμένες και συντηρούμενες χωρίς κόστος, από στρατιωτικά στελέχη. Επίσης φιλοξενούνται ιστότοποι 18 στρατιωτικών φορέων, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από στρατιωτικό προσωπικό και των οποίων η ενημέρωση και συντήρηση γίνεται χωρίς κόστος.

ΓΕΝ

Δεν υπήρξε κόστος για την κατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία έχει δημιουργηθεί με την συνδρομή του έμπειρου μόνιμου προσωπικού και πλέον εξειδικευμένου στρατευμένης θητείας. Είναι αναρτημένη από το 1998 και δεν υφίσταται κόστος για τη λειτουργία, συντήρηση και ενημέρωσή της καθώς πραγματοποιείται με τη συνδρομή του μόνιμου και στρατευμένου προσωπικού.

ΓΕΑ
Ο διαδικτυακός τόπος της Π.Α www.haf.gr δημιουργήθηκε και συντηρείται από προσωπικό της Π.Α τον Νοέμβριο του 1998 και ουδέποτε έχει ανατεθεί η κατασκευή ιστοσελίδων σε τρίτο φορέα.

ΙΑΑ

Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων δημιουργήθηκε με κόστος 2.258,50 ευρώ. Η ιστοσελίδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος στην εταιρεία που είχε αναλάβει τη διαχείρισή της και καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

ΕΑΣ

Η κατασκευή της ιστοσελίδας της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ στοίχισε 6.900 ευρώ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Η ιστοσελίδα dis.army.gr κατασκευάσθηκε από την εταιρεία ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ μέσω δύο Δημόσιων Διαγωνισμών του Γ΄ Κ.Π.Σ. Έγινε ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου με κόστος 269.221.5 ευρώ και μετάφραση ιστορικών κειμένων με κόστος 235.679.5 ευρώ.

ΛΑΕΔ

Η ιστοσελίδα www.laed.gr κατασκευάσθηκε το 2009 μέσω απ’ ευθείας ανάθεσης από την εταιρεία Aivaz pc με κόστος 4.851 ευρώ.

ΓΥΣ

Η ιστοσελίδα http://web.gys.gr κατασκευάστηκε από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» μέσω διεθνούς διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Υπήρξε χρηματοδότηση κατά 75% από την Ε.Ε και κατά 25% από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κόστος 1.620.437,28 ευρώ!!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.yptp.gr) στοίχiσε συνολικά 22.000,00 ευρώ (11.000,00 ευρώ για την ελληνική έκδοση και 11.000,00 ευρώ για την αγγλική).

Πέραν αυτών, οι ιστοσελίδες των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων κ.λπ., στοίχισαν, κάθε μια αναλυτικά:

• Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (www.police.gr και www.astynomia.gr) 23.000,00 ευρώ.

Oι εργασίες κατασκευής των ιστοσελίδων του Υπουργείου και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ανατέθηκαν στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», η οποία έδωσε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, μετά από έρευνα αγοράς και τη λήψη προσφορών από τρεις συνολικά εταιρείες.

• Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservise.gr ).

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, αποτέλεσε μέρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Σχεδίαση και Κατασκευή Πύλης Πυροσβεστικού Σώματος και Εφαρμογές Αυτού», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Η όλη διαδικασία προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού, ανάδειξης και ανάθεσης αναδόχου υπογραφής σύμβασης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, έγινε από την Κ.τ.Π. Α.Ε., κατόπιν υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο.

Συγκεκριμένα, αυτή καθ’ αυτή η ιστοσελίδα με το λογισμικό ενημέρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος κόστισε 88.655,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το όλο έργο υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία «Quality & Reliability ΑΒΕΕ- PC SYSTEMS ΑΕ».

• Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, 27.187,43 ευρώ. Η κατασκευή της ιστοσελίδας ανατέθηκε στην εταιρεία «ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.» ύστερα από τη διενέργεια κλειστού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Οι ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας(www.passport.gov.gr και www.diavatiria.gr ), καθώς και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (www.kemea.gr ) κατασκευάστηκαν και συντηρούνται εκ των ενόντων, με μηδενικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο. Για την πρώτη εκ των δύο δαπανήθηκαν εφάπαξ 935,00 ευρώ για εργασίες αναβάθμισης τμήματός της.

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), η Διαδικτυακή Πύλη παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας της ως άνω επίσημης ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Π., αλλά και ως κεντρικό σημείο ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα παραμετροποιημένης πρόσβασης στα δεδομένα και τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Η ανωτέρω λειτουργική ενότητα, είχε συνολικό προϋπολογισμό 359.380,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Π. εντάχθηκε στο έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κ.τ.Π.» του Γ’ Κ.Π.Σ. Το εν λόγω έργο προκηρύχθηκε με απόφαση της Κ.τ.Π. Ε.Α. για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, προσφορά για την επιλογή αναδόχου και κατακυρώθηκε στην Ένωση Εταιρειών Space Hellas Α.Ε. – Q & R Α.Ε. – INTRACOM ΙΤ Services Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διαθέτει τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• www.mfa.gr ή www.ypex.gov.gr, επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ.

Η μελέτη και η κατασκευή της αναπτύχθηκε από ομάδα στελεχών του ΥΠΕΞ. Για την προμήθεια, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη των servers καθώς επίσης και για τις άδειες χρήσης υποσυστημάτων λογισμικού καταβλήθηκαν:

α) το ποσό των 15.000 ευρώ, στην εταιρεία Allweb Solutions -Συστήματα Ασφαλείας Α.Ε., με απευθείας ανάθεση, για υπηρεσίες αναβάθμισης του διαδικτυακού κόμβου,

β) το ποσό των 8.793,04 ευρώ στην εταιρεία Hewlett Packard Hellas ΕΠΕ, με απευθείας ανάθεση, για προμήθεια server και την αναβάθμιση ιστοσελίδας mfa.gr γ) το ποσό των 5.144,35 ευρώ, στην εταιρεία Hewlett Packard Hellas ΕΠΕ, με απευθείας ανάθεση, για προμήθεια και τοποθέτηση rack για τοποθέτηση εξυπηρετητή,

δ) το ποσό των 14.696,35 ευρώ στην εταιρεία Info Quest Α.Ε.Β.Ε., με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια λογισμικού servers,

ε) το ποσό των 11.067,00 ευρώ στην εταιρεία Info Quest, για προμήθεια εξαρτημάτων αναγκαίων για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της ιστοσελίδας και στ) το ποσό των 43.512,35 ευρώ στην εταιρεία COSMOS BUSINESS Α.Ε.Β.Ε,, κατόπιν διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος της κεντρικής διαδικτυακής πύλης του

ΥΠΕΞ

• Η νέα κεντρική σελίδα του ΥΠΕΞ που πρόκειται σύντομα να τεθεί σε λειτουργία έχει σχεδιαστεί από την ομάδα ανάπτυξης ιστοσελίδων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου , με μηδενικό κόστος

• www.agora.mfa.gr, που αφορά στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Αναπτυξιακή Συνεργασία.

• www.hellenicaid.mfa.gr που αφορά στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Το κόστος των ανωτέρω ιστοσελίδων, της προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ανήλθε στο ποσό των 423.604,58 ευρώ.

Η υλοποίηση του έργου εντασσόταν στη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας στο ΥΠΕΞ, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη (Γ’ Κ. Π. Σ.)». Το εν λόγω έργο κατόπιν προκηρύξεως διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην Ένωση Εταιρειών PANSYSTEMS Α. Ε. – GLOBO TECHNOLOGIES.

• www.aidfunding.mfa.gr, που αφορά στην Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων – Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων.

Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας καταβλήθηκαν:

α) το ποσό των 1.706,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία «DNHOST- ΟΥΜΠΑΒΙΣΙΟΥΣ-ΦΑΡΑΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.», για τη φιλοξενία βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας,

β) το ποσό των 14.100 ευρώ, με απευθείας ανάθεση στον «Άγγελο Φιλίππου», για το σχεδιασμό περιβάλλοντος διεπαφής χρηστών και διαχειριστών της διαδικτυακής πύλης,

γ) το ποσό των 7,500 ευρώ, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία COMITECH Α. Ε., για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διαδικτυακών πυλών και δ) το ποσό των 14.900 ευρώ, με απευθείας ανάθεση, στον «Γεώργιο Σιόλα – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ», για «Ενσωμάτωση στη βάση δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας α) συλλογής πληροφοριών προκηρύξεων από τη νέα ιστοσελίδα της EUROPAID, β) προσθήκη στο σύστημα αυτόματης επεξεργασίας χαρακτήρων, γ) προσθήκη ελέγχου για τη μη διαγραφή των υπαρχόντων στοιχείων σε περίπτωση αποτυχίας του scrape.

• www.eysxep.mfa.gr , που αφορά στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδότησης και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ). Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, πραγματοποιήθηκε από συνεργάτη της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο.

Πέρα των ανωτέρω ιστοσελίδων που απευθύνονται στο κοινό, λειτουργούν και ορισμένες άλλες περιορισμένης πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των εργασιών των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την ομάδα ανάπτυξης ιστοσελίδων και του Τμήματος internet της αρμόδιας ΣΤ2 Διεύθυνσης, με μηδενικό κόστος.

Επίσης η Επιχειρησιακή Πύλη e-ΥΠ.ΕΞ. (Πύλη Προξενείων), που εντασσόταν στο έργο «Παροχή υπηρεσιών για τα έργα α) Υπηρεσίες Προξενείων και Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και

β) Ειδική Εκπαίδευση Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών», στο πλαίσιο της «Δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας στο ΥΠΕΞ, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη (Γ’ Κ.Π.Σ.)» η παραγωγική λειτουργία, της οποίας, όπως ενημέρωσε η ΣΤ2 Δ/νση, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Για το εν λόγω έργο είχε προκηρυχθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος ανατέθηκε στις στην Ένωση εταιρειών «Siemens Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων» και «Quallity & Reliability Α.Ε. Εφαρμογές υψηλής Τεχνολογίας Α.Β.Ε.Ε.», έναντι του ποσού των 1.291.150, 00 ευρώ!

Όσον αφορά τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εξωτερικών Φορείς, η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού κόστισε 118.739,27 ευρώ, η ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών κόστισε 14.280 ευρώ, και τέλος, η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, κόστισε 483 ευρώ!..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Στον τομέα Υποδομών και συγκεκριμένα την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων υπάγονται 15 Υπηρεσίες με αντίστοιχες ιστοσελίδες: ΓΓΔΕ (20.000 ευρώ), ΕΥΔΑΠ Παγίων (22.000), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (19.955 πλέον ΦΠΑ), ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (6.783), ΘΕΜΙΣ Α.Ε (3.780 πλέον ΦΠΑ), ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (18.950), ΙΟΚ (1.500), ΙΤΣΑΚ Α.Ε (6.500), ΕΥΔΑΠ ΑΕ (19.670), ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε (10.700), ΕΥΑΘ Α.Ε (9.050 πλέον ΦΠΑ), ΟΣΚ( 5.000 πλέον ΦΠΑ), ΕΥΑΘ Παγίων(1.000 πλέον ΦΠΑ), ΤΕΟ Α.Ε (12.000 πλέον ΦΠΑ)

Ειδικότερα δαπανήθηκαν τα ακόλουθα ποσά για τις ιστοσελίδες Υπηρεσιών και Φορέων:

• Υ.Π.Α: στοίχισε 11.600 ευρώ.

• ΗΛΠΑΠ: κόστισε 42.070 ευρώ.

• ΗΣΑΠ Α.Ε: δαπανήθηκαν 22.700 ευρώ για σχεδιασμό και ανάπτυξη της ιστοσελίδας και επανασχεδιασμό του διαδικτυακού τόπου.

• ΟΑΣΘ: Το κόστος κατασκευής της ήταν 70.000 και έγινε μέσω επιδοτούμενου προγράμματος, κατά 75% από την Ε.Ε. και κατά 25% από το Υπουργείο.

• ΤΡΑΜ Α.Ε: Η εταιρεία LEO BURNETT αμείφθηκε με 40. 930 ευρώ συν ΦΠΑ για την κατασκευή του ιστοτόπου της ΤΡΑΜ Α.Ε

• ΕΛ.ΤΑ: Η ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων κόστισε 59.000 ευρώ.

• ΑΜΕΛ: Η κατασκευή της ιστοσελίδας έγινε μέσω δημόσιου διαγωνισμού και δαπανήθηκαν 58.500 ευρώ.

• ΓΑΙΟΣΕ: Για την ιστοσελίδα της ΓΑΙΟΣΕ πληρώθηκαν 16.950 ευρώ.

• ΟΣΕ: Η νέα ιστοσελίδα του ΟΣΕ κατασκευάσθηκε κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και κόστισε 2.457 ευρώ.

• ΣΑΣΘ: Η σελίδα του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, κόστισε 2.618 ευρώ.

• ΕΡΓΟΣΕ: Το κόστος για το site της ΕΡΓΟΣΕ ήταν 22.500 ευρώ.

Στον Τομέα Μεταφορών και Δικτύων:

Η σημερινή ιστοσελίδα του Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπ.Υ.Με.Δι), η οποία προέκυψε από αναβάθμιση της τότε ιστοσελίδας του πρώην Υ.Μ.Ε. είχε ανατεθεί στην εταιρεία Steficom A.E Α.Ε. μετά από πρόχειρο διαγωνισμό τμήματος 29.000 +ΦΠΑ18%. Εκτός από το ετήσιο κόστος των υπηρεσιών φιλοξενίας της ιστοσελίδας που παρέχει η ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. στο Υπ.Υ.Με.Δι, και το οποίο ανέρχεται σε περίπου 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, το Υπουργείο δεν καταβάλει άλλη δαπάνη για την ιστοσελίδα του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η τελευταία ιστοσελίδα του Υπουργείου κατασκευάστηκε από συνεργάτες του γραφείου του Υπουργού, χωρίς κόστος. Την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση ανέλαβε η Διεύθυνση Πληροφορικής επίσης χωρίς κόστος.

Το ίδιο συνέβη και στον Τομέα Οικονομίας.
Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ανατέθηκε κατόπιν προσφορών στην εταιρεία All Web Solutions με συνολικό κόστος 4.674 ευρώ.

Η κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ δημιουργήθηκε και συντηρείται με ίδια μέσα, ενώ το portal για το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ/ΕΟΜΜΕΧ κόστισε 83.992 ευρώ!

Το site του ΤΕΜΠΜΕ ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη(κ. Χρυσοβαλάντη Σπυράκη) με κόστος 4.000 ευρώ.

Η σελίδα του ΕΛΟΤ, ανατέθηκε διαδοχικά σε δύο εταιρείες(Info Quest και Unisystems), κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με συνολικό κόστος 132.654 ευρώ!

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, η κατασκευή της ιστοσελίδας ήταν υπόθεση δύο φοιτητών χωρίς κανένα κόστος ή αμοιβή.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, απάντησε ότι η κατασκευή της ιστοσελίδας έγινε στο πλαίσιο του έργου «Διαδικτυακή πύλη ΕΕΧ» αλλά δεν δόθηκε καμία πληροφορία για το κόστος…

Χωρίς κόστος, κατά το Υπουργείο, δημιουργήθηκαν και οι ιστοσελίδες των Παρατηρητηρίων Τιμών Υγρών Καυσίμων και Διδάκτρων, ενώ σύμφωνα με την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το κόστος για την κεντρική ιστοσελίδα της δεν…προκύπτει από τη σύμβαση με την εταιρεία ALTEC Α.Ε…

To site του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, δημιουργήθηκε το 2001 με κόστος 400.000 δραχμές ενώ το κόστος για την αναβάθμισή της σε portal, εκτινάχθηκε σε 161.972 ευρώ(!) μέσω του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με ανάδοχο την Singular Logic Α.Ε κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. Αντιθέτως, η ιστοσελίδα της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, κόστισε… 2.450 ευρώ!!

Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, έφτιαξαν μόνοι τους το site! Χωρίς κόστος, από ειδικό επιστημονικό προσωπικό γίνεται και η συντήρηση της ιστοσελίδας.

Περίπου 15.000 ευρώ κόστισε η ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αρχική της μορφή το 2002 ενώ ο ανασχεδιασμός της ήταν φθηνότερος το 2007 και κόστισε 8.525 ευρώ…

Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, πλήρωσε 3.987 ευρώ για την ιστοσελίδα του, ενώ για εκείνη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, δαπανήθηκαν 12.000 ευρώ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα(ΕΠΑΝ ΙΙ) κατασκευάστηκε έναντι 25.000 ευρώ από την εταιρεία ISTOMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία επελέγη μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ενώ το site του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κόστισε 1.190 ευρώ και κατασκευάσθηκε από την POWERSOFT INTEGRATED SOLUTIONS ΕΠΕ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: μπάτε σκύλοι αλέστε και…ξοδέψτε!

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, η ιστοσελίδα κατασκευάσθηκε από την Singular Logic με κόστος 7.923 ευρώ, ενώ…αξιομνημόνευτη είναι η περίπτωση του Επιμελητηρίου Πέλλας:

Η ίδια εταιρεία μαζί με την Knowledge Broadband Service S.A, αμείφθηκαν με 334,628,11 ευρώ για την κατασκευή της ιστοσελίδας!

Αναλυτικά, τα Επιμελητήρια της χώρας, δαπάνησαν τα παρακάτω ποσά για την κατασκευή των ιστοσελίδων τους:

• Ρεθύμνης: 4.661, ευρώ και 1.200 και 2.975 ευρώ για αντίστοιχες αναβαθμίσεις.

• Φθιώτιδος: Οι εταιρείες Singular Logic και knowledge Broadband Service ανέλαβαν τη δουλειά και σε αυτό το επιμελητήριο, ύστερα από δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό. Κόστος: 339.745 ευρώ!

• Αιτωλοακαρνανίας: Θέμα της Singular και αυτή η ιστοσελίδα, με αμοιβή 351.466 ευρώ…

• Έβρου: Κόστος μόλις…9.500 ευρώ…

• Φωκίδος: Το δίδυμο Singular και Knowledge και πάλι: Επιλέχθηκαν και πάλι από δημόσιο διαγωνισμό με κόστος 270.000 για την κατασκευή του site.

Οι δύο εταιρείες όμως, κηρύχθηκαν έκπτωτες επειδή δεν είχαν ολοκληρώσει το έργο μέχρι τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας και το Δ.Σ. ανέθεσε σε άλλη εταιρεία την κατασκευή της ιστοσελίδα με κόστος 8.187 ευρώ! Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Ά Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Φωκίδας Στέλιου Σχοινά, στο ενημερωτικό έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

«Η λύση της σύμβασης με την ανάδοχο ένωση εταιρειών και η προσπάθεια που καταβάλλαμε για την εξεύρεση νέου κατασκευαστή, έγινε αφορμή να μάθουμε την αγορά κατασκευής των διαδικτυακών πυλών. Προβληματιστήκαμε εντονότατα για το πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει απολύτως καμία ενημέρωση για το αντικειμενικό κόστος των έργων αυτών, ειδικά την περίοδο οικονομικής κρίσης που περνάμε!»…

• Σάμου: Καμία απάντηση για το κόστος…

• Κυκλάδων: Δόθηκαν 241.264 ευρώ και ανατέθηκε μέσω διεθνή διαγωνισμού στην LOGICDIS S.A

• Καρδίτσας: Η μόνη απάντηση που δόθηκε, ήταν ότι συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»…

• Αργολίδος: Φθηνά τη γλίτωσε: 1.500 ευρώ με ανάθεση έργου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-Π.ΡΑΠΤΗΣ Ο.Ε!

• Χίου: Και πάλι η ισχύς εν τη ενώσει για τις εταιρείες Singular Logic και Knowledge Broadband SA. Συμπτωματικά επελέγησαν και από το Επιμελητήριο Χίου μέσω δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή της ιστοσελίδας, μέσω του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αμοιβή: 357,218,19 ευρώ!

• Γρεβενών: Είδηση: Το Επιμελητήριο, δεν διαθέτει ιστοσελίδα!

• Δράμας: Η κατασκευή του site έγινε με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό από την εταιρεία «Exodus Noisis», με κόστος 117.500 ευρώ.

• Κεφαλληνίας και Ιθάκης και Λευκάδος: Από την απάντηση των δύο Επιμελητηρίων, έγινε γνωστό μόνο ότι είχαν υποβάλλει κοινή πρόταση και ότι το έργο ολοκληρώθηκε. Άγνωστο το κόστος…

• Αχαΐας: Η εταιρεία Knowledge, συμπωματικά και πάλι, επιλέχθηκε, αυτή τη φορά στην έδρα της την Πάτρα, για να κατασκευάσει την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Το κόστος, ήταν 320.000 ευρώ και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» μέσω του οποίου καλύφθηκε το 80%, δηλαδή 270.000 ευρώ.

• Κιλκίς: Ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε, κερδήθηκε από την εταιρεία EMETRIS ΑΕ η οποία κατασκεύασε την ιστοσελίδα με κόστος 4.789,92 ευρώ!

• Καβάλας: Το έργο ανατέθηκε μετά από απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Επιμελητηρίου στον Ιωσήφ Μανελίδη. Για την δημιουργία του site δαπανήθηκαν 1.428 ευρώ.

• Άρτας: Και πάλι… Knowledge Α.Ε η οποία, σύμφωνα με το Επιμελητήριο Άρτας, υποστηρίζει τη μηχανογράφηση του Επιμελητηρίου τα τελευταία 15 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία κατασκεύασε την ιστοσελίδα εντελώς δωρεάν!

t Κυριακή, 10 Απριλίου 2011 11:36 μ.μ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.