10 Απριλίου 2011

09:05
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Για τις θέσεις ΥΕ ειδικότητας Επιμελητών Δικαστηρίων απαραίτητο προσόν είναι
η κατοχή απολυτηρίου Τριτάξιου Γυμνασίου και όχι Δημοτικού.

2. Οι θέσεις ΔΕ ειδικότητας Οδηγών του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού στο
Νομό Αττικής είναι 3 και όχι 33.

3. Όπου αναφέρονται θέσεις του κλάδου ΠΕ Λογιστικού – Οικονομικού εννοούνται
θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με απαραίτητη προϋπόθεση 2-ετή
τουλάχιστον εμπειρία σε λογιστικά.

4. Όποιος υπάλληλος επιθυμεί τη μετάταξή του, σε Νομό για τον οποίο δεν
περιλαμβάνονται θέσεις ή ανάγκες Φορέων στον σχετικό Κατάλογο, θα δηλώσει
στην Αίτηση μεταφοράς μόνο το Νομό που επιθυμεί να μεταφερθεί. Στη συνέχεια,
θα αναζητηθούν θέσεις ή ανάγκες στον συγκεκριμένο Νομό και θα του
γνωστοποιηθούν προκειμένου να δηλώσει Φορέα προτίμησης.

5. Οι 88 θέσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εμφανίζονταν στο Νομό
«ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ» κατανέμονται ως εξής : 49 στο Νομό Κυκλάδων
και 39 στο Νομό Δωδεκανήσου, συμφώνως με τον συνημμένο Πίνακα που μας
απεστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών.

6. Στη γραμμή του Πίνακα με Α/Α 323 ο σωστός Νομός είναι Αιτωλοακαρνανίας αντί
Αττικής.

7. Όπου για έναν Φορέα Υποδοχής υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές για
θέσεις με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, να θεωρηθεί ως μία εγγραφή που
θα περιέχει το συνολικό αριθμό των θέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Φορέας
Υποδοχής επιλέγεται ως προτίμηση μία φορά.

8. Οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να μεταταχθούν μπορούν να επιλέξουν έως
πέντε (5) Φορείς προτίμησης, συνεπώς μπορούν και λιγότερες από πέντε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.