20 Ιανουαρίου 2011

19:35
Ερωτήματα που προκύπτουν μετά την πρόταση αναθεώρησης της σύμβασης του Μετρό Θεσσαλονίκης από πλευράς του Υφυπουργού Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Θόδωρος Σκυλακάκης, μέσω γραπτής ερώτησης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου.

Τα ερωτήματα αφορούν τις δηλώσεις του αρμόδιου Υφυπουργού, ο οποίος προανήγγειλε αλλαγές στην έκταση του φυσικού αντικειμένου της εν εξελίξει εργολαβίας του μετρό της Θεσσαλονίκης, ματαιώνοντας την προβλεπόμενη κατασκευή τριών σταθμών (Παπάφη, Βούλγαρη, Νέα Ελβετία), καθώς και αλλαγές στο πρόγραμμα που ακολουθείται για τη διάνοιξη της σήραγγας, με συνέπεια νέα αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων και φυσικά διαφοροποίηση του τελικού τιμήματος της ενεργής σύμβασης, ενώ συγχρόνως προεξόφλησε ότι εντός του τρέχοντος μηνός θα υπάρξει σχετική συμφωνία με τους υπόλοιπους χρηματοδότες του έργου, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που παρέχει δάνειο ύψους 550 εκ. € και την Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέχει χρηματοδότηση ύψους 250 εκ. €, μέσω του Γ’ Κ.Π.Σ.

Τα ερωτήματα που κατέθεσε έχουν ως εξής:

- Πώς έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα οι χρηματοροές ενός εκάστου των συμμετεχόντων στο χρηματοδοτικό σχήμα για την πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών;

- Ποιες αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση έχουν γίνει αποδεκτές;

- Είναι ικανοποιημένες οι υπηρεσίες της Επιτροπής από τις προβαλλόμενες αιτιολογήσεις των επανειλημμένων μεταβολών των χρονοδιαγραμμάτων του έργου;

- Έχουν μετάσχει οι υπηρεσίες της Επιτροπής σε διαβουλεύσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αλλαγή του φυσικού αντικειμένου και της μεθοδολογίας του έργου και εάν ναι, εκτιμούν ότι η προβαλλόμενη από τις αρμόδιες αρχές αιτιολογία οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα και στοιχεία που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί και αντιμετωπισθεί κατά τη φάση ωρίμανσης και ανάθεσης του έργου και έχουν ελέγξει εάν τυχόν μεταβολές του έργου έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και υπαγορεύονται από το θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης καθώς και ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις από πλευράς περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τις αλλαγές αυτές;

Τ Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011 4:48 μ.μ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.