5 Ιανουαρίου 2011

10:52
Η ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά την ριζική διαφωνία της στον Ν 3899/2010. Μετά και την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΣΕΠΕ για τις Ειδικές Επιχειρηματικές ΣΣΕ είναι απαραίτητο να επαναλάβουμε ότι αυτό είναι το έσχατο μέτρο που μπορεί να αποδεχθεί ένα συνδικάτο.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασίας ΕΕΣΣΕ είναι η διασφάλιση ΟΛΩΝ των θέσεων εργασίας και των λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Και πιο συγκεκριμένα:

* Βασική προϋπόθεση για την σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων, είναι η σύμφωνη γνώμη του σωματείου των εργαζομένων. Όπου δεν υπάρχει σωματείο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της κλαδικής οργάνωσης από την οποία εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι ή της Ομοσπονδίας τους. Σε περίπτωση άρνησης του σωματείου, της κλαδικής οργάνωσης ή της Ομοσπονδίας στις προτάσεις της εργοδοσίας δεν μπορεί να ισχύσει ειδική επιχειρησιακή σύμβαση. ( Εξυπακούεται ότι συνεχίζει να ισχύει η υπογραφείσα κλαδική ΣΣΕ )

* Προκειμένου να συναφθεί ειδική ΕΣΣΕ, πρέπει να κατατεθεί από τον εργοδότη αλλά και από το σωματείο ή την Ομοσπονδία αιτιολογική έκθεση με τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεση για την υπογραφή της, στο Συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας. Το ΣΚΕΕΕ μπορεί να διατυπώσει απλή γνώμη για την σκοπιμότητά της.

* Στο πλαίσιο της Ειδικής Επιχειρησιακής σύμβασης είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική ΣΣΕ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να είναι κάτω από τις προβλέψεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

* Παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται διάταξη στο νόμο για απαγόρευση
των απολύσεων κατά την διάρκεια ισχύος της Ειδικής ΕΣΣΕ μπορεί και πρέπει να απαιτηθεί απ’ τον εργοδότη η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης σύμβασης.

Για το σκοπό αυτό, η Νομική Υπηρεσία της ΓΣΕΕ επεξεργάσθηκε, ειδική ερμηνευτική Εγκύκλιο, για ενημέρωση των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών και των Σωματείων, σχετικά με το θέμα των ΕΕΣΣΕ, που πρέπει να λάβουν υπόψη τους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία.

Συν: Η ερμηνευτική εγκύκλιος της Νομικής Υπηρεσίας ΓΣΕΕ ΕΔΩ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.