12 Οκτωβρίου 2010

23:51

Ο οργανισμός μας έχει ένα ρυθμό για όλα τα πράγματα. Η Χρονο­βιολογία μας επιτρέπει να γνωρί­σουμε το «εσωτερικό μας ρολόι» και να ρυθμίζουμε ανάλογα τις υ­ποθέσεις μας.

Γεννιόμαστε με μια χρονική οργά­νωση, μια ανατομία μέσα στο χρό­νο, ακριβώς όπως γεννιόμαστε με μια ανατομία μέσα στο διάστημα.

Σε όλους τους ζωντανούς οργανι­σμούς (ζώα, φυτά), βιολογικά ρο­λόγια ελέγχουν την ώρα της κάθε λειτουργίας , από τη δημιουργία του κυττάρου, έως την ολοκλήρω­ση του οργανισμού. Η Χρονοβιολογία βασίζεται επομένως στη με­λέτη των βιολογικών ρυθμών, που η περίοδός τους ολοκληρώνεται σε μία ώρα, σε 24 ώρες, σε επτά μέρες – η εβδομάδα είναι ένας βιόρυθμος - σε ένα χρόνο ή σε άλλα διαστήματα, ανάλογα με αυτά που μας δίνουν τα ουράνια σώματα. Κά­ποιοι από αυτούς τους κύκλους, μας είναι ήδη πολύ γνωστοί: ο μη­νιαίος κύκλος της γυναίκας, ο 24ωρος κύκλος εγρήγορσης­ ύπνου, ο ρυθμός της αρτηριακής πίεσης. Πρόσφατα ανακαλύφθη­κε ο κύκλος των ενδοκρινικών ε­κκρίσεων. Οι λειτουργίες μας ταλαντεύονται διαρκώς από τις υψη­λότερες στις χαμηλότερες τιμές μιας δεδομένης χρονικής σκάλας, τιμές, που είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Τα βιολογικά μας ρο­λόγια ρυθμίζονται στην ώρα τους, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνου­με, κι αυτό εξ αιτίας περιοδικών παραγόντων του περιβάλλοντος, ή των υποχρεωτικών ωραρίων της ζωής μας.

Η λειτουργία τους διαταράσσεται από τα εναλλασσόμενα ωράρια εργα­σίας. Και δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί (ακόμη και οι μονοκύτταροι, και τα φυτά) που πειθαρχούν στους ρυθμούς αυτών του ρολογιών.

Η συνεχής δραστηριότητα τον οργανισμού μας, η απόδοση ή η κατάπτωση που δοκιμάζου­με μερικές μέρες της εβδομάδας, ή στις διάφορες εποχές του έτους, συνδέονται με τη λειτουργία τους.

Η καλύτερη γνώση των βιολογικών ρυθμών ,όχι μόνο το πέρασμα από τον ύπνο στο ξύπνημα, ή από τη νύχτα στην ημέρα) αλλά και οι περισσότερες ψυχικές και φυσικές δραστηριότητές μας συνδέονται με τα βιολογικά ρολόγια.

Μια ολόκληρη επιστήμη, η Χρονοβιολογία ασχολείται με την επίφυση και την υπόφυση.

Ουσιαστικά, λένε οι επιστήμονες, τα εσωτερι­κά ρολόγια είναι δύο και βρίσκονται στη βάση του εγκεφάλου. Το πρώτο είναι επιφορτισμένο με τη ρύθμιση του ξυπνήμα­τος και του ύπνου, ενώ το δεύτερο ρυθμίζει τις ορμονικές εκκρίσεις και τη θερμοκρασία του σώματος.

Αλλά για να λειτουργήσουν και τα δυο αυτά ρολόγια με το ίδιο τέμπο, χρειάζεται ένα ρυθμι­στικό στοιχείο που κάνει αυτή τη δουλειά του συγχρονισμού. Χρειάζεται το «μητρικό ρολόι», διότι χωρίς αυτό, οι δείκτες στρέφονται σύμφω­να με το δικό τους ρυθμό.

Αυτό το ρολόι, λοιπόν, δέχεται συνεχώς πληροφορίες για την πυκνότητά του εξωτερικού φωτισμού και μετατρέπει τα δεδομένα αυτά σε μια χημική ένδειξη με το σχηματισμό της μελατονίνης.

Στη διάρκεια της νύχτας ή σκοτεινού φωτισμού, η μελατονίνη απελευθερώνεται, κυκλοφορεί στο αίμα και μεταφέρει την «πληροφορία», τη «γνώση» για την ώρα και τις εποχές σε όλο το σώμα, επιβάλλοντας στα περισσότερα όργανα το ρυθμό δραστηριότητάς τους, που είναι ανάλογη των κοσμικών, κιρκαρδικών, ρυθμών του σύμπαντος.

Ο Σβόμποντα ανακάλυψε δυο βιορύθμους: ένα των 23 ημερών (σωματικό) και ένα των 28 ημερών (συναισθηματικό ). Ο Τέλτσερ βρήκε ένα τρίτο βιόρυθμο, των 33 ημερών (διανοητικό).

Παράλληλα είναι γνωστοί « οι κοσμικοί ρυθμοί» όπως οι διαδοχές των παλιρροιών της θάλασσας, των ανέμων, οι εποχές του χρόνου, οι ηλιακοί κύκλοι , ο εξάωρος=ήλιος, ο επτάωρος= σελήνη, ο δωδεκάωρος=Δίας, ο 24ωρος= Γη, ο εβδομαδιαίος= σελήνη, ο μηνιαίος=σελήνη=ήλιος, ο ετήσιος=ήλιος , ο διετής = Αρης, ο δωδεκαετής= Δίας, και πάρα πολλοί άλλοι.

Οι βιόρυθμοι εκδηλώνονται σε τεράστια κλίμακα σ όλη τη φύση, και δεν οφείλονται μόνο στο φως, αλλά και στον μαγνητισμό. Το ίδιο συμβαίνει και στα φυτά.. Πώς ξέρει ένα φασόλι πότε θα φυτρώσει, πότε θα ανθίσει, πότε θα καρπίσει; Μα φυσικά από τους κοσμικούς βιόρυθμους, που αντιλαμβάνεται το εσωτερικό του ρολόϊ, ακόμα κι όταν είναι σπέρμα.

Στις μέρες μας αποδείχτηκαν οι απόψεις του Σέρβου φυσικού Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς που διατύπωσε το 1920, ότι κάθε:

41.000 χρόνια η κλίση της Γης μεταβάλλεται κατά μερικές μοίρες.

100.000 χρόνια η τροχιά της Γης από περιφερειακή γίνεται ελλειπτική.

20.000 χρόνια άλλος κύκλος. Νέα εποχή πάγων σε 18.000 χρόνια

Οι τρεις αυτοί κύκλοι καθορίζουν τα ποσά της ηλιακής ενέργειας που φτάνουν στη Γη και δημιουργούν κλιματολογικές αλλαγές.

Είναι κι αυτοί βιόρυθμοι μεγάλης διάρκειας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.