10 Ιουνίου 2010

22:19
1

Ε Ρ Γ Ο

Κατά το 2009 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: Διάφορα στοιχεία

Χρήσης 31/12/2009

Χρήσης 31/12/2008

Χρήσης 31/12/2007

Προγραμματισμένα δρομολόγια ηλεκτροκινήτων λεωφορείων (θεωρητικά ΟΑΣΑ)

711.715,00 (100%)

696.445 (100%)

674.665 (100,00%)

Απώλειες δρομολογίων ηλεκτροκινήτων λεωφορείων

42.212,50 (5,93%)

19.159,5 (2,75%)

54.535,5 (+70,13%)

Πραγματοποιηθέντα δρομολόγια ηλεκτροκινήτων λεωφορείων

669.502,50 (94,07%)

677.285,5 (97,25%)

635.528 (2,08%)

Διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα

12.018.946 (0,1% )

12.029.419 (12,5%)

10.692.257 (1,98%)

Ρεύμα κίνησης ηλεκτροκινήτων λεωφορείων (Σύνολο KWH)

33.858.783,25 (5,25%)

32.171.340 (13,76%)

28.280.607 (2,04%)

Ρεύμα κίνησης ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (Σύνολο ευρώ)

3.660.095,65 (9,73%)

3.335.479 (24,86%)

2.671.370,15 (7,23%)

Ρεύμα κίνησης ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (Αξία ανά KWH)

0,1080 (4,14%)

0,1036786 (9,76%)

0,0944594 (5,09%)

Ρεύμα κίνησης ηλεκτροκίνητων λεωφορείων(KWH ανά οχηματοχιλιόμετρο)

2,817 (5,34%)

2,674 (1,10%)

2,645 (3,92%)

Ρεύμα κίνησης ηλεκτροκίνητων λεωφορείων(αξία ανά οχηματοχιλιόμετρο)

0,3045 (9,80%)

0,2773 (11,01%)

0,2498 (9,23%)

Εισπράξεις από κόμιστρα (καθαρές εισπράξεις) ανά οχηματοχιλιόμετρο

1,968 (0,35%)

1,975 (5,72%)

2,0948 (5,22%)

Συνολικές δαπάνες εκμετάλλευσης (Σύνολο οργανικών εξόδων) ανά οχηματοχιλιόμετρο

9,8135 (5,52%)

9,2995 (3,63%)

9,4118 (3,05%)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΣΧΟΛΙΑ

Αναλυτικά ο απολογισμός του επενδυτικού έργου του έτους 2009, έχει ως εξής:

y Συνεχίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του νέου Αμαξοστασίου στο Ρουφ. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Σαλαμινίας στο τμήμα έμπροσθεν του αμαξοστασίου. Η κατασκευή του αμαξοστασίου καθώς και η ανακατασκευή τμήματος της οδού Σαλαμινίας είναι υποέργα ενταγμένα στο Γ’ Κ.Π.Σ., μέτρο 4.1 του ΕΠ/ΣΑΑΣ και χρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστό 50% από Κοινοτική Συμμετοχή και σε ποσοστό 50% από Εθνική συμμετοχή. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησής των ανήλθε στο ύψος των 15.000.000 ευρώ περίπου.

y Συνεχίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν επίσης, οι εργασίες εκσυγχρονισμού και επισκευής των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου Αττικής. Το έργο, προέβλεπε ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εργασίες σε όλους τους χώρους του αμαξοστασίου στην πλατεία Αττικής (εργοστάσιο, αποθήκες, κτίριο γραφείων και κυρίως αμαξοστάσιο), με προϋπολογισμό περίπου 6.000.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν από ίδια κεφάλαια, αφού παρά τις προσπάθειες ένταξής του στο Π.Δ.Ε., δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα καμμία χρηματοδότησή του.

y Ολοκληρώθηκε το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος λειτουργίας των υπηρεσιών του Η.Λ.Π.Α.Π.» (E.R.P.) Το έργο είναι ενταγμένο και αυτό στο Γ’ Κ.Π.Σ., μέτρο 4.1 του ΕΠ/ΣΑΑΣ και χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 50% από Κοινοτική Συμμετοχή και σε ποσοστό 50% από Εθνική συμμετοχή. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησής του ανήλθε στο ύψος του 1.157.000 ευρώ.

y Εκτελέσθηκαν διάφορες μελέτες και κοστολογήσεις έργων, αντικαταστάθηκαν παλαιοί και τοποθετήθηκαν νέοι στύλοι στο εναέριο δίκτυο, αγοράσθηκαν διάφορα εργαλεία και λοιπά μηχανήματα για την καλλίτερη λειτουργία των αμαξοστασίων, καθώς και ένα φορτηγό αυτοκίνητο για τ

ην κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Συντήρησης.

ΣΤΟΧΟΙ του 2010

Οι προτάσεις του Η.Λ.Π.Α.Π. εκφράζουν τις επιλογές εκείνες που αναφέρονται στην επέκταση της ηλεκτροκίνησης και επί πλέον στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού, του εξοπλισμού και της οργάνωσης των εγκαταστάσεών του, με σκοπό την καλλίτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Θεωρούμε ότι η επέκταση της ηλεκτροκίνησης σε συνδυασμό με την λειτουργία του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ, είναι σήμερα η πρώτη εφικτή λύση στα προβλήματα της Πρωτεύουσας και οι προτάσεις μας εξακολουθούν να δείχνουν αυτό το δρόμο με την κατασκευή νέων γραμμών και επέκταση υπαρχουσών.

Για τους λόγους αυτούς και κάτω από τα νέα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας, τα έργα και οι προμήθειες του 2010 κυρίως αφορούν:

Κατασκευή δικτύου διασύνδεσης του νέου αμαξοστασίου του Ρουφ με το ήδη υπάρχον δίκτυο.

Την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εναερίου και υπογείου δικτύου, με αντικατάσταση παλαιών στύλων, εξαρτημάτων εναερίου δικτύου και υπογείων καλωδίων.

Την προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού επισκευής και συντήρησης των οχημάτων μας.

Στατική επαναφορά του κτιρίου στο αμαξοστάσιο Αττικής.Καλό είναι να το διαβάσετε όλοι:

Έ κ θ ε σ η Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς έ τ ο υ ς 2009 κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς 1 η Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 31η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2009

1 σχόλια:

  1. Η πιο πληρέστερη έκθεση που έχω διαβάσει.
    Συγχαρητήρια στον εμπνευστή και συντάκτη της,

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.