14 Νοεμβρίου 2009

07:58
Το Εναέριο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης

Το πρώτο Εναέριο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην Ελλάδα
κατασκευάστηκε το 1947 στον Πειραιά και ήταν του τύπου του Αμερικάνικου εργοστασίου Ohio – Brass.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν οι μεγάλοι μονωτήρες πορσελάνης των μεταλλικών επιτόνων του, ώστε να
αντιμετωπίζονται οι διαρροές λόγω της γειτνίασης του δικτύου με την θάλασσα.
Το εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Αθήνας κατασκευάστηκε τα έτη 1954-1955 και ήταν τύπου σταθερής
ανάρτησης του Ιταλικού εργοστασίου C.G.E. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήταν τα πολλαπλά μεταλλικά
επίτονα και η μικρή όχι πλέον των 7,5 μοιρών απόκλιση στην κατασκευή των στροφών.
Χαρακτηριστικό έργο της εποχής ήταν η κατασκευή του εναέριου δικτύου πέριξ του κύκλου της Πλ. Ομονοίας
χωρίς την τοποθέτηση ούτε ενός στύλου εσωτερικά του κύκλου. Τα δύο πιο πάνω δίκτυα έχουν σήμερα
βελτιωθεί και έχουν μετατραπεί σε τύπου ημισταθεράς ανάρτησης και έχουν αντικατασταθεί τα μεταλλικά
επίτονα και οι μονωτήρες τους με πλαστικά επίτονα. Έχουν επίσης βελτιωθεί οι στροφές με μείωση των
απαιτούμενων επιτόνων λόγω της κατασκευής αποκλίσεων μέχρι και 17 μοιρών.
Το μήκος του Εναερίου Δικτύου ηλεκτροδότησης είναι σήμερα 232 χιλιόμετρα. Η χρονική εξέλιξη της
αύξησης του μήκους του εναερίου δικτύου εμφανίζεται στο διάγραμμα του σχήματος :


Το Υπόγειο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης

Το υπόγειο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης έχει κατασκευαστεί σαν συνέχεια του παλαιού υπογείου δικτύου
ηλεκτροδότησης του τραμ στην Αθήνα.
Μέχρι το 1985 όλα τα υπόγεια καλώδια ήταν τύπου ΝΚΒΑ διατομής 1x1 τετραγ. ίντσας, 1x0,6 τετραγ. ίντσες,
και 1x400 τετραγ. χιλ. Μετά το 1985 όλα τα νέα καλώδια είναι διατομής 1x400 τετραγ. χιλ. τύπου N2 X CYA.
Η ηλεκτροδότηση του εναερίου δικτύου μέσω των υπόγειων καλωδίων γίνεται μέσω τροφοδοτικών κιβωτίων
με χειροκίνητους μαχαιρωτούς διακόπτες λειτουργίας άνευ φορτίου.
Το σημερινό συνολικό μήκος των υπογείων καλωδίων είναι 269 χιλιόμετρα και η εξέλιξή του είναι αντίστοιχη
της εξέλιξης του εναερίου δικτύου και εμφανίζεται στο διάγραμμα του σχήματος.
Υποσταθμοί Ηλεκτροδότησης

Το σημερινό δίκτυο των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην Αθήνα και τον Πειραιά ηλεκτροδοτείται από 25
Υποσταθμούς ισχύος 800 KW - 600 VDC, 6 Υποσταθμούς ισχύος 2x 800 KW - 600 VDC και ένα
Υποσταθμό ισχύος 3x 1500 KW - 600 VDC.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 34100 KW.
Όλοι οι πιο πάνω Υποσταθμοί είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι ονομαστικής τάσης 600 VDC και ο
ανορθωτής τους είναι τύπου απλής τριφασικής γέφυρας με διόδους πυριτίου.
Στην φωτογραφία 14 εικονίζεται ένας τυπικός Υ/Σ ανόρθωσης.
Οι πρώτοι ανορθωτές των Υ/Σ ηλεκτροδότησης των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ήταν τύπου
με λυχνίες υδραργύρου, οι οποίοι μετά το 1975 και μέχρι το 1988 αποκαταστάθηκαν με τους
σημερινούς ανορθωτές με διόδους πυριτίου.
Όλοι οι Υ/Σ ελέγχονται και τηλεχειρίζονται μέσω συστήματος SCADA της εταιρείας SIEMENS. Στην
φωτογραφία 12 εικονίζεται ένας τυπικός υποσταθμός ανόρθωσης και στην φωτογραφία 13 οι οθόνες του
κέντρου τηλεχειρισμού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.