1 Σεπτεμβρίου 2009

03:02
Η εργασία σε διαφορετικές βάρδιες προκαλεί διαταραχή των κανονικών βιολογικών ρυθμών. Η θερμοκρασία του σώματος παραδείγματος χάρη παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάτω από κανονικές συνθήκες, τις πρώτες πρωινές ώρες είναι η ελάχιστη και το βράδυ η μέγιστη. Αυτό συμπίπτει με περιοδικές επίσης μεταβολές στο αίμα, στους ιστούς στις ορμονικές και πνευματικές δραστηριότητες, η περίοδος των οποίων προσαρμόζεται με την εργασία της ημέρας και με το νυχτερινό ύπνο. Οι ρυθμοί αυτοί δεν μπορούν να αντιστραφούν τελείως με την απασχόληση σε νυχτερινές βάρδιες. Είναι γνωστό ότι δεν πραγματοποιείται πλήρης προσαρμογή ακόμα και αν συνεχιστεί για εβδομάδες η εργασία τη νύχτα και ο ύπνος την ημέρα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που εξηγούν γιατί η νυχτερινή εργασία είναι κοπιαστική και ο ύπνος την ημέρα είναι μικρότερης διάρκειας και ξεκουράζει λιγότερο από τον κανονικό νυχτερινό ύπνο. Οι εργαζόμενοι κατά βάρδιες μπορεί να υποφέρουν από προβλήματα ύπνου, στομαχικές διαταραχές κ.λ.π. Η εργασία κατά βάρδιες πρέπει έτσι να ρυθμιστεί και να εφαρμόζεται έτσι ώστε ο εργαζόμενος σ' αυτήν να μην είναι δυνατόν να απομονωθεί κοινωνικά. Η εργασία πρέπει επίσης έτσι να σχεδιαστεί ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες για την προσέλευση στην εργασία και την επιστροφή τους.


ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ-
επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων:
η διαταραχή των κανονικών βιολογικών ρυθμών προκαλεί ειδικά προβλήματα
. Σ' αυτά περιλαμβάνονται:
Πεπτικές διαταραχές, κόπωση. Χρόνιες διαταραχές μπορούν να προκληθούν υπό την μορφή στομαχικών και εντερικών διαταραχών. Η έλλειψη ύπνου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διάφορες νευρωτικές διαταραχές.-
επιπτώσεις στην οικογένεια και την κοινωνική ζωή:
Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες έχουν συχνά δυσκολίες στις οικογενειακές τους δραστηριότητες και την διατήρηση κανονικής σχέσης με τη σύζυγο τους, τους γονείς και τα παιδιά τους. Παρουσιάζεται επίσης διαταραχή των κοινωνικών σχέσεων. Σ' αυτά περιλαμβάνεται η επαφή με φίλους, η συμμετοχή σε ομίλους, οργανώσεις και σε σωματεία καθώς και η διασκέδαση.Πρακτικά μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας με βάρδιεςΓια την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε βάρδιες, απαιτείται δράση σε δύο τομείς.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ
μείωση των ωρών εργασίας συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, της παροχής πρόσθετης άδειας και του περιορισμού του μέρους της απασχολήσεως που δαπανάται στην εργασία με βάρδιες): Η μείωση του χρόνου εργασίας βοηθάει στην ανακούφιση από το φόρτο που συνεπάγεται η εργασία με βάρδιες
ρυθμίσεις που να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να διαλέξουν την βάρδια τους σε περίπτωση που υπάρχει προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας με βάρδιες
βελτιώσεις στην συχνότητα και τον τύπο της κυλιόμενης βάρδιας· (γρήγορη εναλλαγή βάρδιας με περισσότερες ομάδες εργασίας είναι γενικά αποδεκτή γιατί μειώνει την ανάγκη για ρύθμιση και τη συχνότητα των νυχτερινών βαρδιών)
ικανοποιητικός χρόνος ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες εργασίας κάθε εργαζόμενου
ικανοποιητικός αριθμός ημερών ανάπαυσης, ιδιαίτερατα Σαββατοκύριακα
αλλαγές στον χρόνο κύλισης αν είναι απαραίτητο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
καθορισμός των διαλειμμάτων φαγητού και άλλων διαλειμμάτων κατά την διάρκεια της βάρδιας
πρόβλεψη χώρων εστιάσεως ή άλλων ευκολιών για ζεστά φαγητά και ποτά
πρόβλεψη υπηρεσιών μεταφοράς
ύπαρξη παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και ιατρικής περίθαλψης
πρόβλεψη χώρων για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς και εξοπλισμού αναψυχής
βελτίωση των συνθηκών στέγασης
διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές καικοινωνικές δραστηριότητεςΕπειδή οι δυσκολίες των εργαζομένων με βάρδιες, αυξάνονται με τη νυχτερινή εργασία, απαιτούνται συστηματικές προσπάθειες, ιδιαίτερα για την μείωση του φόρτου εργασίας αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.