1 Σεπτεμβρίου 2009

15:31
1
Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε αρκετά βασικά πράγματα όσων αφορά τα δικαιώματά μας στο χώρο εργασίας ,τις διατάξεις και τους νόμους που διέπουν τη σχέση μας με τον εργοδότη, με αποτέλεσμα να συμμετέχουμε και να συνεργούμε στις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ενέργειες του εργοδότη.
Για να γίνω πιο σφής:
Ξέρουμε όλοι πως το εργασιακό καθεστώς το οποίο ισχύει στα ΗΛΠΑΠ είναι ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΡΕΠΟ, (οι συνδικαλΗστες ακόμα ψάχνουν την απόφαση , και τι ακριβώς ισχύει), εμείς λοιπόν γιατί δουλεύουμε 6 ημέρες;;;
Ο ΗΛΠΑΠ ξέρετε τι λέει ; Εγώ σε έβαλα για δουλειά την έκτη μέρα λόγω ανάγκης, εσύ εφόσον πήγες δεν έχεις πρόβλημα!!!!!!!!!

Για ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω αν έχετε όρεξη, και όσο για σένα κύριε Ξυδάκη που λές ότι : εκεί μέσα (στον τρολεατζή) όλο ΜΑΛΑΚΙΕΣ γράφουν, κοίτα να κάνεις κανένα συμβόλαιο μια που είμαστε τόσο ΜΑΛΑΚΕΣ και σου παραχωρήσαμε μέχρι και γραφείο για τις δουλειές σου και άσε μας εμάς.Ασχολήσου με το δικό σου μπλοκ......

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
Ωράριο εργασίας θεωρείται ο αριθμός των ωρών που επιτρέπεται να προσφέρει ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ;
Νόμιμο ωράριο είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των μισθωτών και είναι υποχρεωτικές Έτσι, μόνο μικρότερα ωράρια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ;
Μετά την καθιέρωση από 1/1/1984 της εβδομαδιαίας εργασίας των 40 ωρών, (ΕΓΣΕΕ της ΓΣΕΕ) για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ΄ολόκληρη τη χώρα , η σημασία των διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει πρακτική συνέπεια τον τρόπο πρόσθετης αμοιβής.
Το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων είναι 8 ώρες την ημέρα, και 48 ώρες την εβδομάδα. Ειδικά για τους υπαλλήλους Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών τα παραπάνω είναι αντίστοιχα 7 και 42 ώρες.
Όταν ισχύει το σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας , είναι δυνατή η υπέρβαση του συμβατικού ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα - ώστε αυτό να φτάσει τις 9 ώρες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ;
Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με ΣΣΕ , είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο , αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο.
"Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατονική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας ή τον Κανονισμό της επιχείρησης"
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο του νόμιμου δικαιούνται ολόκληρο το νόμιμο μισθό τους.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ;
Μετά την από 14/2/1984 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ , καθιερώθηκε από 1/1/1984 η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Ειδικά για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία , το παραπάνω ωράριο είχε καθιερωθεί από 1/1/1983. Έτσι, το ανώτατο συμβατικό ημερήσιο ωράριο σήμερα είναι 8 ώρες για όσους απασχολούνται πενθήμερο (κατ' ανώτατο όριο), και 6,40 ώρες στο σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.

ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ:

Οι ώρες που απασχολείται ο εργαζόμενος καθ' υπέρβαση του συμβατικού του ωραρίου μέχρι το ανώτατο νόμιμο ωράριο που ισχύει για κάθε επιχείρηση, ειδικότητα ή κλάδο εργαζομένων , αποτελούν υπερεργασία και αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% .

Υπερωρία είναι η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου.
Αν ισχύει ωράριο μικρότερο των 40 ωρών τότε οι επιπλέον ώρες που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος μέχρι τις 40 ώρες , αποτελούν απλή υπερεργασία και αμείβονται με το ωρομίσθιο χωρίς προσαύξηση αν δεν υπάρχει ευνοϊκότερη ρύθμιση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑ;
Είναι η επιπλέον του νόμιμου ωραρίου απασχόληση των εργαζομένων.
''Η απασχόληση εργαζομένων πάνω από το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νόμος για την ειδικότητά τους , υπολογίζεται σαν υπερωρία και όχι υπερεργασία''

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Υπερωρία υπάρχει ακόμα κι αν γίνει υπέρβαση μόνο του ημερήσιου ωραρίου, έστω κι αν η εβδομαδιαία απασχόληση δεν υπερβεί το ανώτατο νόμιμο ωράριο για κάθε κλάδο ή επιχείρηση.
Έτσι, δεν γίνεται συμψηφισμός ωρών από τη μια ημέρα εργασίας στην άλλη. Ο εργαζόμενος θα πληρωθεί υπερωριακά για τις παραπάνω από τις 8 ώρες που δούλεψε τη μία μέρα, ακόμα και αν δούλεψε λιγότερες την άλλη. ''Μπορεί να συμφωνηθεί ευνοϊκότερη ρύθμιση αμοιβής υπερεργασίας και υπερωρίας για τον εργαζόμενο''

ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ:
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας κάθε εξάμηνο, καθορίζονται τα ανώτατα όρια που επιτρέπεται ανά μισθό η υπερωριακή απασχόληση.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΥΠΕΡΩΡΙΑ
Για να είναι νόμιμες οι υπερωρίες , πρέπει :
Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίησή τους στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η θεώρηση - έγκριση προηγείται της πραγματοποίησης τους. Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών , θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.

ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ:
Η νόμιμη υπερωρία αμείβεται με το ωρομίσθιο , προσαυξημένο ως εξής :
25% για μέχρι 60 ώρες το χρόνο
50% από 60 - 120 ώρες το χρόνο
75% για πάνω από 120 ώρες το χρόνο

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ:
Η πραγματοποίηση υπερωριών χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών είναι παράνομη. ¨Όλες οι παράνομες υπερωρίες πληρώνονται με το ωρομίσθιο , προσαυξημένο κατά 100%.

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ;
Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο , πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο επί 6 και το διαιρούμε με το ισχύον συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο , δηλαδή
40 ή λιγότερο , σε περίπτωση ωραρίου μικρότερου του 40ωρου.
ημερομίσθιο Χ 6 συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο (40 ή λιγότερο)
Για τους αμειβόμενους με μισθό , διαιρούμε τα 6/25 του μηνιαίου μισθού με τις 40 ώρες του ισχύοντος συμβατικού ωραρίου ή λιγότερες , εφόσον ισχύει μικρότερο ωράριο.
μισθός : 25 Χ 6 ώρες εβδομαδιαίου ωραρίου ( 40 ή λιγότερες )

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Το ωάριο του εργαζομένου, ως προς την έναρξη και λήξη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζεται από τον εργοδότη , ορίζεται συγκεκριμένα με την υπογραφή της σύμβασης και αναγράφεται στη βεβαίωση του ΠΔ 156/94. Εάν ο εργοδότης ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα μεταβολής του ωραρίου , ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει την τήρηση , διαφορετικά υπάρχει βλαπτική μεταβολή και ισχύει ότι αναφέρεται γι' αυτήν.

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Στο σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης , το εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο , χωρίς να μειώνεται, κατανέμεται σε 5 αντί για 6 ημέρες της εβδομάδας.
Έτσι , οι εργαζόμενοι δικαιούνται 2 ημέρες ανάπαυσης , Κυριακή & Σάββατο ή μια άλλη ημέρα. ΟΙ δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες. Στη βιομηχανία , πρέπει τουλάχιστον οι 2 ανά μήνα να είναι συνεχόμενες.
Ο εργοδότης καταβάλλει 6 ημερομίσθια την εβδομάδα. Επίσης η ασφάλιση γίνεται για 6 ημέρες εργασίας.
Τέλος , οι εργαζόμενοι με το σύστημα του πενθήμερου δικαιούνται ετήσια άδεια μικρότερη κατά 4 εργάσιμες ημέρες , γιατί στις ημέρες αδείας δεν υπολογίζονται και τα Σάββατα ( ή άλλη αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης ).


AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Νυκτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ , μέχρι τις 6 το πρωί. Στις νυκτερινές ώες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η ανάλογη αμοιβή (π.χ. για εργασία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, οι 4 ώρες, 6 - 10 είναι ημερήσιες, και οι άλλες 4, 10 -2 νυκτερινές).

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο, όπως και η ημερήσια , με προσαύξηση κατά 25%.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακά κατά τη νύχτα , τότε η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου που έχει προηγουμένως προσαυξηθεί με το 25% της νυκτερινής εργασίας.
Ο ίδιος υπολογισμός γίνεται σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας κατά την Κυριακή.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή κανονισμοί ή πρακτικά συμφωνίας κ.λ.π. υπερισχύουν.

ΑΡΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι 6 σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Σε ορισμένες επιχειρήσεις , που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / ΑΡΓΙΑΣ;
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75%. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι :
Η 25η Μαρτίου Η Δευτέρα του Πάσχα Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ( 15 Αυγούστου ) Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού ( 25 Δεκεμβρίου ) Η Πρωτομαγιά Ημέρα προαιρετικής αργίας είναι η 28η Οκτωβρίου. Στην προαιρετική αργία ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να λειτουργήσει την επιχείρηση, αρκεί να το γνωστοποιήσει εγκαίρως στο προσωπικό.


ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Για τις ημέρες αργιών , εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση, καταβάλλεται στους μεν ημερομισθίους το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο , στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, δεν οφείλεται τίποτε πλέον του μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις ημέρες αργίας , λαμβάνουν οι μεν ημερομίσθιοι το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο με προσαύξηση 75% , όσοι δε αμείβονται με μισθό , παίρνουν προσαύξηση 75% επί το 1/25 του μηνιαίου μισθού (και ρεπό).


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΘΙΜΟΝ
Τα δημόσια καταστήματα, οι Τράπεζες και αρκετές επιχειρήσεις έχουν και τις εξής ημέρες αργίας, οι οποίες έχουν καθιερωθεί κατ' έθιμον:
Πρωτοχρονιά Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου) Καθαρή Δευτέρα Μεγάλη Παρασκευή Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων Πεντηκοστή Τοπικές εορτέςΟι Τράπεζες και οι ΔΕΚΟ έχουν αυτές τις αργίες υποχρεωτικές, βάσει του κανονισμού τους.

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤ' ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΕΣ
Σε περίπτωση που δεν θα λειτουργήσει η επιχείρηση, δεν οφείλει τίποτε στο προσωπικό που δεν εργάζεται , ανεξάρτητα αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
Σε περίπτωση λειτουργίας, για τις περισσότερες από αυτές τις ημέρες , αυτοί που εργάζονται , συνηθίζεται να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο των υπολοίπων αργιών ( προσαύξηση 75% ). Η καταστρατήγηση αυτής της εθιμικής-επιχειρησιακής συνήθειας δεν επιτρέπεται.

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Για τα ζητήματα που αφορούν τα ωράρια, την αμοιβή υπερεργασίας-υπερωρίας, Κυριακής και αργιών, έχουν θεσπιστεί σε ευρεία κλίμακα (ΔΕΚΟ , Τράπεζες , διάφορες επιχειρήσεις) ευνοϊκότερες ρυθμίσεις , οι οποίες υπερισχύουν από τις παραπάνω διατάξεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το ωράριο των εργαζομένων κάτω των 16 ετών και των ανηλίκων εργαζομένων μαθητών, υπόκειται στις παρακάτω ρυθμίσεις : Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 6 ώρες την ημέρα και 30 την εβδομάδα.
Πρέπει να υπάρχει ανάπαυση 12 τουλάχιστον συνεχών ωρών ανάμεσα στις βάρδιες που πρέπει να συμπεριλαμβάνει το χρονικό διάστημα 10μμ-6πμ. (Ν.1837/87)
Η ημερήσια απασχόληση αρχίζει και τελειώνει δύο ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη των μαθημάτων (απόφαση 188310/46 Υπ.Οικονομικών και Εργασίας , και 25825/51 ερμηνευτική).
Απαγορεύεται η υπερωριακή τους απασχόληση.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.


Αν κατάφερες να τα διαβάσεις όλα,πάει να πεί πως την ψάχνεις λίγο παραπάνω....

1 σχόλια:

  1. Ωραια ολα αυτα αγαπητε, τρολεατζη, αλλα εμεις σαν εργαζομενοι, μπορουμε να κανουμε κατι, χωρις να μας αλλαξουν τα φωτα μετα; Περιμενω την απαντηση σου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.