2 Μαρτίου 2014

08:48

Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή:
Ο Νικολακόπουλος Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ............

Ημ. Δημοσίευσης : 30/03/2011 14:36
30/3/2011
Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης, Πρακτικό Συνεδρίασης


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 110
Η Ε.ΚΑ.Π. κατά τη σημερινή συνεδρίασή της υπό την Προεδρία του Προέδρου της σ. Γιώργου Ανωμερίτη και παρόντων των μελών της, Λιλίκας Βασιλάκου, Μαρίας Κυριακοπούλου, και Κώστα Τριαντάφυλλου συζήτησε και αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Μετά την κλήση σε απολογία και το υπόμνημα το οποίο κατετέθη και μέχρι την τυχόν δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του, σύμφωνα και με τη δική του πρόθεση, αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του μέλους Νικολακόπουλου Κωνσταντίνου.
Έπρεπε να περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια για να γίνει το αυτονόητο από την μεριά μας .
Και αφού τον διαγράψατε από την Ένωση για ποιο λόγο μας εκπροσωπεί στην ΟΣΜΕ και δεν πήγε ακόμη αντικαταστάτης του;Για ποιο λόγο έχει ακόμη απαλλαγή από την εργασία;

Επίσης ΔΙΕΓΡΑΜΈΝΟΣ απο τη ΔΑΚΕ είναι και ο Κακαβούλης