9 Δεκεμβρίου 2012

22:29
Η έλευση στις αρχές της εβδομάδας των Γάλλων εμπειρογνωμόνων της TaskForce στην Αθήνα αναμένεται ότι θα κλειδώσει τα κριτήρια της αξιολόγησης περίπου 650.000 υπαλλήλων, που θα σαρώσει το στενό και το ευρύτερο δημόσιο τομέα ολόκληρη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.  Θα έχει προηγηθεί η αξιολόγηση των δομών του κράτους, από την οποία θα προκύψουν μεγάλες μειώσεις σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων, ενώ θα καταργηθούν οργανικές θέσεις σε υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισμούς.

Το πακέτο των δύο αξιολογήσεων θα έχει ως τελικό στόχο την παγίωση του συστήματος της κινητικότητας στο Δημόσιο, με τους υπαλλήλους να μπορούν να μετακινούνται συνεχώς από υπηρεσία σε υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά. Επίσης, θα προσδιορίσει το προσωπικό εκείνο που δεν διαθέτει προσόντα, ειδικότητες και ικανότητες. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εξόδου από το δημόσιο τομέα, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των εκπροσώπων του Μηχανισμού Στήριξης για δραστική μείωση εργαζομένων και δαπανών. Ολο αυτό, μάλιστα, συνδέεται με τη ρήτρα απόκλισης που υπέγραψε η χώρα μας με την Τρόικα. Σύμφωνα με αυτή, σε κάθε απόκλιση από τους στόχους θα υπάρχει αυτόματη μείωση δημοσίων δαπανών (ενδεχομένως δηλαδή και απολύσεις), εξαιρουμένων μισθών και συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» από την «κρησάρα» της αξιολόγησης θα περάσει το τακτικό προσωπικό, που σήμερα απασχολείται σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την αξιολόγηση αναμένεται ότι θα εξαιρεθούν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου, οι ωρομίσθιοι και οι μετακλητοί υπάλληλοι, που απασχολούνται σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών και σε πολιτικά γραφεία. Ερώτημα παραμένει ακόμα τι μέλλει γενέσθαι με τους ενστόλους, που αποτελούν ειδική κατηγορία ως προς τα καθήκοντά τους. Η αξιολόγησή τους ή μη θα αποφασισθεί από τις συναντήσεις της TaskForce, με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη.

Το γενικό πρόσταγμα της όλης διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού που σήμερα απασχολείται στο στενό πυρήνα του Δημοσίου και στον ευρύτερο τομέα αναμένεται ότι θα το έχει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Στόχος είναι να εφαρμοστούν διαφανείς διαδικασίες, για ένα εγχείρημα που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα χρονικά του Δημοσίου. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιείται μέσα από γραπτά τεστ πολλαπλών επιλογών. Αυτά θα διαμορφωθούν ανάλογα με το επίπεδο της εκπαιδευτικής κατηγορίας των εργαζομένων, καθώς θα υπάρχουν διαφορετικά τεστ αξιολόγησης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και της κατηγορίας ΥΕ. Το τεστ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει περίπου 80 ερωτήσεις, η διάρκεια θα είναι προκαθορισμένη (περίπου δύο με τρεις ώρες) και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν άμεσα.

Πώς θα γίνει η διαδικασία 

Γραπτό τεστ και βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου θα περιλαμβάνει η αξιολόγηση του προσωπικού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης, υπό τον Χορστ Ράιχενμπαχ, προτείνουν εξατομικευμένη αποτίμηση του προφίλ κάθε δημοσίου υπαλλήλου. Βάση της αξιολόγησης αυτής θα είναι:

 -Τα προσόντα. Δηλαδή, οι σπουδές, στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με τη συμμετοχή του σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Η γνώση ξένων γλωσσών.

-Οι δεξιότητες. Δηλαδή, οι ειδικές γνώσεις επάνω στις νέες τεχνολογίες και τη διαχείριση έργων.

 -Οι προσωπικές ικανότητες. Η εμπειρία επάνω στο αντικείμενο εργασίας και γενικότερα στη δημόσια διοίκηση.

Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, για τους προϊσταμένους τμημάτων, διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων. Για αυτήν την κατηγορία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέντευξης. Από συνέντευξη δεν αποκλείεται να περάσουν και άλλες ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων, όπως είναι, για παράδειγμα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

 Πηγή