13 Νοεμβρίου 2012

18:38
 Οι αρμόδιες υπηρεσίες εντός πέντε ημερών να στείλουν στο υπουργείο κατάλογο ονομάτων των υπαλλήλων

Σε καθεστώς διαθεσιμότητας τίθενται από σήμερα οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ και συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος του μνημονίου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διαθεσιμότητα ξεκινά με τη δημοσίευση του νόμου, ενώ καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες εντός πέντε ημερών να στείλουν στο υπουργείο κατάλογο ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους ή τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Σύμφωνα με το μνημόνιο, για να καταργηθούν οι οργανικές θέσεις και να τεθούν οι παραπάνω υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα θα πρέπει να συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

α) να είναι τουλάχιστον δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα, ή περισσότεροι,

β) να μην ξεπερνούν το 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα.

Για τον υπολογισμό του ως άνω ποσοστού του 25% στο συνολικό αριθμό των τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας ή του φορέα (: μέγεθος αναφοράς), προσμετρώνται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας

γ) να μην ξεπερνούν το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην οικεία υπηρεσία ή φορέα.

Η μη αποστολή των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου, η οποία ισούται µε το ¼ των αποδοχών των υπαλλήλων.

Συνολικά σε διαθεσιμότητα και αργία θα τεθούν 2 χιλιάδες υπάλληλοι.

Σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα τους καταβάλλεται το 75% του μισθού τους και στην περίπτωση που δεν μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, θα απολύονται.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης διευκρίνισε ότι η διαθεσιμότητα συμβάλλει στο πρόγραμμα άμεσης μετακίνησης των υπαλλήλων προκειμένου να ικανοποιηθούν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο κ. Μανιτάκης επισήμανε παράλληλα ότι «δεν υπηρετούν το συμφέρον των υπαλλήλων όσοι τους παροτρύνουν να μη μετακινηθούν».

 http://www.skai.gr/