15 Νοεμβρίου 2012

09:48
Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία την οποία εκμισθώνουν, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να έχει κλειδώσει η φορολόγηση του εφάπαξ μέχρι και 45%.

Η ρύθμιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών καταργεί την φοροαπαλλαγή που ισχύει σήμερα για το εφάπαξ και επιβάλλει φόρο με συντελεστές από 10% έως και 45%.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση θα φορολογείται με κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης που θα προβλέπει συντελεστές φόρου:

• 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εφάπαξ. 
• 30% για τα επόμενα 48.000 ευρώ του εφάπαξ, δηλαδή για το τμήμα της παροχής από τις 12.001 ευρώ μέχρι τις 60.000 ευρώ. 
• 45% για το πέραν των 60.000 ευρώ τμήμα του εφάπαξ. 

Στην αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων εξετάζεται να επιβάλλεται φόρος 10% για ετήσιο εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ, 30% για τα επόμενα 48.000 ευρώ και 45% για το τμήμα των εισοδημάτων που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr