20 Οκτωβρίου 2012

09:33
 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για τις απολύσεις. 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα

Υπάλληλοι χαμηλών προσόντων βρίσκονται στον προθάλαμο της εξόδου, οι θέσεις των οποίων μετά το οργανόγραμμα θα καταργηθούν.

Σύμφωνα με το Έθνος, το σχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιλαμβάνει μετακινήσεις, επανεκπαιδεύσεις προσωπικού προκειμένου να τεθούν σε διαθεσιμότητα 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2012.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, , οι 2.000 θα προκύψουν από καταργούμενους και συγχωνευόμενους οργανισμούς αλλά και από τον «σκληρό» πυρήνα των κρατικών υπηρεσιών καθώς με τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που επικαλείται το δημοσίευμα, επιταχύνονται οι διαδικασίες οριστικοποίησης των νέων οργανογραμμάτων στα υπουργεία και στους εποπτευόμενους οργανισμούς, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς και η λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων, προκειμένου να εκδικαστούν εκατοντάδες υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων.
Οι μόνιμοι υπάλληλοι που καταργείται η οργανική τους θέση, τίθενται σε διαθεσιμότητα για έναν χρόνο με μηνιαίες απολαβές το 75% των αποδοχών τους. Μέσα σε αυτούς τους δώδεκα μήνες θα πρέπει να βρεθεί οργανική θέση με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, προκειμένου να μετακινηθούν. ΟΙ μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ανά την επικράτεια και όποιος υπάλληλος αρνείται τη μετακίνηση θα απολύεται.
Σημειώνεται ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κατατάσσονται σε πίνακες βάσει των προσόντων, της προϋπηρεσίας και της οικογενειακής τους κατάστασης, προκειμένου να μετακινηθούν.

 http://news247.gr/