10 Σεπτεμβρίου 2012

12:07

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της τροπολογίας, υλοποιείται η απόφαση του πρωθυπουργού για θέσπιση περιορισμών αναφορικά με τον τρόπο στελέχωσης των οργανικών μονάδων των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών) και θεσμοθετείται η απαγόρευση πρόσληψης συζύγων και συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών), που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να προσλαμβάνουν μετακλητούς υπαλλήλους, ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες στα πολιτικά τους γραφεία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζεται η απόφαση για μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους, της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους, καθώς και της ανάγκης εξάλειψης παράλληλων διοικητικών δομών που ασκούν ίδιες ή ταυτόσημες αρμοδιότητες με αυτές της κεντρικής εξουσίας. Καταργείται η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται σε ήδη υφιστάμενες δομές.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.