2 Αυγούστου 2012

15:09
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 572/31/31-7-2012

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Ν. Αχαΐας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ & Α.Κ.Ε

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

● Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

● Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1) Όπως αναφέραμε και στην υπ’ αριθμό 6052/24-2-2012 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., βραβείο διαπλοκής, υπερβάσεων, κατασπατάλησης εθνικών πόρων αλλά και δικαστικής βραδυπορίας διεκδικεί η σύμβαση 994/2005 του τρίτου τμήματος του Προαστιακού Σιδηροδρόμου (ΣΚΑ – Τρεις Γέφυρες – Αθήνα – Πειραιάς), που ο ΟΣΕ ανέθεσε στις 26 Απριλίου 2005 στην κοινοπραξία Siemens AG – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με τίμημα 160 εκατ. ευρώ. Στην εν λόγω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., το μεν, τότε, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν απάντησε, το δε Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απάντησε με το αριθμ. Πρωτ.194,198/15-3-20112 έγγραφό του, πλην όμως για ο,τιδήποτε άλλο εκτός από την ουσία της ερώτησής μας.

2) Στην παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε ζητούσαμε από το Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μας πληροφορήσει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δικαστική εξέλιξη της παραπάνω υπόθεσης και τι προτίθεται να κάνει για να επιταχυνθεί η διαδικασία, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος παραγραφής και των κακουργηματικών πράξεων της δικογραφίας.

Ο Υπουργός μας απάντησε με το παραπάνω σχετικό, ότι η σχετική δικογραφία με αριθμό ΕΓ 68-2009/333, η οποία στις 21-06-2010 επεστράφη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, «χρεώθηκε σε Εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος αυθημερόν την διαβίβασε στον 2ο Ειδικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διενέργεια περαιτέρω κύριας ανάκρισης, μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί έως και σήμερα».

Όμως, όπως πληροφορούμαστε, οι Ανακριτικές Πράξεις, που διεξήγαγε η 2η Ειδική Ανακρίτρια κα Χατζάκη, μετά την ψήφιση του Ν. 4022( ΦΕΚ 219/ 3-10-2011/Τεύχος Πρώτο), έχουν «παγώσει», αν και σύμφωνα με το άρθρο 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, του εν λόγω νόμου, έπρεπε να έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο που διευθύνει το Πρωτοδικείο Αθηνών πρόεδρος πρωτοδικών σαν Ανακριτής για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση εντός διμήνου της ανάκρισης(!!!). Στην προκειμένη δηλαδή περίπτωση, η σκοπούμενη με τον παραπάνω νόμο επίσπευση της εκδίκασης τέτοιων υποθέσεων έχει, εκ των πραγμάτων, αναιρεθεί.

3) Στην ίδια Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, ζητούσαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μας πληροφορήσει ποιοι λόγοι εμπόδισαν, μέχρι σήμερα, την εκτέλεση των εντολών της αρμόδιας Εισαγγελέως κ. Ξένιας Δημητρίου προς τη 2η Ειδική Ανακρίτρια κα Χατζάκη, σε ποιες ενέργειες θα προβεί και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει , προκειμένου να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι για τη μη εκτέλεση των εντολών της Εισαγγελέως κ. Ξένιας Δημητρίου.

Απάντηση επί του θέματος αυτού δεν πήραμε, όπως δεν πήραμε και για το θέμα της διερεύνησης τυχόν ευθυνών των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έλαβαν μέρος στον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω εργολαβίας, ιδιαιτέρως δε του VI Τμήματος, που εξέδωσε την τελική απόφαση έγκρισης της υπογραφής της σύμβασης, αν και διαπίστωσε παραβάσεις τόσο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όσο και των κανόνων ανταγωνισμού και δημοσιότητας.

4) Όσο αφορά το θέμα της μη απάντησης στην παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε από τον τότε Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πιστεύουμε ότι αυτό είναι ενδεικτικό της δυσκολίας που υπήρχε για την απάντηση των ερωτημάτων που θέταμε, καθώς και της αδυναμίας εξεύρεσης πειστικών εξηγήσεων για τη μη χορήγηση στοιχείων, που ζητήθηκαν και με προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε.(υπ’ αριθμ. 19200/11-7-2011) και είχε παρέλθει προ πολλού το εύλογο χρονικό διάστημα, που μας είχε ζητηθεί για τη χορήγησή τους. Αλλά, πέραν τούτου, η χορήγηση των εν λόγω στοιχείων, δηλαδή του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν (Επιμετρήσεις , Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, λογαριασμούς πληρωμής κ.λ.π.), καθώς και των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), θα προέκυπτε μάλλον το βάσιμο των ισχυρισμών μας, ότι επιχειρείται δηλαδή το «κλείσιμο» της σύμβασης με τρόπο αδιαφανή και μη σύννομο {συγκρότηση επιτροπών «εξακρίβωσης κόστους» για «νέες εργασίες» και σύνταξη εκ των υστέρων επιμετρήσεων και Π.Π.Α.Ε. για Η/Μ εργασίες (Σηματοδότηση, Ηλεκτροκίνηση κ.λ.π.), που αφενός έχουν προ πολλού εκτελεσθεί και πληρωθεί και αφετέρου είναι εμφανείς και μετρήσιμες και κατά συνέπεια δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιων Πρωτοκόλλων}.

5) Στην απάντηση (αριθμ. Πρωτ. Β-200/2-8-2011) της υπ’ αριθμ. 19200/11-7-2011 Ερώτησής μας & Α.Κ.Ε., το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με το συνημμένο σε αυτή έγγραφο του ΟΣΕ (αριθμ. Πρωτ. 1745994/Β/19-7-2011), ανέφερε επί λέξει, ότι «ο 2ος Α.Π.Ε. δεν έχει ακόμη εγκριθεί και ως εκ τούτου σας αποστέλλεται σχέδιό του που επεξεργαζόμαστε».

Όμως, όπως προκύπτει από το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής που έχουμε στη διάθεσή μας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μια μέρα μετά, «με το υπ’ αριθμ. 1845901/20.7.2011 έγγραφό της, απέστειλε τον 2ο Α.Π.Ε. στον Ανάδοχο (ο οποίος και τον παρέλαβε) και τον κάλεσε να τον αποδεχθεί». Επίσης, όπως προκύπτει από το παραπάνω Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, «με το υπ’ αριθμό 1845930/22.07.2011 έγγραφό της, η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία απέστειλε τον 2ο Α.Π.Ε. στην Προϊσταμένη Αρχή προς έγκριση».

Δηλαδή, ενώ ο 2ος Α.Π.Ε. ήταν ήδη έτοιμος, ο ΟΣΕ ανέφερε αναληθώς στο έγγραφό του, ότι τον επεξεργάζεται και, μάλιστα, μας απέστειλε 2 σχέδια αυτού, αντίστοιχα με τα εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης της σύμβασης(διάλυση ή συνέχιση), που δήθεν επεξεργαζόταν(!!!). Κι αυτό, ενώ είχε ληφθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2011 απόφαση για τη διάλυση της σύμβασης(!!!).

Κατά συνέπεια, υπάρχει θέμα τεράστιο για τη Διοίκηση του ΟΣΕ, η οποία εξέθεσε το εποπτεύον αυτή Υπουργείο.

Όμως, παράλληλα επιβεβαιώνονται οι φόβοι που εκφράσαμε με την παραπάνω ερώτησή μας για τον τρόπο, με τον οποίο επιχειρείται από τον ΟΣΕ το «κλείσιμο» της αμαρτωλής αυτής σύμβασης.

Και βεβαίως είναι καίριο το ερώτημα: τι Α.Π.Ε. εγκρίθηκε τελικά και τι σχέση έχει αυτός με τα σχέδια Α.Π.Ε., που μας δόθηκαν… Αλλά τα ερωτηματικά γίνονται περισσότερα, γιατί ο εν λόγω Α.Π.Ε. εγκρίθηκε χωρίς τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, η οποία, όπως αναφερόταν στην εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΟΣΕ για τη διάλυση της σύμβασης, ήταν απαραίτητη για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και η αδυναμία σύγκλησης του Τεχνικού Συμβουλίου αναφερόταν στην εν λόγω εισήγηση σαν ένας από τους λόγους καθυστέρησης της σύμβασης!6) Όπως προκύπτει, επίσης, από το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής:

i. « Η Ανάδοχος Κοινοπραξία με το ΟΔΟ/744/55/ΓΣ 20.4.2011 υπέβαλε :

α.την Τελική Επιμέτρηση του έργου καθώς και

β.σχετικά αιτήματά της

ii. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και εντός της προθεσμίας των δύο μηνών που ορίζεται στην Νομοθεσία επέστρεψε με το 1845244/16.6.2011 έγγραφό της την Τελική Επιμέτρηση ελεγμένη και διορθωμένη χωρίς να την κάνει στο σύνολό της αποδεκτή διότι βασίζεται κυρίως σε επιμετρήσεις αφενός μη εγκεκριμένων ποσοτήτων εργασιών και αφετέρου αρκετών μη κοστολογημένων.

iii. Η Κοινοπραξία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Νομοθεσία με το ΟΔΟ 744/77/γς/ 30.6.2011 υπέβαλε ένσταση προς την Προϊσταμένη Αρχή στην οποία ζητά να ακυρωθεί η 1845244/16.6.2011 πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την Τελική Επιμέτρηση.
iv. Μετά την υπ’ αριθμό 1746213/23.08.2011 εισήγηση της ΔΙΠΑΡ το Δ.Σ. του ΟΣΕ με την με αριθμό 4766/25.08.2011 απόφασή του αφ’ ενός απέρριψε ως αβάσιμη και απαράδεκτη στο σύνολό της την ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας και αφετέρου εξουσιοδότησε τον Διευθυντή της ΔΙΠΑΡ, ως Προϊσταμένη Αρχή Έργων να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή στην κοινοπραξία.

v. Για την συνολική διαχείριση της σύμβασης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε τον 2ον Α.Π.Ε. ύψους 78.167.430,68 ΕΥΡΩ, δηλαδή μειωτικό ως προς τηναρχική σύμβαση. Με το 1845901/20.7.2011 έγγραφό της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέστειλε τον 2ο Α.Π.Ε. στον Ανάδοχο (ο οποίος και τον παρέλαβε) και τον κάλεσε να τον αποδεχθεί. O Ανάδοχος με το υπ’ αριθμό ΟΔΟ/744/84/ΓΣ/γδ/01.08.2011 υπέβαλλε ένσταση κατά του 2ου Α.Π.Ε. Με το υπ’ αριθμό 1845930/22.07.2011 έγγραφό της η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία απέστειλε τον 2ο Α.Π.Ε. στην Προϊσταμένη Αρχή προς έγκριση, και με την άποψή της ότι πρέπει η ένσταση του αναδόχου να απορριφθεί ως αβάσιμη.»

vi. Η επιτροπή διαπίστωσε από τις αυτοψίες της στα τμήματα του έργου ότι έχουν εκτελεστεί εξωσυμβατικές εργασίες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών ή αποτελούν νέες εργασίες που κυρίως προέρχονται από τροποποιήσεις μελετών που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί δημοσίων έργων (γνωμοδοτήσεις τεχνικού συμβουλίου, εγκρίσεις Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). »

Όμως, σύμφωνα με το ν.3669/2008, ισχύουν τα παρακάτω:

Α)Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.3669/2008:

α) 2. «Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα……. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο. Η διευθύνουσα υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει (σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία, σε εύλογο χρονικό διάστημα έως τριών μηνών) τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.»

β) 3. «Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν θα είναι δυνατή στην τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών(Π.Π.Α.Ε) ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα.»

γ) «5. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω κι αν εκκρεμούν ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας…… Για τις επί μέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία ή γι αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση μέσα σε δύο(2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση.»

δ) «7. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του, που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μόνο για οψιγενείς αιτίες μπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις.»

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3669/2008:

α) «1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών»….

β) «2. Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών, όσο και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.»

γ) «3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχή απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα του έργου που, κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία εξαίρεση γίνεται μόνο για τον πρώτο μήνα μετά την εκτέλεση της εργασίας.»

δ) «4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.»

ε) «5. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.»

στ) «6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο.»

ζ) «7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.»

Από τα παραπάνω προκύπτουν εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

● Υπήρχαν ναι ή όχι τμηματικές επιμετρήσεις του έργου;

● Αν όχι, πως συντάσσονταν και πληρώνονταν οι μηνιαίοι λογαριασμοί και πως προέκυψε η τελική επιμέτρηση, η οποία, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του ν.3669/2008, αποτελεί «τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3(Π.Π.Α.Ε. και Πρωτόκολλα Ζυγίσεως)» ;

● Υπήρχαν ναι ή όχι Π.Π.Α.Ε. και Πρωτόκολλα Ζυγίσεως και, αν όχι, πως, μετά από τόσο χρονικό διάστημα από την εκτέλεση των εργασιών, μπορεί κανείς να έχει εικόνα σχετικά με το είδος και τις ποσότητες των εργασιών;

●Μήπως αυτός ήταν ο λόγος, που δεν μας δόθηκαν ποτέ τα εν λόγω στοιχεία, αν και παρήλθε το «εύλογο» διάστημα που μας ζητήθηκε;

● Πως είναι δυνατό από τη μια να αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, ότι «έχουν εκτελεσθεί εξωσυμβατικές εργασίες , οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών ή αποτελούν νέες εργασίες, που κυρίως προέρχονται από τροποποιήσεις μελετών που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί δημοσίων έργων (γνωμοδοτήσεις τεχνικού συμβουλίου, εγκρίσεις Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)» και από την άλλη να αναφέρεται στο ίδιο πρωτόκολλο ότι «οι ποσότητες των εργασιών που παραλαμβάνονται είναι αποκλειστικά και μόνο οι αναγραφόμενες στην Τελική Επιμέτρηση των εργασιών που εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ με την απόρριψη της σχετικής ένστασης του αναδόχου»;

●Με ποιες εντολές ο ανάδοχος εκτέλεσε τις «εξωσυμβατικές» εργασίες και γιατί ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε χωρίς τις εν λόγω εργασίες;

● Έχει ελεγχθεί, αν έχουν πληρωθεί αυτές οι εργασίες, που τώρα παρουσιάζονται σαν «εξωσυμβατικές» και σαν «αιτήματα» του αναδόχου και είναι βέβαιο, αφού του δόθηκαν σχετικές εντολές, ότι ο ανάδοχος θα πετύχει δικαστικά την πληρωμή τους;

●Μήπως ακολουθήθηκε αυτή η μεθόδευση, γιατί έπρεπε να προηγηθεί της εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών τροποποίηση των μελετών και σχετική έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου κι αυτό δεν έγινε, όπως παραδέχεται η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής στο Πρωτόκολλό της;

● Ποιος εξασφαλίζει και πως διασφαλίζεται ότι οι ποσότητες των εν λόγω εργασιών δεν θα «κρυφτούν» και δεν θα συμπεριληφθούν και στο νέο έργο για την αποπεράτωση του τμήματος Τρεις Γέφυρες-Αθήνα-Πειραιάς, που θα εκτελεστεί από την ΕΡΓΟΣΕ ; Το εγγυάται αυτό η προϊστορία των αρμοδίων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, που, όπως έχει καταγγελθεί επισήμως και ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, έχουν ακολουθήσει τις ίδιες πρακτικές και σε άλλες περιπτώσεις έργων, που εκτελούνταν από τους ίδιους εργολάβους;

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

● Τι προτίθεται να πράξει ο αρμόδιος Υπουργός για να «ξεπαγώσουν» οι Ανακριτικές Πράξεις, που διεξήγαγε η 2η Ειδική Ανακρίτρια κα Χατζάκη και που μετά την ψήφιση του Ν. 4022 (ΦΕΚ 219/ 3-10-2011/Τεύχος Πρώτο) έχουν «παγώσει»;

●Είναι ποτέ δυνατό, η σκοπούμενη με τον παραπάνω νόμο επίσπευση της εκδίκασης τέτοιων υποθέσεων να έχει, εκ των πραγμάτων, στην προκειμένη περίπτωση, αντίθετο αποτέλεσμα στη διερεύνηση του μεγάλου αυτού σκανδάλου;

● Θα διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ευθυνών των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έλαβαν μέρος στον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω εργολαβίας, ιδιαιτέρως δε του VI Τμήματος, που εξέδωσε την τελική απόφαση έγκρισης της υπογραφής της σύμβασης, αν και διαπίστωσε παραβάσεις τόσο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όσο και των κανόνων ανταγωνισμού και δημοσιότητας;

Θα αναζητηθούν, έστω και τώρα, οι ευθύνες όλων εκείνων των υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΣΕ, που συνέπραξαν στην υπογραφή, εκτέλεση και εν γένει σκανδαλώδη διαχείριση της σύμβασης 994/2005, για την οποία το εποπτεύον τον ΟΣΕ Υπουργείο με το δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 2/3/ 2011 ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι «η διαδικασία ήταν από την αρχή προβληματική» και ότι «η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πολύ μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και η συνέχιση της εκτέλεσής της έξι χρόνια μετά συνιστούν από μόνα τους διαχειριστική ανωμαλία»;

● Τι προτίθεται να πράξει ο αρμόδιος Υπουργός για όσα καταγγέλλουμε παραπάνω, ότι γίνονται από τη Διοίκηση και τους αρμοδίους του ΟΣΕ για το «κλείσιμο» της σύμβασης με σκανδαλώδη, παράνομο και επιζήμιο για το Δημόσιο συμφέρον τρόπο;

●Θα αναζητηθούν οι σχετικές ευθύνες;

●Πως μπορεί να παραμένει στη θέση της μια Διοίκηση, που «κλείνει τα μάτια», σε προφανείς παρανομίες που διαπράττονται και που με τα όσα βεβαιώνει, όπως αναφέρουμε παραπάνω, στην απάντηση σχετικής ερώτησής μας, εξέθεσε τον αρμόδιο Υπουργό;

● Θα γίνει έλεγχος όλων των μηνιαίων λογαριασμών πληρωμής, για να διαπιστωθεί βάσει ποιων επιμετρήσεων συντάσσονταν αυτοί και πως προκύπτει η διαφορά που υπάρχει στην Τελική Επιμέτρηση που εγκρίθηκε από τη Προϊσταμένη Αρχή σε σχέση με αυτή που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο;

●Μπορεί να υπάρχει, μετά τα παραπάνω, εμπιστοσύνη στους διαχειριστές της αμαρτωλής αυτής σύμβασης για τις ποσότητες και το είδος των εργασιών που αυτοί πιστοποιούσαν και πλήρωναν στον Ανάδοχο;

●Πως εκτελέστηκαν οι κατονομαζόμενες στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής «εξωσυμβατικές» εργασίες ;

●Θα ελεγχθεί αν αυτές πληρώθηκαν από κονδύλια άλλων συμβατικών εργασιών και μεθοδεύτηκε για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, να μη συμπεριληφθούν στην Τελική Επιμέτρηση και να παρουσιαστούν σαν «εξωσυμβατικές» και σαν «αιτήματα» του αναδόχου;

●Πως θα εξασφαλισθεί, ότι οι ποσότητες των εν λόγω εργασιών δεν θα «κρυφτούν» και δεν θα συμπεριληφθούν και στο νέο έργο για την αποπεράτωση του τμήματος Τρεις Γέφυρες-Αθήνα-Πειραιάς, που θα εκτελεστεί από την ΕΡΓΟΣΕ ;

●Να κατατεθεί όλη η σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για τη δημοπράτηση του νέου έργου, καθώς και όλες οι σχετικές μελέτες, από τις οποίες θα προκύψουν οι ποσότητες των εργασιών του νέου έργου.

● Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο αρμόδιος Υπουργός για την ταχεία εκκαθάριση του όλου θέματος σε όλα τα επίπεδα;

● Έχει αντιληφθεί, ότι, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβασή του, θα συγκαλυφθούν παράνομες πράξεις και θα δημιουργηθούν τετελεσμένα σε βάρος του ΟΣΕ και του Δημοσίου συμφέροντος;

●Να κατατεθούν το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν, και η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής της παραπάνω σύμβασης, καθώς και όλα τα στοιχεία και υπηρεσιακά έγγραφα, που αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα.

●Να κατατεθούν όλες οι τμηματικές επιμετρήσεις, τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα πρωτόκολλα ζυγίσεως, η Τελική Επιμέτρηση που υπέβαλε ο ανάδοχος και η Τελική Επιμέτρηση που εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα (αποφάσεις, ενστάσεις, αποφάσεις επί των ενστάσεων, αιτήσεις θεραπείας, αιτήματα αναδόχου κ.λ.π.).

●Να κατατεθεί, ωσαύτως, ο εγκριθείς 2ος Α.Π.Ε., με όλα τα στοιχεία που τον συνοδεύουν, η ένσταση του αναδόχου κατ’ αυτού, οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της ενστάσεως και η σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

● Γιατί η Διοίκηση του ΟΣΕ δεν δήλωσε, μέχρι σήμερα, παράσταση Πολιτικής Αγωγής στην υπό διερεύνηση ποινική υπόθεση, παρά τις κατ’ επανάληψη αιτήσεις του πρώην μέλους του Δ.Σ. του ΟΣΕ κ. Δ. Καραπάνου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και στα γραφεία των εποπτευόντων τον ΟΣΕ Υπουργών Οικονομίας και Μεταφορών;

●Ποια η θέση του αρμόδιου Υπουργού επί του θέματος αυτού;


Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι .Νικολόπουλος

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.