16 Αυγούστου 2012

08:50
Σενάρια ακόμη και για αναδρομικό κούρεμα των εφάπαξ που καταβάλλουν ασφαλιστικά Ταμεία του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και άλλων φορέων εξετάζει η κυβέρνηση. Στο στόχαστρο του υπουργείου Εργασίας μπαίνουν Ταμεία που χορηγούν εφάπαξ υψηλότερο από τις εισφορές τις οποίες καταβάλλουν οι δικαιούχοι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
Το στίγμα για αναδρομική εφαρμογή του μέτρου έδωσε ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας πως είναι μακριά από τις πεποιθήσεις του «η λογική τού όσοι πρόλαβαν πρόλαβαν». Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα σενάρια προβλέπει πως για όσα Ταμεία ισχύσει μείωση του εφάπαξ, θα συνοδευτεί και από τμηματική παρακράτηση στις συντάξεις εκείνων που το έχουν ήδη λάβει ώστε σε διάστημα δύο ή τριών ετών να επιστραφεί το όποιο επιπλέον ποσό από το νέο πλαφόν, όπως αυτό θα καθοριστεί.
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Τα Νέα”, πρόκειται ουσιαστικά για 21 Ταμεία όπου σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη του υπουργείου Εργασίας οι εισφορές των ασφαλισμένων κυμαίνονται σε επίπεδα χαμηλότερα από το εφάπαξ με την απόκλιση να φτάνει ακόμη και στο 83%. Οι συζητήσεις σε επίπεδο οικονομικού επιτελείου και υπουργείου Εργασίας εστιάζονται επίσης στον χρονικό ορίζοντα που θα εφαρμοστεί η αναδρομικότητα στην περικοπή των εφάπαξ, με κάποιες σκέψεις να αναφέρουν την τριετία – δηλαδή να προβλεφθεί αναδρομική ισχύ για τα εφάπαξ που χορηγήθηκαν από το 2009 και μετά.Σε κάθε περίπτωση, στελέχη του υπουργείου Εργασίας έχουν αναφέρει πως το ψαλίδι στα εφάπαξ θα είναι αναδρομικό από τις αρχές του 2012 για τις περιπτώσεις που δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι σχετικές αποφάσεις καταβολής του προς τους ασφαλισμένους. Δεν αποκλείουν, όμως, η μείωση να «πιάσει» τελικά όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις ανεξαρτήτως χρόνου υποβολής τους.

Το ενδεχόμενο αυτό θα πλήξει εκατοντάδες ασφαλισμένους που έχουν καταθέσει αίτηση εδώ και χρόνια με δεδομένες τις τεράστιες καθυστερήσεις στην εξέτασή τους – μόνον στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ο χρόνος αναμονής για την καταβολή εφάπαξ φτάνει ακόμη και τα επτά χρόνια.
Το ύψος του κουρέματος δεν αναμένεται πάντως να είναι ενιαίο για όλα τα Ταμεία και θα συνδέεται απόλυτα με το ύψος των εισφορών. Η πλήρης ανταποδοτικότητα του εφάπαξ με τις καταβαλλόμενες εισφορές αποτελεί εξάλλου και μνημονιακή δέσμευση.
Ετσι, για παράδειγμα, ο κ. Βρούτσης είχε ανακοινώσει στη συνάντηση που είχε με την ΑΔΕΔΥ στα τέλη Ιουλίου πως θα υπάρξει περικοπή στο εφάπαξ της τάξης του 22,63%, ποσοστό πολύ κοντά στο 22,67%, που είναι η απόκλιση με τις εισφορές όπως προέκυψε από τη σχετική αναλογιστική μελέτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις για να μην είναι υπερβολικά υψηλό το ποσοστό του κουρέματος εξετάζεται μικρότερη μείωση του εφάπαξ, αλλά με παράλληλη αύξηση των εισφορών.
Δεν αποκλείεται επίσης και η διάρκεια της παρακράτησης – κατά πόσο δηλαδή θα γίνει σε διάστημα ενός, δύο ή και περισσότερων ετών – για όσους υποστούν αναδρομική μείωση σε ήδη καταβληθέντα εφάπαξ να διαφοροποιηθεί από Ταμείο σε Ταμείο και να είναι ανάλογη με το ποσοστό του κουρέματος (όσο μεγαλύτερο το κούρεμα, τόσο μεγαλύτερος και ο χρόνος των μηνιαίων παρακρατήσεων).
Οι περικοπές δεν θα επηρεάσουν 14 Ταμεία – ποσοστό 40% επί του συνόλου – τα οποία ήδη χορηγούν εφάπαξ μικρότερο από το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι τους.
ΥΠΟΙΚ: Ζητά τον απολογισμό των ΔΕΚΟ για το 2011
Εκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό για το 2011 ζητά από τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του δημοσίου το υπουργείο οικονομικών, σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε σήμερα και κατά την οποία οι εποπτευόμενοι φορείς πρέπει να καταρτίσουν και να αποστείλουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2013-2016.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, κάθε φορέας οφείλει να καταρτίσει και να αποστείλει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 τα εξής:

• οικονομικό απολογισμό έτους 2011 μέσω Ο.Π.Σ., συνοδευόμενο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κ.λ.π.), σύμφωνα με το ΕΛ.Γ.Λ.Σ. ή και τα Δ.Π.Χ.Π. (με e-mail και ταχυδρομικά).
• έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου έτους 2011 και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή καθώς και αντίγραφο πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (με e-mail και ταχυδρομικά). Σημειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που τηρούν Γ΄ Κατηγορίας βιβλία αλλά βάσει καταστατικού δεν συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων, θα αποστείλουν μόνο τις εγκεκριμένες από την διοίκηση ή το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εγκεκριμένες από ορκωτό ελεγκτή.
• τον οικονομικό απολογισμό του πρώτου εξαμήνου έτους 2012 μέσω Ο.Π.Σ.,
• την πιθανή εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012 μέσω Ο.Π.Σ.,
• το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013 μέσω Ο.Π.Σ., καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσής του.
Κατ εφαρμογή των ιδίων διατάξεων, κάθε φορέας οφείλει επιπρόσθετα να καταρτίζει και να αποστέλλει:
• μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις) μέσω Ο.Π.Σ.,
• τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών,
• τριμηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους,
• κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας καθώς και κάθε μέτρου που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν τεθεί σε ισχύ,
• κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής
http://www.polispress.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.