5 Μαΐου 2012

15:10
Η Κύπρος προχωράει ένα βήμα πιο πέρα και ιδρύει την κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων που θα εκμεταλλεύεται το φυσικό αέριο της χώρας

Το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για τη σύσταση κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων και εξουσιοδότησε την αρμόδια υπουργική επιτροπή να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία της εταιρείας.

Αποδεχόμενο τις εισηγήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για θέματα υδρογονανθράκων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης», η κρατική εταιρεία να διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, για μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της απόφασης, η σύσταση της κρατικής εταιρείας εδράζεται στο άρθρο 16 του νόμου περί υδρογονανθράκων, το οποίο προβλέπει ότι η διαχείριση της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μπορεί να αναληφθεί είτε από το ίδιο το κράτος είτε από νομικό πρόσωπο που θα επιλεγεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η τελική έγκριση της σύστασης της κρατικής εταιρείας θα γίνει και πάλι από το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν η υπουργική επιτροπή για τους υδρογονάνθρακες θα επαναφέρει ενώπιόν του τις τελικές διευθετήσεις που θα γίνουν στο μεταξύ, με εμπλοκή και της Νομικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Πολίτη», η πρόταση του υπουργείου Εμπορίου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπει τα ακόλουθα ως προς το καθεστώς της κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων:

- Θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

-Θα διοικείται από ολιγομελές διοικητικό συμβούλιο (πέντε ή επτά μέλη), το οποίο θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

-Τρία από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα είναι μόνιμης απασχόλησης και θα έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες (εκτελεστικός πρόεδρος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και εκτελεστικός β’ αντιπρόεδρος).

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων θα έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Θα έχει ουσιαστικό ρόλο στην εμπορία των υδρογονανθράκων που αναλογούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

- Θα συμμετέχει, σε επιχειρηματική βάση, σε νέες υποδομές που θα δημιουργηθούν για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων (αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, τερματικό υγροποίησης αερίου, κ.α.).

- Θα συμμετέχει στη λειτουργία και διαχείριση των υποδομών αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

- Θα συμμετέχει σε επόμενες δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.