1 Μαρτίου 2012

22:22
Ο Δήμος Δράμας πρόσφατα ολοκλήρωσε το έργο: «Σύστημα Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων στους χώρους του Δημαρχείου Δράμας» σύμφωνα με το οποίο πλέον όλοι οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι σ’ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες ορθής χρήσης του.....
πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.

Ειδικότερα:


• Έχουν αποκλειστεί για όλους τους χρήστες οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter κλπ.

• Έχουν αποκλειστεί για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες οι ιστοσελίδες μουσικού περιεχομένου και στοιχημάτων.

• Έχει αποκλειστεί για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες η δυνατότητα λήψης και ανταλλαγής μη υπηρεσιακών αρχείων.

• Έχει εγκατασταθεί ειδική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε κεντρικό υπολογιστή μαζί με ειδικό λογισμικό το οποίο λαμβάνει καθημερινά αντίγραφα από τα αρχεία των εξυπηρετητών, των βάσεων δεδομένων και όλων των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος.

• Έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό στους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος και επιπλέον γίνονται προγραμματισμένοι έλεγχοι σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες στα τερματικά και στους εξυπηρετητές.

• Καταργούνται κάποιες επιλογές που προσφέρουν τα λειτουργικά συστήματα στους χρήστες όπως π.χ. παιχνίδια κλπ.

• Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να εγκαταστήσουν από μόνοι τους προγράμματα στον υπολογιστή, με εξαίρεση τις αναβαθμίσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων.

Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών προγραμμάτων όπως:

η τοποθέτηση ασύρματων δικτύων σε τρία σημεία της πόλης και εντός του Δημαρχείου,
το ζωντανό ανέβασμα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των δημοτών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «δημολύση», το πρόγραμμα παρακολούθησης του στόλου του Δήμου, το πρόγραμμα ωρομέτρησης της παρουσίας των υπαλλήλων, αντικαταστάσεις όλων των υπολογιστών των Τοπικών Διαμερισμάτων και σύνδεση τους με το διαδίκτυο, διασύνδεση του Δήμου με τις επιχειρήσεις και τα Νομικά του Πρόσωπα καθώς και αντικαταστάσεις πολλών λειτουργικών συστημάτων των υπηρεσιών.

Όλη αυτή η στοχευμένη προσπάθεια αναβαθμίζει τεχνολογικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καταστώντας το Δήμο της Δράμας ως ένα από τους πιο προηγμένους τεχνολογικά Δήμους της χώρας μας.

Με γνώμονα τα παραπάνω αλλά και απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του δημότη πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση.

http://drama-tika.blogspot.com/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.