14 Φεβρουαρίου 2012

23:05
Tους συμβούλους για την αποκρατικοποίηση 12 εταιρειών, μεταξύ των οποίων ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Καζίνο Πάρνηθας, ΟΛΠ, ΟΛΘ, Περιφερειακοί Λιμένες, ΕΛΤΑ, ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση.

Σχετικά με τις κατωτέρω εταιρίες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων, την ανάθεση σε συμβούλους αποκρατικοποιήσεων των στη συνέχεια αναφερόμενων έργων, υπό την αίρεση της επιτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων με τους εν λόγω συμβούλους για τις σχετικές συμβάσεις που θα υπογράψουν με το Δημόσιο:


1. ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ:

Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, κυριότητας του Δημοσίου, ανάθεση:
1.1 στη δικηγορική εταιρία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ – ΜΠΕΡΣΗΣ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΟΥ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
1.2 στη δικηγορική εταιρία «ΑLLEN & OVERY LLP» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
1.3 στην τεχνική εταιρία «HYDER CONSULTING UK LTD»_του έργου του τεχνικού συμβούλου.

2. ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ:

Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των μετοχών της ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, κυριότητας της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ανάθεση:
2.1. στην κοινοπραξία των δικηγορικών εταιριών « Χ&Σ Δημητρίου και Συνεργάτες» και «Δ.Ν. Τζουγανάτος και Συνεργάτες» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.
2.2. στην κοινοπραξία των εταιρειών «KANTOR MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.» και «H2 GAMBLING CAPITAL LTD» του έργου του τεχνικού συμβούλου.

3. ΟΛΠ, ΟΛΘ και Περιφερειακοί Λιμένες:

Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των μετοχών των ΟΛΠ και ΟΛΘ, καθώς και των Περιφερειακών Λιμένων, κυριότητας του Δημοσίου, ανάθεση:
3.1. Στη δικηγορική εταιρία «ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
3.2. Στη δικηγορική εταιρία «FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
3.3. Στις εταιρίες «HPC Hamburg Port Consulting GmbH» και «Marnet Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» του έργου του τεχνικού συμβούλου.

4. ΕΛΤΑ:

Την προς τον σκοπό της πώλησης μετοχών της ΕΛΤΑ, κυριότητας του Δημοσίου, ανάθεση στη δικηγορική εταιρία Γ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (KLC ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ:

Την προς τον σκοπό της αποκρατικοποίησης των Περιφερειακών Αεροδρομίων, ανάθεση:
5.1. στην κοινοπραξία των δικηγορικών εταιριών «ΜΑΡΙΑ Ι. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - «ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
5.2. στη δικηγορική εταιρία_«NORTON ROSE LLP»_του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
5.3. στην κοινοπραξία των εταιρειών «Lufthansa Consulting GmbH» «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη & Οικιστική Α.Ε.» και «Alanna Consulting Group»_του έργου του τεχνικού-κυκλοφοριακού συμβούλου.

6. ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ:

Την προς το σκοπό της αξιοποίησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του εναπομείναντος κοιτάσματος φυσικού αερίου στην περιοχή εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», καθώς και των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του υπόγειου φυσικού χώρου για τη μετατροπή του ανωτέρω κοιτάσματος σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου, ανάθεση:
6.1. στη δικηγορική εταιρία «ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
6.2. στη δικηγορική εταιρία_«DLA PIPER»_του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
6.3. στις τεχνικές εταιρίες «SHAW CONSULTANTS INTERNATIONAL Inc.» και_«PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING GmbH»_του έργου του τεχνικού συμβούλου.
Οι πληρωμές των ως άνω συμβούλων θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωμών, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 175/12.05.2011 απόφαση της ΔΕΑΑ


7. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ:

Την προς το σκοπό της αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΡΟΜΟΙ Α.Ε., της οποίας η σύσταση αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 174/12.05.2011 απόφαση ΔΕΑΑ και στην οποία πρόκειται να μεταβιβασθούν δικαιώματα, δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, που απορρέουν από:
(i) τις πέντε υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων που αναφέρονται στην 174/12.05.2011 απόφαση ΕΑΑ, (ii) την από 3/1/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» (Ν. 2395/1996), (iii) της από 23/5/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Ν. 2445/1996) και (iv) δικαιώματα του Δημοσίου από την ανάθεση από το Δημόσιο με σύμβαση παραχώρησης της δραστηριότητας επί άλλων αυτοκινητοδρόμων και μεταφορικών υποδομών, περιλαμβανομένης της δραστηριότητας επί του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός», ανάθεση:
7.1. στην ένωση των δικηγορικών εταιριών «ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» και «ΖΕΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
7.2. Στη δικηγορική εταιρία «SNR DENTON» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
7.3. στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου_«STEER DAVIES & GLEAVE LTD» και «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ» του έργου του τεχνικού συμβούλου.
Οι αμοιβές και δαπάνες των ως άνω συμβούλων θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωμών, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 174/12.05.2011 απόφαση της ΔΕΑΑ.

8. ΕΛΠΕ:

Την προς το σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των μετοχών της ΕΛΠΕ ανάθεση στη δικηγορική εταιρία «BAKER & McKENZIE» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.

9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ:

Την προς το σκοπό της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ ανάθεση:
9.1. στη δικηγορική εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
9.2. Στη δικηγορική εταιρία «SHEARMAN STERLING LLP» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.

10. Την εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών να διαπραγματευθεί και να καθορίσει τους όρους των συμβάσεων με τους ανωτέρω συμβούλους, καθώς και να τις υπογράψει για λογαριασμό του Δημοσίου.


11. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με τις ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ, το ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, τους ΟΛΠ, ΟΛΘ και Περιφερειακούς Λιμένες, τα ΕΛΤΑ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ καθώς και τα Περιφερειακά Αεροδρόμια αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωμών ορίζεται η αντίστοιχη που συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 188/15.09.2011 απόφασης ΔΕΑΑ.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.