11 Ιανουαρίου 2012

12:00
Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων, κλειστά επαγγέλματα και εργασιακά «στο τραπέζι»

Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τα ταμεία περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που κατέθεσε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος...

Πρόκειται για ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της χώρας ενόψει της νέας δανειακής σύμβασης και μεταξύ αυτών προβλέπονται διατάξεις για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, οδικών μεταφορών κ.ά.), για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων καθώς και για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 60 δόσεις, με την κάθε δόση να μπορεί να ξεκινά από 300 ευρώ σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι οφειλέτες στην εξόφληση των χρεών τους.

  • Προβλέπεται και η αξιοποίηση εισπρακτικών εταιριών για την είσπραξη των οφειλών αυτών από το δημόσιο.

  • Θεσπίζεται διαδικασία ρύθμισης και των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία με την καταβολή τους εφάπαξ ή έως και σε τρείς δόσεις με έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε 4-6 δόσεις με έκπτωση 75% των προσαυξήσεων και σε 7 έως 9 δόσεις με έκπτωση 50% των προσαυξήσεων. Προβλέπεται επίσης η αντιμετώπιση με τις διαδικασίες του αυτόφωρου περιπτώσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ.

  • Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των επαγγελματιών κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα ο τζίρος και έτσι και φόρος που θα πρέπει να καταβάλει ο επιτηδευματίας θα μπορούν να προσδιορίζονται κατά τον έλεγχο από στοιχεία όπως η ρευστότητα του ελεγχόμενου, η καθαρή θέση του, η σχέση τιμής και πώλησης ως προς τον συνολικό τζίρο, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων καθώς και των δαπανών που καταβάλλονται σε μετρητά.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μέτρα για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν στα εξής:

- την δυνατότητα σε δυο ή περισσότερους δικηγόρους να συστήσουν δικηγορική εταιρία στην περιφέρεια στην οποία ο ένας από τους δύο έχει την έδρα του.

- τη δυνατότητα διαφήμισης των δικηγορικών εταιριών καθώς και την υποχρέωση των δικηγορικών συλλόγων να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τα οικονομικά τους.

- την κατάργηση της ελληνικής ιθαγένειας ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου.

- το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα θα μπορεί να ασκείται και από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και από κοινοτικούς μεταφορείς.

- η απελευθέρωση των οδικών μεταφορών θα τεθεί σε ισχύ από 29ης Φεβρουαρίου αντί για την 1 Ιανουαρίου 2012.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επίσης περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν ότι:

- υπάλληλοι του δημοσίου των ίδιων προσόντων ανεξάρτητα του πότε τα απέκτησαν θα έχουν την ίδια βαθμολογική μεταχείριση βάση του ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου

- τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου θα δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προσλήψεις ή αποχωρήσεις του προσωπικού τους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου, ή επί θητεία καθώς και του προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου

- για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου καθώς και τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εντάσσονται στο καθεστώς της εφεδρείας η έκδοση σύνταξης θα γίνεται το αργότερο 4 μήνες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

- οι ΟΤΑ θα μπορούν να δανειοδοτούνται από ο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφληση χρεών τους που προέκυψαν από δαπάνες τους στο διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

- οι μισθωτοί που εισπράττουν καθυστερημένα και σε μεταγενέστερο χρόνο τις δεδουλευμένες αποδοχές τους θα μπορούν να τις δηλώσουν τον χρόνο είσπραξης τους.

- θα επιβάλλεται φόρος 2 τοις χιλίοις και κατά τον δανεισμό εισηγμένων μετοχών εξωχρηματιστηριακά.

- το Ταμείο Αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου θα μπορεί να αξιοποιεί και περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και να αποκτά την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή εταιρίες του δημοσίου.

- η μη υποβολή από τις εταιρίες κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 10% επί της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν στοιχεία ενώ για την εκπρόθεσμη υποβολή τους το πρόστιμο θα είναι 5.000 ευρώ και επιπλέον 500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- μεταφέρεται το προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρίας ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ από 1.1.2012.

- συνταξιούχοι με σύνταξη χαμηλότερη των 400 ευρώ δεν θα μπορούν να λαμβάνουν δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα υψηλότερα από τα ποσά που ελάμβαναν πριν από τις περικοπές των επιδομάτων αυτών στα 400 ευρώ για τα Χριστούγεννα και στα 200 ευρώ για το Πάσχα και την καλοκαιρινή άδεια αντίστοιχα.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.