9 Δεκεμβρίου 2011

23:44


Με τη σύμβαση αυτή, δίνονται κίνητρα αποχώρησης έως 55.000 ευρώ σε υπαλλήλους, που θα αποχωρήσουν από την εταιρεία, εντός του 2012 και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Ακόμα μία συλλογική σύμβαση εργασίας (κίνητρα για αποχώρηση) υπέγραψε ο ΟΤΕ με την ΟΜΕ-ΟΤΕ, σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ της διοίκησής του και της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Όπως διευκρινίζει ο ΟΤΕ, προγράμματα αποχώρησης με κίνητρα εφαρμόζονται κάθε χρόνο στον ΟΤΕ από το έτος 1996 και ούτε αποτελούν, ούτε σχετίζονται με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων, που υλοποιήθηκε, την περίοδο 2005-2006. Επισημαίνεται ότι, την τελευταία τριετία, περίπου 300 εργαζόμενοι, ετησίως, έκαναν χρήση των σχετικών κινήτρων.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.