13 Νοεμβρίου 2011

10:24


H πρόληψη και η συνεχής μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και η προώθηση μέτρων προαγωγής της υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα και με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, αποτελούν άμεσες προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην κατεύθυνση αυτή προωθούνται άμεσα ενέργειες που στόχο έχουν να θωρακίσουν το θεσμικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλειας των εργαζομένων.

Με τρείς υπουργικές αποφάσεις, που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Κουτσούκος, εγκρίθηκε η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ -ΤΕΙ και η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών στις επιχειρήσεις, που κατηγορίας Β και Γ για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο 2011 οι περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σ' όλη τη χώρα (π. Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου-ΚΕ.Π.Ε.Κ. και π. Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης-Τ.Τ.Υ.Ε.) πραγματοποίησαν 18.964 ελέγχους και επέβαλαν 1838 κυρώσεις (607 μηνύσεις, 570 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.620.591 ευρώ και 661 διακοπές εργασιών).

Οι κυριότερες παραβάσεις που συναντούν οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (π. Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές) κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αφορούν μη απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και, όπου απαιτείται, Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.), μη αναγραφή των χρονικών ορίων και του ωραρίου απασχόλησης των Τ.Α. και Γ.Ε. στους πίνακες καταστάσεων εργασίας όπως και η μη ανάρτηση αυτών στους χώρους εργασίας και η μη τήρηση του ωραρίου τους.

Πηγή : Naftemporiki .gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.