21 Νοεμβρίου 2011

08:36


Σε τρεις φάσεις θα εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία. Η πρώτη ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα. Θα τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 33 χρόνια υπηρεσίας και έχουν διανύσει το 53 έτος της ηλικίας τους

Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί οι διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία 30.000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2011.

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι φέτος οι αποχωρήσεις από το Δημόσιο (συνταξιοδοτήσεις και εφεδρεία) θα ξεπεράσουν τις 50.000, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 30.000 εφέδρων αναμένεται να αποτελείται από υπαλλήλους που θα τεθούν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.

Η εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2013, οπότε και υπολογίζεται ότι στο Δημόσιο θα εργάζονται 150.000 υπάλληλοι λιγότεροι από αυτούς που απασχολούνται σήμερα.

Ακολουθώντας ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα τα αρμόδια διοικητικά στελέχη, υπό τις οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επιδιώκουν να εντοπίσουν κυρίως το προσωπικό που θα τεθεί στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς της εφεδρείας.

Η συγκεκριμένη εκδοχή της "εφεδρείας" θεωρείται από κυβερνητικά στελέχη ως η "ήπια" μορφή εφαρμογής του μέτρου, αφού ουσιαστικά οδηγεί σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης. Οσοι υπάλληλοι τεθούν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εφεδρείας θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού που λάμβαναν με το παλαιό μισθολόγιο.

Για τους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου αυτής της κατηγορίας εφέδρων η αποζημίωσή τους θα συμψηφιστεί με το ποσό αποζημίωσης που θα λάμβαναν σε περίπτωση που έβγαιναν σε σύνταξη με τη συμπλήρωση των ετών προϋπηρεσίας.

Επίσημες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να τεθούν σε εφεδρεία 30.000 υπάλληλοι, κυρίως αυτοί που εντάσσονται στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, μέχρι το τέλος του έτους, αφού η συγκεκριμένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών για την εκταμίευση της 6ης δόσης.

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που δεν φτάσουμε τον στόχο των 30.000 "εφέδρων", τότε θα χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, στα οποία θα ενταχθούν στην εφεδρεία εργαζόμενοι με προϋπηρεσία ακόμα και 10 ετών, κυρίως από τις κατηγορίες της δευτεροβάθμιας και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δηλώνουν όμως την αισιοδοξία τους για την τελική έκβαση εφαρμογής του μέτρου.

Οι φάσεις

Η εφεδρεία θα εφαρμοστεί σε τρία στάδια:

Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται στις 28-11-2011, όπου θα τεθούν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας οι μόνιμοι υπάλληλοι που είναι 53 ετών και έχουν 33 χρόνια προϋπηρεσίας. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου οι μετακινήσεις του προσωπικού στους καταργούμενους και συγχωνευόμενους οργανισμούς.

Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στα τέλη του έτους, αφού θα πρέπει να τεθούν σε προσυνταξιοδοτική εφεδρεία από την 1-1-2012 οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που χρειάζονται 2 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. Παράλληλα θα πρέπει να τεθούν σε εφεδρεία και οι εργαζόμενοι ΥΕ και ΔΕ με τη μικρότερη προϋπηρεσία από τους φορείς υποδοχής των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων οργανισμών.

Στην τρίτη φάση, που θα ξεκινήσει την 1-1-2012 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013, μετά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων θα πραγματοποιηθεί καταγραφή του πλεονάζοντος προσωπικού, καθώς και των αναγκών κάθε υπηρεσίας, και θα πραγματοποιηθούν σαρωτικές μετατάξεις, ενώ ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων θα τεθεί σε εφεδρεία.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ποιοι εξαιρούνται από το νέο καθεστώς

Τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης με τις οποίες εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας από την 28η Νοεμβρίου οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι συμπληρώνουν στις 31-12-2011 τα 33 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας και είναι τουλάχιστον 53 ετών, ολοκληρώνουν οι διευθύνσεις προσωπικού στα υπουργεία, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου σύμφωνα με την εγκύκλιο -πιθανότατα και σήμερα- είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση εξαίρεσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όσοι υπάλληλοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή του μέτρου.

Συγκεκριμένα από την κατηγορία των μονίμων υπαλλήλων εξαιρούνται της εφεδρείας:

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες.
Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και όσων κλάδων του υπ. Εξωτερικών εξομοιώνονται με τους διπλωματικούς υπαλλήλους καθώς και όσοι υπηρετούν στην αλλοδαπή.
Οι κληρικοί, οι δεσμοφύλακες και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
Οι πυροσβέστες και όσοι κατέχουν θέση ευθύνης.
Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας του ΕΚΑΒ και των ασφαλιστικών ταμείων.
Το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής και των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Οι υπάλληλοι που ο/η σύζυγός τους έχει ενταχθεί σε εφεδρεία.
Οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67%.
Οι πολύτεκνοι με τέκνα που τους βαρύνουν φορολογικά.
Οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών.

Από τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου που θέλουν δύο χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν εξαιρούνται της εφεδρείας οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, καθώς και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών 5-10 του παραπάνω πίνακα.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Παράταση ζητούν τα συνδικάτα

Την έντονη αντίδραση των συνδικάτων έχει προκαλέσει η εφαρμογή του "ασφυκτικού" χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της εφεδρείας, καθώς και η δήλωση της προϋπηρεσίας που τυχόν διαθέτουν οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα μέχρι την 20ή Νοεμβρίου, προκειμένου να εντοπιστούν όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση των υπεύθυνων δηλώσεων με την προϋπηρεσία που διαθέτουν οι εργαζόμενοι στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα λήγει ουσιαστικά σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθεί μία "σιωπηρή" παράταση 1-2 ημερών για την κατάθεση των δηλώσεων στις υπηρεσίες. Η αναφορά που γίνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι "συντάξιμη προϋπηρεσία που δεν θα αναφερθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα προβλεφθεί ώστε να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου κατά τη μελλοντική συνταξιοδότησή του", "πυροδότησε" αντιδράσεις από την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟΕ ΟΤΑ.

Η ΓΣΕΕ σε επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Ρέππα, ζητεί την παρέμβασή του προκειμένου να δωθεί παράταση πέραν τις 20ής Νοεμβρίου θέτοντας παράλληλα τη ριζική αντίθεση της συνομοσπονδίας στον νόμο 4024 που θεσμοθετεί την εφεδρεία. Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για εκβιασμό των εργαζομένων, ενώ η ΠΟΕ - ΟΤΑ συμβουλεύει τα μέλη της να μην ανταποκριθούν στην εγκύκλιο του υπουργείου.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.