6 Ιουνίου 2011

18:24
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται έως 17 Ιουνίου 2011, ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών».

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, από υφιστάμενες επιχειρήσεις και μεμονωμένους ιδιοκτήτες οχημάτων που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και την οδική ασφάλεια. Ένας ακόμη βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ασφαλής μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, προς όφελος του καταναλωτή.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 35.000 φορτηγά δημόσιας χρήσης, εκ των οποίων τα 22.000 είναι εθνικών μεταφορών, 10.000 νομαρχιακά, 2.000 είναι διεθνών μεταφορών και τα υπόλοιπα βυτιοφόρα.

Οι εθνικές οδικές μεταφορές αναλογούν στο 98% των μεταφορών, σε σχέση με τα άλλα μέσα που εκτελούν μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας και συμβάλλουν στο συνολικό κόστος των εμπορευμάτων.

Μέχρι σήμερα αυτός ο τομέας της εθνικής μας οικονομίας, αν και συμμετέχει σε ποσοστό 7% στο ΑΕΠ της χώρας, δεν έχει ενισχυθεί από εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30 εκ € (δημόσια δαπάνη), για τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τις νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στην Πρόσκληση διαβούλευσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ξεκινάει σήμερα τη δημόσια διαβούλευση στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και καλύπτει όλη τη χώρα.

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο του Προγράμματος για την οριστικοποίηση του οδηγού εφαρμογής, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Μετά την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης και την επεξεργασία των σχολίων από τους εμπλεκόμενους φορείς, η ΕΥΣΕΔ Εμπ., θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Οδηγού εφαρμογής και στην προκήρυξη του προγράμματος.

Η Διαβούλευση και το Σχέδιο Οδηγού Προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

-http://www.gge.gr/home/DIAVOULEFSI_ODIKESMETAFORES_popup.html
-http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=150
-http://www.efepae.gr/metafores.html
-http://eysed.gge.gov.gr/?p=585

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.