24 Ιουνίου 2011

08:54
Σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που θα κατατεθεί σήμερα, Παρασκευή, στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με τις προωθούμενες αλλαγές καθιερώνονται στο Δημόσιο η μερική απασχόληση και η εργασιακή εφεδρεία.

Ειδικότερα, το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, θα μπορεί πλέον να ζητεί με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50% και των αποδοχών του για χρονική περίοδο μέχρι 5 έτη.

Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει αν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης.

Ακόμη, τυχόν πλεονάζον προσωπικό ΔΕΚΟ θα εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κ.ά). Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους πίνακες κατάταξης θα συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες από τον χαρακτηρισμό του ως πλεονάζοντος αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού του μισθού.

Στο ίδιο πλαίσιο, από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2015 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων, με εξαίρεση το έτος 2011 για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα.

Ομοίως, οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά 50% σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά 10% κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015.

Τέλος, ο εφαρμοστικός νόμος θα εμπεριέχει την πρόβλεψη για μειωμένο κατά 20% μισθό για τους νέους ανέργους ηλικίας έως 25 ετών, θα προβλέπει την επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα τρία χρόνια (με πρόβλεψη μετατροπής σε αορίστου χρόνου μετά τα τρία χρόνια) και την εφαρμογή ελαστικών ωραρίων σε εξάμηνη βάση.

Newsroom ΔΟΛ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.