16 Ιουνίου 2011

09:33
της Μαρίας Μόσχου

Απολύσεις εργαζομένων μετά την κατάργηση θέσεων, αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου κάθε χρόνο, πειθαρχικές ποινές που μπορεί να φτάνουν ακόμα και το ένα τέταρτο του μισθού αλλά και δύο χρόνια δοκιμαστικής πρόσληψης για τους νέους υπαλλήλους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προβλέπει ο νέος κανονισμός προσωπικού που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα υιοθετείται το 40ωρο ως εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας.

Το κείμενο του νέου κανονισμού πήρε το «πράσινο φως» από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, έχοντας προκαλέσει την αντίδραση των εργαζομένων οι οποίοι αντιτίθεται σε πολλά σημεία του που όπως αναφέρουν δεν είναι συμβατά με την εργατική νομοθεσία

Ειδικότερα ο κανονισμός Προσωπικού προβλέπει:

- Λύση της σύμβασης εργασίας μετά από μονομερή καταγγελία από μέρους της εταιρείας. Η απόλυση μπορεί να γίνει για επαγγελματική ανεπάρκεια, για αντιπειθαρχική συμπεριφορά προς τον Προϊστάμενο, για άρνηση εκτέλεσης εντολής, από την οποία προκλήθηκε μεγάλη ζημία στην εταιρία ή σωματική βλάβη σε πρόσωπο, για συμμετοχή σε κέρδος που εξαρτάται από τη διεξαγωγή της υπηρεσίας, έστω και χωρίς παράβαση Κανονισμών, για αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών καθώς και για αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση μετάθεσης. Επίσης, αιτίες απόλυσης μπορούν να αποτελέσουν η αυθαίρετη απουσία από την Υπηρεσία πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, η αυτόβουλη εγκατάλειψη θέσης που έχει σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας αμαξοστοιχίων και εγκαταστάσεων, οι πράξεις κατάχρησης, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, εκβίασης, απιστίας και ψευδομαρτυρίας, ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε ποινική δίωξη, η βαριά αμέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, ή παράβαση Κανονισμών ή εντολών, από την οποία προκλήθηκε μεγάλη ζημία στην Εταιρία ή σωματικές βλάβες σε πρόσωπα αλλά και η κατάχρηση εμπιστευμένης εξουσίας.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές από τις παραπάνω αιτίες απόλυσης η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τις έχει συμπεριλάβει μετά από συμβάντα στον ΟΣΕ που είτε έχουν προκαλέσει την παρέμβαση εισαγγελέα όπως στην περίπτωση των «μαύρων» βαγονιών που δένονταν πίσω από τις αμαξοστοιχίες χωρίς να ενημερώνεται η διοίκηση που είχαν προκαλέσει σημαντικές απώλειες εσόδων αλλά και το μεγάλο ατύχημα στον Μπράλο με τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας του ΟΣΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο σε περίπτωση κατάργησης θέσης ή μείωσης του αριθμού των θέσεων ορίζονται οι κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν για το προσωπικό το οποίο πλεονάζει.

Βάσει αυτών των κινήσεων, oι νεότεροι στη βαθμίδα, στην οποία έγινε η κατάργηση ή μείωση, θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας. Οι νεότεροι, που πλεονάζουν στη βαθμίδα αυτή, θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας κ.ο.κ., μέχρι της εισαγωγικής βαθμίδας. Οι πλεονάζοντες στην εισαγωγική βαθμίδα του Κλάδου μεταφέρονται στην εισαγωγική βαθμίδα άλλων Κλάδων, με σειρά που αρχίζει από τους αρχαιότερους στη βαθμίδα.

Από τους κατέχοντες τη βαθμίδα των θέσεων που καταργούνται ή μειώνονται απολύονται οι συμπληρώνοντες, μέσα σε μια διετία από την κατάργηση ή μείωση των θέσεων τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία. Αν αυτοί είναι περισσότεροι από όσους πρέπει να απολυθούν, απολύονται κατά σειρά και κατά περίπτωση οι έχοντες το μεγαλύτερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας ή οι μεγαλύτεροι στην ηλικία.

Αν παρά τη διαδοχική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με τη σειρά που κατατάσσεται το Προσωπικό, εξακολουθεί να πλεονάζει, απολύεται ανάλογος αριθμός Προσωπικού της εισαγωγικής βαθμίδας του Κλάδου, με σειρά που αρχίζει από τους δόκιμους ή μαθητευόμενους.

Επίσης απολύονται όσοι δεν αποδέχονται τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Προσλήψεις με... δοκιμή

Η πρόσληψη στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα γίνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Ο νέος υπάλληλος θα διανύει δοκιμαστική περίοδο έως δύο έτη ανάλογα με τον κλάδο και την βαθμίδα του όπου μπορεί να εκπαιδευτεί και να περάσει υποχρεωτικά σε εξετάσεις στις οποίες αν αποτύχει για δύο φορές απολύεται.

Αν επιτύχει τότε γίνεται νέα αξιολόγηση και αν κριθεί από την διοίκηση τότε εντάσσεται στο μόνιμο προσωπικό. Σε διαφορετική περίπτωση απολύεται και πάλι.

Βαθμολόγηση και... ποινολόγιο

Κάθε εργαζόμενος θα αξιολογείται για την απόδοσή του από την διοίκηση σε κάθε στάδιο της εργασίας του, ακόμα και όταν τελειώσει τη δοκιμαστική περίοδο.

Επίσης μία φορά το χρόνο όλο το προσωπικό θα δέχεται αξιολόγηση και μάλιστα αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να γίνεται και νέα αξιολόγηση τον ίδιο χρόνο.

Από αυτή την αξιολόγηση μπορεί να προκύψει Μετακίνηση, Μετάθεση και Απόσπαση τα οποία αποφασίζονται από τη Διοίκηση.

Μετάθεση μπορεί να γίνει ανά διετία και απόσπαση ακόμα και κάθε χρόνο.

Στον κανονισμό ορίζονται και πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε κάθε εργαζόμενο.

Αυτές μπορεί να είναι μία απλή έγγραφη επίπληξη ενώ μπορεί να φτάσει το πρόστιμο αλλά και την προσωρινή παύση εργασίας. Ειδικότερα προβλέπεται:

β. Πρόστιμο ενός τετάρτου (1/4) των ημερήσιων τακτικών αποδοχών, επιβαλλόμενο για μια (1) μέχρι τριάντα (30) ημέρες.

γ. Προσωρινή παύση από δέκα (10) ημέρες μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.