16 Ιουνίου 2011

14:07
Με το 50% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να αμοίβεται με λιγότερα από 1.140 ευρώ το μήνα, οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια από την 1 Ιουλίου του 2011 θα έχουν αύξηση κατά 1,6%.

Η αύξηση που θα τεθεί σε εφαρμογή είναι στο ύψος της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του 2010, όπως προβλέπεται σε όρο της τριετούς (2010-2012) Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.

Αντίστοιχα, την 1η Ιουλίου 2012 θα καταβληθεί και πάλι αύξηση ίση µε τον πληθωρισµό της ευρωζώνης, που εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 1,7%.

Έτσι, ο κατώτερος µισθός την 1η Ιουλίου του 2011 θα διαµορφωθεί στα 751 ευρώ και την αντίστοιχη ηµεροµηνία του 2012 στα 763 ευρώ.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας προωθεί ρύθµιση για τη διευκόλυνση των νέων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εµπειρίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε την πρόσληψη νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών µε συµβάσεις διάρκειας µέχρι 24µήνες και µε αποδοχές έως 20% χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµενο.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ, το 50% των ασφαλισµένων στον ιδιωτικό τομέα κερδίζει λιγότερα από 1.140 ευρώ και οι μέσες συνολικές μηνιαίες αποδοχές των ασφαλισμένων (τακτικές, υπερωρίες, µπόνους,αµοιβές από άλλες απασχολήσεις πλην επιδοµάτων και δώρων) ανέρχονται σε 1.438 ευρώ (1.614 ευρώ για τους άνδρες και 1.246 ευρώ για τις γυναίκες).

Πρωτεία υψηλόμισθων στο υπουργείο Οικονομικών

Στον δηµόσιο τοµέα, η πρόσφατη µελέτη για τις µισθολογικές εξελίξεις έδειξε ότι µεγαλύτερες αµοιβές -από πλευράς τακτικών προβλεπόµενων αµοιβών, δηλαδή βασικός µισθός, κίνητρο απόδοσης και επιδόµατα- δίδονται στο υπουργείο Οικονοµικών και ακολουθούν τα υπουργεία Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης.

Η αµοιβή ενός νεοδιόριστου στο υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται γύρω στο 40% πάνω από τον µέσο όρο των υπουργείων και για έναν µε 33 χρόνια υπηρεσίας στο 55%-64% πάνω από τον µέσο όρο.

Στα άλλα δύο υπουργεία, στο Εσωτερικών και το ∆ικαιοσύνης, οι αµοιβές υπερβαίνουν το 8%-12% και 7%-14% αντίστοιχα από την κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης) µέχρι την κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) για τους νεοδιορισµένους.

Οι χαµηλότερες αµοιβές, σε σχέση µε τα υπόλοιπα υπουργεία, δίδονται στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας για το πολιτικό προσωπικό κατά 20%, στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά 15% και στο υπουργείο Παιδείας κατά 19% έναντι του µέσου όρου.

Ακόµη, τα στοιχεία της Α∆Ε∆Υ δείχνουν ότι το µηνιαίο εισόδηµα του 80% των µισθωτών του ∆ηµοσίου (υπουργεία, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ) βρίσκεται ανάµεσα στα 1.000 και 1.500 ευρώ, ενώ την ίδια στιγµή η αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων διαρκώς µειώνεται εξαιτίας των αυξήσεων στις τιµέςειδών ευρείας κατανάλωσης, των αυξήσεων της έµµεσης φορολογίας, των τιµών του ρεύµατος, των εισιτηρίων κ.λπ.


http://news247.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.