14 Ιουνίου 2011

08:25
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

Τέλος στα επιδόµατα και αυξήσεις µόνον έπειτα από αξιολόγηση φέρνει το ενιαίο µισθολόγιο που θα ψηφιστεί τον Ιούλιο.

Βασική αρχή του νέου µισθολογίου είναι πως υπάλληλοι µε τα ίδια προσόντα, που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις, θα λαµβάνουν ίσες αποδοχές ανεξάρτητα από τον φορέα όπου έχουν προσληφθεί. Στόχος είναι οι αµοιβές στο ∆ηµόσιο να εξοµοιωθούν σε ετήσια βάση µε τους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα.

Με τις ρυθµίσεις θα µπει µαχαίρι έως και 40% στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Α∆Ε∆Υ.

Καθηµερινές εξετάσεις θα δίνουν µε την καθιέρωση του νέου µισθολογίου περισσότεροι από 700.000 δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς θα καταργηθεί η αυτόµατη εξέλιξή τους στα µισθολογικά κλιµάκια ανά διετία και θα καθιερωθεί σύστηµα αξιολόγησης από τους προϊσταµένους προκειµένου να µπορέσουν να αλλάξουν κλιµάκιο.

Μεταξύ των διατάξεων που προωθούν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών είναι επίσης ο περιορισµός των µισθολογικών κλιµακίων από 18 που ανέρχονται σήµερα σε 6 ή 7, τα οποία θα έχουν τη µορφή βαθµών στα πρότυπα των αντιστοίχων για τους κοινοτικούς υπαλλήλους της Κοµισιόν.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, εξετάζεται να καθιερωθούν διαφορετικοί ρυθµοί εξέλιξης ανάλογα µε την εκπαιδευτική κατηγορία των υπαλλήλων.

Ετσι δεν αποκλείεται υπάλληλοι Τεχνολογικής και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης να αλλάζουν βαθµό ανά δύο ή τρία χρόνια, ενώ για υπαλλήλους Υποχρεωτικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ενδέχεται να ορίζεται τετραετία.

Σε κάθε περίπτωση θα οριστούν συγκεκριµένα µόρια και µετρήσιµοι δείκτες, που θα λαµβάνονται υπόψη από τους προϊσταµένους και βάσει αυτών θα δίνεται το πράσινο φως για αλλαγή κλιµακίου. Εάν κάποιος υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης που κατέχει, ενδέχεται να παραµείνει στο ίδιο κλιµάκιο και να µη λάβει τις αντίστοιχες αυξήσεις µισθού µέχρι και τη συνταξιοδότησή του.

Παράλληλα, µε το νέο µισθολόγιο από τα 54 διαφορετικά επιδόµατα που καταβάλλονται σήµερα σε διάφορες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων και οδηγούν σε µισθολογικές διαφορές ακόµη και 1.800 ευρώ, θα παραµείνουν σε ισχύ µόνον δύο. Πρόκειται για το οικογενειακό επίδοµα, το οποίο όµως θα χορηγείται µόνον για την ύπαρξη παιδιών και όχι ως γάµου, καθώς και για το επίδοµα θέσης ευθύνης που δίνεται σε όσους αναλαµβάνουν καθήκοντα προϊσταµένων σε δηµόσιες υπηρεσίες.

Τα υπόλοιπα επιδόµατα στη συντριπτική πλειονότητα θα καταργηθούν, ενώ εξετάζεται το ενδεχόµενο ποσοστό ορισµένων επιδοµάτων να ενσωµατωθεί στον βασικό µισθό. Η πιθανή ενσωµάτωση εξαρτάται από την καταγραφή των επιπτώσεων που θα επιφέρει στις συντάξεις.

Μελετάται επίσης η πιθανότητα να διατηρηθεί και το επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας, το οποίο λαµβάνουν συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων. Αντιθέτως, τέλος εποχής θα σηµάνει και για το κίνητρο απόδοσης που καταβάλλεται σε µηνιαία βάση σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσµα να εξοµοιώνονται «υπάλληλοι που έχουν οριακή απόδοση µε εκείνους που έχουν άριστη απόδοση» – σύµφωνα και µε τις διαπιστώσεις της µελέτης που εκπονήθηκε για το ενιαίο µισθολόγιο – και έρχεται σε αντίθεση µε µία από τις κυρίαρχες επιδιώξεις του νέου µισθολογίου, που θα είναι η σύνδεση του µισθού µε την αποδοτικότητα.

Διασώζονται τα ειδικά µισθολόγια * Εξοικονόµηση 2,2 δισ. ευρώ έως το 2015

ΜΕ ΤΗΝ καθιέρωση του ενιαίου µισθολογίου δεν θα καταργηθούν τα ειδικά µισθολόγια – εκπαιδευτικών, δικαστικών, γιατρών ΕΣΥ κ.ά. – και από την κυβέρνηση αφήνουν ανοικτό το ενδεχόµενο µόνο κάποιων προσαρµογών στις διατάξεις που διέπουν τις αµοιβές των κατηγοριών αυτών.

ΔΕΚΟ. Αντιθέτως, όπως έχει προαναγγελθεί, το ενιαίο µισθολόγιο θα εφαρµοστεί και στις ∆ΕΚΟ – πρόβλεψη που περιλαµβανόταν και στις απαιτήσεις της τρόικας – και θα οδηγήσει σε δραστικό ψαλίδισµα των µισθών, οι οποίοι είναι σήµερα αυξηµένοι κατά 44% σε σχέση µε τους αντίστοιχους του στενού δηµόσιου τοµέα. Η κυβέρνηση αποσκοπεί συνολικά σε εξοικονόµηση δαπανών 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το 2015 µέσω του περιορισµού του µισθολογικού κόστους για το ∆ηµόσιο, που θα επέλθει τόσο µε τον περιορισµό των προσλήψεων όσο και µε τον εξορθολογισµό των αµοιβών των δηµοσίων υπαλλήλων.

Το νέο µισθολόγιο θα έχει πλήρη εφαρµογή στους νεοπροσλαµβανόµενους δηµοσίους υπαλλήλους, ενώ θα προβλέπει µεταβατικές ρυθµίσεις για τους ήδη υπηρετούντες, µε στόχο να υπάρξει σταδιακή προσαρµογή στις διατάξεις σε ορίζοντα τριετίας.

Μετά την καθιέρωση του ενιαίου µισθολογίου, το επόµενο βήµα θα είναι η θεσµοθέτηση του λεγόµενου «κρατικού υπαλλήλου» στο ∆ηµόσιο και η κατάργηση της σύνδεσης κάποιου υπαλλήλου µε τον συγκεκριµένο φορέα όπου έχει προσληφθεί. Την ιδιότητα αυτή θα έχουν όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι και θα ανοιχθεί ο δρόµος για ευκολότερες µετακινήσεις τους µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών.

Τα Νεα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.