20 Απριλίου 2011

09:23
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

Πιλότο για τη διαδικασία µετατάξεων προσωπικού που θα διαπιστωθεί ως πλεονάζον στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, οι οποίες θα υπαχθούν σε καθεστώς εξυγίανσης, αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας στις εταιρείες ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου θα απασχολούνται πλέον 1.583 εργαζόµενοι του ΟΣΕ καιτης ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς υπογράφηκανοι απαιτούµενες κοινές υπουργικές αποφάσεις από όλους τους συναρµόδιους υπουργούς. Για τηµεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού ακολουθήθηκε για πρώτη φορά µία ειδική διαδικασία.

Συγκεκριµένα, έπειτα από πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών οι δηµόσιες υπηρεσίες κλήθηκαν να υποβάλουν αιτήµατα για τιςκενές θέσεις, που επιθυµούσαν να καλύψουν µε µετάταξη. Εκτόςαπό τα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, από τα υπόλοιπα υπουργεία έφτασαν αιτήµατα για κάλυψη περίπου 8.000 θέσεων.

Στη συνέχεια και µετά τις δηλώσεις προτίµησης που κατέθεσαν οι εργαζόµενοι του ΟΣΕ, προχώρησαν οι µετατάξεις τους και ειδικότερα 472 µεταφέρονται σε νοσοκοµεία και φορείς του υπουργείου Υγείας, 396 σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισµού, 191 στις αποκεντρωµένες διοικήσεις, 171 σεασφαλιστικά ταµεία και άλλους φορείς του υπουργείου Εργασίας, 119 σε φορείς του υπουργείου Παιδείας,108 σε δήµους, 94 σε περιφέρειες,73 σε δικαστήρια, ειρηνοδικεία και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 5 στουπουργείο Εθνικής Αµυνας, 3 στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εργων του υπουργείου Υποδοµών και 2 εργαζόµενοι µετακινήθηκαν στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων.

Σε επόµενη φάση θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία µετάταξης 333 υπαλλήλων που αποτελούν πλεονάζον προσωπικό στις εταιρείες ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Οι αιτήσεις προτίµησης από τους εργαζοµένους έχουν ολοκληρωθεί και το υπουργείο Μεταφορών βρίσκεται ήδη στη φάση κατάρτισης ονοµαστικού πίνακα για τους εργαζοµένους που θα µεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου.

Το ίδιο µοντέλο θα ακολουθηθεί και για το πλεονάζον προσωπικό του ΟΑΣΑ

ο οποίος τέθηκε πρόσφατα σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικότερα, προβλέπεται η µεταφορά 1.444
εργαζοµένων στις εταιρείες του οµίλου του Οργανισµού – ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ - Αττικό Μετρό, Τραµ – σε άλλες υπηρεσίες.

Σύµφωνα µε την καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε ύστερα από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, εκδήλωσαν ενδιαφέρον αρκετές υπηρεσίες που επιθυµούν να καλύψουν 5.496 θέσεις µέσω των µετατάξεων του προσωπικού του ΟΑΣΑ. Οι εργαζόµενοι που πλεονάζουν, υπέβαλαν τις αιτήσεις προτίµησης για τις θέσεις στις οποίες επιθυµούν να µεταφερθούν, όπως ορίζει ο νόµος. Σύντοµα θα ανακοινωθεί ο τελικός κατάλογος από το υπουργείο Μεταφορών προκειµένου να προχωρήσει η έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων.

Το ίδιο µοντέλο θα ακολουθηθεί και για το πλεονάζον προσωπικό του ΟΑΣΑ


Με ταχύτητα

«Η ταχύτητα υλοποίησης της διαδικασίας αυτής, µε δεδοµένα τα στάδια του νόµου, ήταν η µέγιστη δυνατή και µε µεγάλη διαφορά από τους µέχρι τώρα συνήθεις χρόνους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στα ζητήµατα των µετατάξεων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος σε ενηµερωτικό σηµείωµα προς τους βουλευτές.

Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.